EndNote

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 12. feb. 2010 kl. 13:46 av St08807 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Verifisert av IT-avd. Innholdet er verifisert korrekt av st08807 ved IT-avd. 09.februar 2010.


EndNote er referansehåndteringsprogramvare fra Thomson ISI Researchsoft som studenter og ansatte ved UiB fritt kan bruke, også på sine hjemmemaskiner. Programmet kan lastes ned fra https://tjinfo.uib.no/program mot å oppgi brukernavn og passord.


Veiledninger


Biblioteksressurser

http://studentportal.uib.no/?link_id=708&toplink_id=611

http://bibliotekportalen.uib.no/

http://apps.isiknowledge.com


EndNote på Mac OSX

Oversikt over hvilke versjoner av Word som har støtte for EndNote finnes her http://www.endnote.com/support/en_wpchart_mac.asp