Firefox fyller opp min Windows-profil

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 21. okt. 2011 kl. 08:40 av Nbofh (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Denne artikelen gjelder for Microsoft Windows.

Firefox lagrer alle sine innstillinger og data i en egen mappe på datamaskinen. På klientmaskiner med Windows som er driftet av UiB hender det at dette skaper problemer i forhold til at Windows sin profilkatalog blir for stor. Firefox kan settes opp til å lagre innstillingene sine utefor profilkatalogen til Windows. Her følger en kort forklaring på hvordan man kan gjøre dette.

Gjelder dette meg?

Først må man finne ut hvor Firefox lagrer dataene sine. Dette gjør man enklest ved å åpne firefox sin 'profiles.ini'. Sørg for at Firefox ikke kjører før du starter med dette.

 1. Lukk Firefox hvis den fortsatt kjører
 2. Åpne Windows Explorer
 3. Klikk i det tomme feltet _ved siden av_ adresselinjen øverst i vinduet
 4. Erstatt det som står der med teksten %appdata%\Mozilla\Firefox
 5. Trykk på 'Enter'-tasten på tastaturet
  Du ser nå på en del av mappestrukturen som inneholder innstillinger for programmene dine. Ikke rot ting til for deg selv ved å endre ting her hvis du ikke vet hva du gjør.
 6. Åpne filen profiles.ini

Denne filen forteller Firefox hvor programmet skal lagre innstillingene sine.

Dersom innholdet i filen ligner på dette (legg merke til hva som står etter Path):

[General]
StartWithLastProfile=1

[Profile0]
Name=Default
IsRelative=0
Path=O:\Settings\Firefox
Default=1

gjelder ikke denne problemstillingen deg, og du trenger ikke foreta deg noe i forhold til Firefox.

Dersom filen ligner mer på dette

[General]
StartWithLastProfile=1

[Profile0]
Name=Default
IsRelative=0
Path=C:\Users\[ditt brukernavn]\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\Default
Default=1

vil det si at Firefox lagrer sine data i Windows-profilen din. Da kan det være greit å endre dette oppsettet, slik at du unngår problemer.

Hvordan kan jeg endre oppsettet for Firefox?

Det er mange måter å gjøre dette på, men den enkleste er kanskje å bruke klipp-og-lim for å flytte dataene til Firefox, og Notepad til å redigere profiles.ini. Under følger en kort forklaring for å gjøre dette.

 1. Sørg for at Firefox ikke kjører
 2. Ta en sikkerhetskopi av profiles.ini
 3. Kopier Firefox sin profilmappe til et passende sted på O:\
  Eksempel: Hvis linjen ser slik ut:
  Path=C:\Users\[ditt brukernavn]\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\Default
  skal du kopiere innholdet i denne mappen til
  O:\Settings\Firefox\Profiles\Default
 4. Rediger linjen Path= i profiles.ini slik at den ser slik ut:
  Path=O:\Settings\Firefox\Profiles\Default
 5. Lagre endringene i profiles.ini og lukk Notepad
 6. Slå på read only for filen profiles.ini
  Dette kan du gjøre ved å bruke kommandoen attr, eller ved å velge filen i Windows Explorer, bruke menykommandoen File => Properties, og sette kryss i ruten Read only helt nederst.

Poenget med å bruke attributten Read only for filen profiles.ini er at den da ikke blir overskrevet med standardversjonen ved neste pålogging. Husk på at Firefox ikke kan endre filen selv heller uten at du først tar bort atributten, og legger den på igjen etter at endringen er gjort.

Hva oppnår jeg med dette?

Neste gang du starter Firefox vil programmet lese og skrive oppsett og data til O:\ i stedenfor Windows-profilen din. Du slipper da at store mengder data i Firefox sitt hurtiglager (cache) eller data som brukes av utvidelser, så som Zotero, fyller opp Windows-profilen din.

Hva hvis Firefox skaper problemer for meg ved synkronisering på en bærbar maskin

Hvis du bruker Firefox både på en bærbar maskin og en stasjonær, vil du oppleve at du får mange 'Sync conflicts'. Det kan da være aktuelt å opprette en egen profil for den bærbare maskinen. Dette er ikke en triviell sak, men det er fullt gjennomførbart. Løsningen forutsetter god dataforståelse.

Hemeligheten ligger i å tilpasse en snarvei til Firefox, og legge til -p "profilnavn for bærbar" etter kommandoen. Så bruker du denne snarveien til å starte Firefox. Hvis du ikke forstår denne forklaringen, er det nok ikke en løsning som er aktuell for deg.