EndNote

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 4. nov. 2010 kl. 17:53 av St06047 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

EndNote er referansehåndteringsprogramvare fra Thomson ISI Researchsoft som studenter og ansatte ved UiB fritt kan bruke, også på sine hjemmemaskiner. Programmet kan lastes ned fra https://tjinfo.uib.no/program mot å oppgi brukernavn og passord.

Les mer om installasjon av Endnote X3 for windows her. Dette gjelder bare for maskiner som ikke er satt opp av it-avdelingen (private maskiner mm)


Legge til koblinger, filtre og stiler i Endnote

Fra https://tjinfo.uib.no/program kan en laste ned

  • Endnote_connections_filters_styles.exe (samling av andre koblinger, filtre og stiler)
  • Endnote_connections_filters_styles_UiB.exe (koblinger, filtre og stiler fra Universitetsbiblioteket)

Dette er selvutpakkende zip-filer. Når en har pakket ut innholdet kan kopiere innholdet fra de utpakkede mappene (Connections, Filters og Styles) over i de tilsvarende mappene der endnote er installert:

C:\Program Files\EndNote X3. (Denne stibanen kan variere noe). 


Veiledninger


Biblioteksressurser


EndNote på Mac OSX

Oversikt over hvilke versjoner av Word som har støtte for EndNote finnes her http://www.endnote.com/support/en_wpchart_mac.asp