Feide


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?
Feide-logo.png

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren.

Feide brukes for innlogging til en del tjenester ved UiB, eks ePhorte og Basware.

Feide tilbyr deg en trygg pålogging Se [1] www.feide.no for mer informasjon og forklaring av begreper.


Slik ser innloggingssiden for Feide ut:

Innlogging.PNG