EndNote

Revisjon per 14. jul. 2010 kl. 12:54 av St06047 (diskusjon | bidrag) (Fjernet http://www.uib.no/ub/kurs-og-veiledning/referansehaandtering/endnote siden denne er død - La til en ny link fra eksternwebben)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

EndNote er referansehåndteringsprogramvare fra Thomson ISI Researchsoft som studenter og ansatte ved UiB fritt kan bruke, også på sine hjemmemaskiner. Programmet kan lastes ned fra https://tjinfo.uib.no/program mot å oppgi brukernavn og passord.


Veiledninger


Biblioteksressurser


EndNote på Mac OSX

Oversikt over hvilke versjoner av Word som har støtte for EndNote finnes her http://www.endnote.com/support/en_wpchart_mac.asp