EndNote

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 4. nov. 2010 kl. 09:36 av St01368 (diskusjon | bidrag) (Åpnet EndNote)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

EndNote er referansehåndteringsprogramvare fra Thomson ISI Researchsoft som studenter og ansatte ved UiB fritt kan bruke, også på sine hjemmemaskiner. Programmet kan lastes ned fra https://tjinfo.uib.no/program mot å oppgi brukernavn og passord.

Les mer om installasjon av Endnote X3 for windows her. Dette gjelder bare for maskiner som ikke er satt opp av it-avdelingen (private maskiner mm)


Veiledninger


Biblioteksressurser


EndNote på Mac OSX

Oversikt over hvilke versjoner av Word som har støtte for EndNote finnes her http://www.endnote.com/support/en_wpchart_mac.asp