Forskjell mellom versjoner av «EXIM»

Fra ithjelp
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 10: Linje 10:
  
 
'''IT-avdelingen forbeholder seg rett til å gjøre endringer i brukerers «.forward» filer dersom de skulle ha syntaktiske feil eller forårsake problemer ved avlevering eller for generell operasjon av postsystem eller server. IT-avdelingen fraskriver seg ethvert ansvar for tapt eller feilavlevert post som følge av feil i selvlagde filtre.'''  
 
'''IT-avdelingen forbeholder seg rett til å gjøre endringer i brukerers «.forward» filer dersom de skulle ha syntaktiske feil eller forårsake problemer ved avlevering eller for generell operasjon av postsystem eller server. IT-avdelingen fraskriver seg ethvert ansvar for tapt eller feilavlevert post som følge av feil i selvlagde filtre.'''  
 +
  
 
==«.forward»==
 
==«.forward»==
Linje 16: Linje 17:
 
Dersom en ønsker å videresende en kopi av meldingen til en annen adresse men at avlevering til lokal innboks skal foregå som normalt, kan «.forward» lages slik:
 
Dersom en ønsker å videresende en kopi av meldingen til en annen adresse men at avlevering til lokal innboks skal foregå som normalt, kan «.forward» lages slik:
  
annen@adres.se
+
: annen@adres.se
userid
+
: userid
  
Det er også mulig å la et program (f.eks procmail) sortere posten ved å pipe meldingen til dette. Programnavnet skrives til filen «.forward» med tegnet «|» foran. exim støtter også normal håndtering av «vacation». Men ta en titt på kapittelet under først, exim har meget gode muligheter innebygd for de mest tenkelige og utenkelige ønsker og situasjoner.  Utstrakt filtrering Mange bruker Eudora, Netscape eller annen POP-klient for å lese mail fra serverne på IT-avdelingen. En POP-klient (POP3) vil ikke ha mulighet for å lese innkommende post fra andre steder enn den defaulte innboksen. Men f.eks Eudora-PRO har egne muligheter for å filtrere innkommende post som delvis vil kunne gjøre tilsvarende oppgaver som beskrevet under.
+
Det er også mulig å la et program (f.eks procmail) sortere posten ved å pipe meldingen til dette. Programnavnet skrives til filen «.forward» med tegnet «|» foran. exim støtter også normal håndtering av «vacation». '''Men ta en titt på kapittelet under først, exim har meget gode muligheter innebygd for de mest tenkelige og utenkelige ønsker og situasjoner.'''  
 +
 
 +
 
 +
==Utstrakt filtrering==
 +
Mange bruker Eudora, Netscape eller annen POP-klient for å lese mail fra serverne på IT-avdelingen. En POP-klient (POP3) vil ikke ha mulighet for å lese innkommende post fra andre steder enn den defaulte innboksen. Men f.eks Eudora-PRO har egne muligheter for å filtrere innkommende post som delvis vil kunne gjøre tilsvarende oppgaver som beskrevet under.
  
 
Dersom den første linjen i «.forward» ser slik ut:
 
Dersom den første linjen i «.forward» ser slik ut:
  
# Exim filter
+
<nowiki># Exim filter</nowiki>
 +
 
 +
vil postsystemet behandle den under helt andre regler enn en normal forward-fil. Brukere som har benyttet «.mailfilter» og som ønsker å opprettholde denne funksjonaliteten må konvertere til denne nye syntaksen som er forsøkt beskrevet med eksempler under. Komplett [http://tjinfo.uib.no/exim-filter.txt bruksansvisning] er også tilgjengelig. Ønsker en å sette opp slik filtrering bør bruksanvisningen leses nøye og filteret testes før det tas i bruk. IT-avdelingen ved postmaster@uib.no vil bare til en viss grad kunne bistå for oppsett og feilsøking av filtere. Noen relevante eksempler er imidlertid gitt under. 
 +
 
  
vil postsystemet behandle den under helt andre regler enn en normal forward-fil. Brukere som har benyttet «.mailfilter» og som ønsker å opprettholde denne funksjonaliteten må konvertere til denne nye syntaksen som er forsøkt beskrevet med eksempler under. Komplett bruksansvisning er også tilgjengelig. Ønsker en å sette opp slik filtrering bør bruksanvisningen leses nøye og filteret testes før det tas i bruk. IT-avdelingen ved postmaster@uib.no vil bare til en viss grad kunne bistå for oppsett og feilsøking av filtere. Noen relevante eksempler er imidlertid gitt under.  Test av filter Når et nytt filter («new-filter») lages bør det testes slik at en føler seg sikker på at det faktisk gjør det det var tiltenkt å gjøre. Lag eller kopier en melding med de aktuelle headere du ønsker å filtrere på til filen «test-message» og bruk kommandoen:
+
==Test av filter==
 +
Når et nytt filter («new-filter») lages bør det testes slik at en føler seg sikker på at det faktisk gjør det det var tiltenkt å gjøre. Lag eller kopier en melding med de aktuelle headere du ønsker å filtrere på til filen «test-message» og bruk kommandoen:
  
 
/usr/lib/sendmail -bf new-filter  < test-message
 
/usr/lib/sendmail -bf new-filter  < test-message

Revisjonen fra 28. jan. 2010 kl. 17:12


Viktig melding.gif Trenger gjennomgang Denne artikkelen trenger muligens oppdateringer og/eller endringer.

Programsystemet som har vært i bruk for elektronisk post ved IT-avdelingen siden 1991 heter PP og var laget for andre tider og med andre fokuserte problemområder enn hva er aktuellt idag. På servere ved IT-avdelingen vil systemet bli lagt over til et nytt, exim. I første omgang tas exim i bruk på den nye studentserveren rasmus, «hovedpostkontorene» på alf/noralf vil følge etter snarlig.

Når PP fases ut til fordel for exim vil dette ikke innebære noen vesentlig endring for den enkelte bruker av email på IT-avdelingens servere utover at

 • «.mailfilter» vil ikke lenger fungere
 • systemet vil anerkjenne normale «.forward» filer
 • utstrakt filtrering og sortering av innkommende post vil være mulig.

IT-avdelingen forbeholder seg rett til å gjøre endringer i brukerers «.forward» filer dersom de skulle ha syntaktiske feil eller forårsake problemer ved avlevering eller for generell operasjon av postsystem eller server. IT-avdelingen fraskriver seg ethvert ansvar for tapt eller feilavlevert post som følge av feil i selvlagde filtre.


«.forward»

Den enkelte kan lage en fil i sin hjemmekatalog på unix-serverne med navn «.forward», denne vil støtte vanlig syntaks. Dersom en ønsker sin post videresendt til en annen adresse kan adressen legges inn i filen «.forward» og videresendingen blir umiddelbart effektiv.

Dersom en ønsker å videresende en kopi av meldingen til en annen adresse men at avlevering til lokal innboks skal foregå som normalt, kan «.forward» lages slik:

annen@adres.se
userid

Det er også mulig å la et program (f.eks procmail) sortere posten ved å pipe meldingen til dette. Programnavnet skrives til filen «.forward» med tegnet «|» foran. exim støtter også normal håndtering av «vacation». Men ta en titt på kapittelet under først, exim har meget gode muligheter innebygd for de mest tenkelige og utenkelige ønsker og situasjoner.


Utstrakt filtrering

Mange bruker Eudora, Netscape eller annen POP-klient for å lese mail fra serverne på IT-avdelingen. En POP-klient (POP3) vil ikke ha mulighet for å lese innkommende post fra andre steder enn den defaulte innboksen. Men f.eks Eudora-PRO har egne muligheter for å filtrere innkommende post som delvis vil kunne gjøre tilsvarende oppgaver som beskrevet under.

Dersom den første linjen i «.forward» ser slik ut:

# Exim filter

vil postsystemet behandle den under helt andre regler enn en normal forward-fil. Brukere som har benyttet «.mailfilter» og som ønsker å opprettholde denne funksjonaliteten må konvertere til denne nye syntaksen som er forsøkt beskrevet med eksempler under. Komplett bruksansvisning er også tilgjengelig. Ønsker en å sette opp slik filtrering bør bruksanvisningen leses nøye og filteret testes før det tas i bruk. IT-avdelingen ved postmaster@uib.no vil bare til en viss grad kunne bistå for oppsett og feilsøking av filtere. Noen relevante eksempler er imidlertid gitt under.


Test av filter

Når et nytt filter («new-filter») lages bør det testes slik at en føler seg sikker på at det faktisk gjør det det var tiltenkt å gjøre. Lag eller kopier en melding med de aktuelle headere du ønsker å filtrere på til filen «test-message» og bruk kommandoen:

/usr/lib/sendmail -bf new-filter < test-message

Rimelig foreståelige meldinger om hva postsystemet ville gjort blir skrevet til skjermen. Når du er fornøyd med resultatet, kopieres innholdet av «new-filter» til «.forward». Generell synktaks Filtrering vil normalt være sekvenser av tester på ulike deler av den innkommende meldingen, f.eks

 1. Exim filter

if then elif then else endif Kommandoer som understøttes i en slik filterfil er

deliver deliver to an email address (9) finish end processing (14) if test condition(s) (15) logwrite write to log file (13) logfile define log file (13) mail send a reply message (12) pipe pipe to a command (11) save save to a file (10) testprint print while testing (14) vacation tailored form of mail (12)

Tallet refererer til seksjonen i bruksansvisningen hvor kommandoen er utførlig beskrevet.

Alle headere i en melding kan brukes når det testes i filteret vha av variabler med «$» som første tegn. F.eks vil innholdet av headeren «From:» kunne refereres med variabelen «$header_from» og innholdet av headeren «Subject:» med variabelen «$header_subject». Disse variablene kan forkortes til «$h_from» og er caseinsensitive. Det finnes også en del andre variabler, f.eks «$sender_address» som angir meldingens sender under overføringen til mailserveren. Dette er adressen som ble brukt av SMTPs «MAIL FROM:» og er ikke nødvendigvis den samme som hverken finnes i From:, Relpy-to: eller Sender: headerene i meldingen.

Ved test kan ordene «is», «contains» og «match» brukes, uansett er testene uavhengige om tekststrengene inneholder store eller små bokstaver.

if $header_from is kind@edb.uib.no Uttrykket er sant dersom adressen er «kind@edb.uib.no» if $header_from contains kind Uttrykket er sant dersom adressen innholder strengen «kind» if $header_from match "^kind|postmaster@.*uib.no" Uttrykket er sant dersom adressen er innledet enten av strengen "kind" eller inneholder "postmaster@" et hvilket som helst domene ved UiB. exims regulære uttrykk er 100% kompatible med perls.

I tester kan også uttrykkene «or», «and» og «not» brukes for å kombinere ulike forutsetninger. Eksempler Et filter kan være så langt og foreta så mange tester en måtte ønske og vil kunne utføre selv de meste utenkelige oppgaver. Filteret er rimelig sikkert og er i liten grad sårbart for loops. Her kommer noen korte, enkle og forhåpentligvis relevante eksempler. Mailliste til egen folder De fleste maillister har listedistributørens adresse i headeren «Sender:» og kan derfor ofte brukes. Alternativt vil en f.eks kunne gjøre en slik test:

if $h_to is "list@some.org" or $h_cc is "listsome.org"

Dersom en ønsker alle meldinger mottatt via en liste til en egen folder lesbar for pine eller mutt, kunne «.forward» inneholde (dersom avsenderadressen var «list-request@some.org» og folderens navn var «list»)

 1. Exim filter

if $header_sender is "list-request@some.org" then save mail/list finish endif

Og dersom en skulle være blant dem som foretrekker MH-foldere ville filteret kunne se slik ut:

 1. Exim filter

if $sender_address is "list-request@some.org" then pipe "/share/lib/mh/rcvstore +list" finish endif

Varsel til personsøker ved mottak av mail.

Jeg er glad jeg ikke bruker personsøker og at den ikke piper til meg hver gang jeg får mail, men dette er en funksjon som mange ønsker seg og som tilbys av ymse teleoperatører. En mulig løsning kunne være slik:

 1. Exim filter

if $sender_address matches "mor|far" then mail to 479999999@sms.teleleverandør.no subject "mail from $sender_address" text $h_subject endif

Kaste meldinger

IT-avdelingen foretar en del avvisning av spam, men den enkelte kan også foreta ytterligere sortering. Et nærliggende eksempel kunne være:

 1. Exim filter

if $h_subject contains "ADULT SEX" then save /dev/null finish endif

Kopi til annen mailadresse

Mange har eget abonnement hos eksterne leverandører og i enkelte tilfeller er posten så viktig at den bør leveres til flere adresser.

 1. Exim filter

if $header_from contains "kind" then deliver megselv@online.no deliver userid endif

«userid» settes til ens egen userid på UiBs server og leveres både lokalt og til ens adresse hos Tullemor. Multiple mailbokser Når du får konto på unix-serverne ved IT-avdelingen vil du også bli satt opp med et mailalias. Brukernavnet vil være fem bokstaver på ansattmaskinene, mens det på rasmus vil være "st" etterfulgt av fem tall. Mailaliaset vil være på formen

Fornavn punktum Etternavn krøllalfa maildomene

Studenter vil bli satt opp med maildomenet student.uib.no, en oversikt over ansattes maildomener finner du her. Du vil ikke selv kunne sette opp andre aliaser, det er det bare "postmaster" som kan. Veldig ofte vil du kunne bruke ulike maildomener, ansatte vil f.eks oftest kunne bruke bare @uib.no og alle kan bruke maskinnavn (f.eks @alf.uib.no for ansatte og @rasmus.uib.no for studenter).

Men noen ganger kan det være praktisk å kunne oppgi mailadressing sin på en slik måte at du kan gjenkjenne hvor du oppga den. Som en utvidelse av brukernavnet kan alle lage slike gjenkjennbare mailboksnavn ved hjelp av tegnet pluss (+) og en vilkårlig tekststreng (som selvsagt ikke kan inneholde norske bokstaver). Om brukernavnet er BRUKER kan du altså bruke slike adresser

Ansatt Student

BRUKER+news@uib.no BRUKER+news@student.uib.no

BRUKER+annonse@alf.uib.no BRUKER+annonse@rasmus.uib.no

BRUKER+viktig@alfred.uib.no BRUKER+viktig@nille.uib.no

Tekststrengen du bruker mellom "+" og "@" kan du benytte i exims filterfil (.forward) med navnet $local_part_suffix

 1. Exim filter

if $local_part_suffix is +news then save mail/usenetsvar finish endif

if $local_part_suffix is +viktig then unseen deliver 99999999@mobilpost.com finish endif

Merk at her må BRUKER våre brukernavnet og ikke mailaliaser som Fornavn.Etternavn. Kaste meldinger IT-avdelingen foretar en del avvisning av spam, men den enkelte kan også foreta ytterligere sortering. Et nærliggende eksempel kunne være:

 1. Exim filter

if $h_subject contains "ADULT SEX" then save /dev/null finish endif

IT-avdelingens eposttjenere avviser ikke nødvendigvis mail selv om avsenders maskin er svartelistet av RSS eller ORBS. Men serverne våre slår opp mot disse tjenestene og stempler meldinger fra svartelistede maskiner med en egen meldingsheader, X-rbl-warning:

Dersom du ikke vil ha post fra slike steder kan du legge f.eks dette til .forward-filen din, den antatte spammen kastes men logføres til filen spamfilter.log i hjemmekatalogen din på mailserveren.

 1. Exim filter

if $h_X-RBL-Warning matches "ordb|spamhaus|spamcop" then logfile $home/spamfilter.log logwrite "$tod_log $sender_address $sender_host_name $h_X-RBL-Warning" seen finish endif

Dersom du f.eks er med på en liste som er svartelistet og du ønsker å kaste alle meldinger fra svartelistede maskiner unntatt fra denne kan filteret se slik ut

 1. Exim filter

if $sender_address is owner-e-fugl@feathers.net then save mail/fugler finish endif if $h_X-rbl-warning matches "ordb|spamhaus|spamcop" then logfile $home/spamfilter.log logwrite "$tod_log $sender_address $sender_host_name $h_X-RBL-Warning" seen finish endif

Dersom du foretrekker å bruke procmail heller enn exims eget filterspråk, lar du din «.forward» bare inneholde

|/share/bin/procmail