Forskjell mellom versjoner av «EndNote»

Linje 1: Linje 1:
 
{{Trenger gjennomgang}}
 
{{Trenger gjennomgang}}
 
{{Utdatert|utdatert=må oppdateres med siste versjoner}}
 
{{Utdatert|utdatert=må oppdateres med siste versjoner}}
== EndNote ==
+
== EndNote oversiktsdokument ==
  
  
EndNote er referansehåndteringsprogramvare fra [http://www.isiresearchsoft.com/| Thomson ISI Researchsoft] som studenter og tilsatte ved UiB fritt kan bruke, hjemme så vel som universitetet. Programmet kan lastes ned fra https://tjinfo.uib.no/program mot å oppgi brukernavn og passord.
+
EndNote er referansehåndteringsprogramvare fra [http://www.isiresearchsoft.com/| Thomson ISI Researchsoft] som studenter og ansatte ved UiB fritt kan bruke, også sine hjemmemaskiner. Programmet kan lastes ned fra https://tjinfo.uib.no/program mot å oppgi brukernavn og passord.
  
Universitets Biblioteket har laget veiledning for de siste versjonene som kan finnes herfra http://www.uib.no/ub/kurs-og-veiledning/referansehaandtering/endnote og UiO har en veiledning for flere versjoner her http://www.ub.uio.no/umn/biol/endnote.html
+
Universitetsbiblioteket har laget veiledning for de siste versjonene som kan finnes her http://www.uib.no/ub/kurs-og-veiledning/referansehaandtering/endnote og UiO har en veiledning for flere versjoner her http://www.ub.uio.no/umn/biol/endnote.html
  
 +
Nyttige hjelpesider finner du her http://www.endnote.com/support/ensupport.asp
  
== Problem ==
 
  
* Referansane har begynt å kopiere seg sjølv, slik at når eg åpnar eit dokument, kan same referanse stå mange gonger etter kvarandre. Ofte over ei heil side. Det kjem også fleire etterkvart, slik at det er håplaust å redigere det.
+
=== [[EndNote]] & Word for Mac OSX ===
  
This will often happen if the field codes in your document have become corrupt.
+
Oversikt over hvilke versjoner av Word som har støtte for EndNote finnes her http://www.endnote.com/support/en_wpchart_mac.asp
Please try the following.
 
  
1) In Word choose Convert Citations and Bibliography / Convert to Unformatted Citations.
 
  
2) Once the document is unformatted check to make sure the references look like {Adams, 2003 34} and there is no bibliography.
+
=== Biblioteksressurser ===
 
 
3) Press CTRL+A to select the entire document. If the references are in footnotes, you will need to enter the footnotes section to do this.
 
 
 
4) Press CTRL+6 to remove field codes. This will remove any corrupted field codes that may cause this issue.
 
 
 
5) Save the document under a new name then close it.
 
 
 
6) Start a new document. Click the Insert tab and click the down arrow next to Object.
 
 
 
7) Choose Text from File and browse to the file you just saved.
 
 
 
8) Once you've inserted the old document into the new document, choose Update Citations and Bibliography to reformat your references.
 
 
 
 
 
 
 
== [[EndNote]] & Word for Mac OSX ==
 
 
 
Siste versjon av Word (ms word 2008) har ikke enda støtte for EndNote.
 
Oversikt over versjoner ser http://www.endnote.com/support/en_wpchart_mac.asp
 
 
 
 
 
== Biblioteksresursjer ==
 
  
 
http://studentportal.uib.no/?link_id=708&toplink_id=611
 
http://studentportal.uib.no/?link_id=708&toplink_id=611

Revisjonen fra 26. jan. 2010 kl. 18:28


Viktig melding.gif Trenger gjennomgang Denne artikkelen trenger muligens oppdateringer og/eller endringer.

Viktig melding.gif Gammelt og utdatert innhold! Denne siden kan inneholde informasjon som ikke lenger er korrekt eller relevant. må oppdateres med siste versjoner

EndNote oversiktsdokument

EndNote er referansehåndteringsprogramvare fra Thomson ISI Researchsoft som studenter og ansatte ved UiB fritt kan bruke, også på sine hjemmemaskiner. Programmet kan lastes ned fra https://tjinfo.uib.no/program mot å oppgi brukernavn og passord.

Universitetsbiblioteket har laget veiledning for de siste versjonene som kan finnes her http://www.uib.no/ub/kurs-og-veiledning/referansehaandtering/endnote og UiO har en veiledning for flere versjoner her http://www.ub.uio.no/umn/biol/endnote.html

Nyttige hjelpesider finner du her http://www.endnote.com/support/ensupport.asp


EndNote & Word for Mac OSX

Oversikt over hvilke versjoner av Word som har støtte for EndNote finnes her http://www.endnote.com/support/en_wpchart_mac.asp


Biblioteksressurser

http://studentportal.uib.no/?link_id=708&toplink_id=611 http://bibliotekportalen.uib.no/ http://apps.isiknowledge.com