Forskjell mellom versjoner av «EndNote»

Fra IT-hjelp UiB
m
m
Linje 2: Linje 2:
  
 
[[media:EndnoteX3win.pdf |Les mer om installasjon av Endnote X3 for windows her]]. Dette gjelder bare for maskiner som ikke er satt opp av it-avdelingen (private maskiner mm)  
 
[[media:EndnoteX3win.pdf |Les mer om installasjon av Endnote X3 for windows her]]. Dette gjelder bare for maskiner som ikke er satt opp av it-avdelingen (private maskiner mm)  
 
  
 
== Legge til koblinger, filtre og stiler i Endnote ==
 
== Legge til koblinger, filtre og stiler i Endnote ==

Revisjonen fra 4. nov. 2010 kl. 16:58

EndNote er referansehåndteringsprogramvare fra Thomson ISI Researchsoft som studenter og ansatte ved UiB fritt kan bruke, også på sine hjemmemaskiner. Programmet kan lastes ned fra https://tjinfo.uib.no/program mot å oppgi brukernavn og passord.

Les mer om installasjon av Endnote X3 for windows her. Dette gjelder bare for maskiner som ikke er satt opp av it-avdelingen (private maskiner mm)

Legge til koblinger, filtre og stiler i Endnote

Fra https://tjinfo.uib.no/program kan en laste ned

  • Endnote_connections_filters_styles.exe (samling av andre koblinger, filtre og stiler)
  • Endnote_connections_filters_styles_UiB.exe (koblinger, filtre og stiler fra Universitetsbiblioteket)

Dette er selvutpakkende zip-filer. Når en har pakket ut innholdet kan en kopiere innholdet fra de utpakkede mappene (Connections, Filters og Styles) over i de tilsvarende mappene der endnote er installert:

C:\Program Files\EndNote X3. (Denne stibanen kan variere noe). 


Veiledninger


Biblioteksressurser


EndNote på Mac OSX

Oversikt over hvilke versjoner av Word som har støtte for EndNote finnes her http://www.endnote.com/support/en_wpchart_mac.asp