EndNote

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 28. apr. 2010 kl. 15:00 av St08807 (diskusjon | bidrag) (Fjernet "Verifisert av"-tagen)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

EndNote er referansehåndteringsprogramvare fra Thomson ISI Researchsoft som studenter og ansatte ved UiB fritt kan bruke, også på sine hjemmemaskiner. Programmet kan lastes ned fra https://tjinfo.uib.no/program mot å oppgi brukernavn og passord.


Veiledninger


Biblioteksressurser


EndNote på Mac OSX

Oversikt over hvilke versjoner av Word som har støtte for EndNote finnes her http://www.endnote.com/support/en_wpchart_mac.asp