Firefox fyller opp min Windows-profil

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 14. jul. 2011 kl. 11:43 av Nbofh (diskusjon | bidrag) (Ny side: Denne artikelen gjelder for Microsoft Windows. Firefox lagrer alle sine instillinger og data i en egen mappe på datamaskinen. På klientmaskiner med Windows som er driftet av UiB hender d…)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Denne artikelen gjelder for Microsoft Windows.

Firefox lagrer alle sine instillinger og data i en egen mappe på datamaskinen. På klientmaskiner med Windows som er driftet av UiB hender det at dette skaper problemer i forhold til at Windows sin profilkatalog blir for stor. Firefox kan settes opp til å lagre instillingene sine utefor profilkatalogen til Windows. Her følger en kort forklaring på hvordan man kan gjøre dette.

Gjelder dette meg?

Først må man finne ut hvor Firefox lagrer dataene sine. Dette gjør man enklest ved å åpne firefox sin 'profiles.ini'. Sørg for at Firefox ikke kjører før du starter med dette.

 1. Lukk Firefox hvis den fortsatt kjører
 2. Åpne Windows Explorer
 3. Klikk i det tomme feltet _ved siden av_ adresselinjen øverst i vinduet
 4. Erstatt det som står der med teksten %appdata%\Mozilla\Firefox
 5. Trykk på 'Enter'-tasten på tastaturet
  Du ser nå på en del av mappestrukturen som inneholder instillinger for programmene dine. Ikke rot ting til for deg selv ved å endre ting her hvis du ikke vet hva du gjør.
 6. Åpne filen profiles.ini

Denne filen forteller Firefox hvor programmet skal lagre instillingene sine. Dersom innholdet i filen ligner på dette

[General]
StartWithLastProfile=1

[Profile0]
Name=Default
IsRelative=0
Path=O:\Settings\Firefox
Default=1

gjelder ikke denne problemstillingen deg, og du trenger ikke foreta deg noe i forhold til Firefox.

Dersom filen ligner mer på dette

[General]
StartWithLastProfile=1

[Profile0]
Name=Default
IsRelative=0
Path=C:\Users\[ditt brukernavn]\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\Default
Default=1

vil det si at Firefox lagrer sine data i Windows-profilen din. Da kan det være greit å endre dette oppsettet, slik at du unngår problemer.

Hvordan kan jeg endre oppsettet for Firefox?

Det er mange måter å gjøre dette på, men den enkleste er kanskje å bruke klipp-og-lim' for å flytte dataene til Firefox, og Notepad til å redigere profiles.ini. Under følger en kort forklaring for å gjøre dette.

 1. Sørg for at Firefox ikke kjører
 2. Kopier Firefox sin datakatalog til et passende sted på O:
  Eksempel: Hvis linjen ser slik ut:
  Path=C:\Users\[ditt brukernavn]\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\Default
  skal du kopiere innholdet i denne mappen til
  O:\Settings\Firefox\Profiles\Default
 3. Rediger linjen Path= i profiles.ini slik at den ser slik ut:
  Path=O:\Settings\Firefox\Profiles\Default
 4. Lagre endringene i profiles.ini og lukk Notepad
 5. Slå på read only for filen profiles.ini
  Dette kan du gjøre ved å bruke kommandoen attr, eller ved å velge filen i Windows Explorer, bruke menykommandoen File => Properties, og sette kryss i ruten Read only helt nederst.

Poenget med å bruke attributten Read only for filen profiles.ini er at da ikke blir overskrevet med standardversjonen ved neste pålogging. Husk på at Firefox ikke kan endre filen selv heller uten at du først tar bort atributten, og legger den på igjen etter at endringen er gjort.