Forskjell mellom versjoner av «E-post via nettleseren»

Fra IT-hjelp UiB
Linje 4: Linje 4:
  
 
'''[https://outlook.office.com/mail/ start.uib.no]'''
 
'''[https://outlook.office.com/mail/ start.uib.no]'''
: - for alle studenter (fra høstsemesteret 2020) og ansatte med konto på Exchange Online (etter hvert alle ansatte)
+
: - for alle studenter (fra høstsemesteret 2020) og ansatte med konto på Exchange Online (etter hvert alle ansatte).
  
 
'''[https://kalender.uib.no/owa kalender.uib.no]'''
 
'''[https://kalender.uib.no/owa kalender.uib.no]'''

Revisjonen fra 28. okt. 2020 kl. 13:05

Du har tilgang til din UiB e-post via en nettleser.

Logg på

start.uib.no

- for alle studenter (fra høstsemesteret 2020) og ansatte med konto på Exchange Online (etter hvert alle ansatte).

kalender.uib.no

- for ansatte med konto på UiB Exchange

webmail.uib.no

- for ansatte uten konto på Exchange.

Hvis du er i tvil om hvilket e-postsystem du skal logge på: Prøv i den rekkefølgen de er oppført over.

Om Start.uib.no og Kalender.uib.no

UiB er i ferd med å legge om fra Exchange på UiB til Exchange Online. Etter hvert skal alle UiB-brukere bruke Exchange Online.

Kalender.uib.no (Outlook Web Access, OWA) kan brukes av alle som har Outlook/Exchange e-post. De som har e-postkontoen på Exchange Online vil bli videresendt til en annen side (kalender.uib.no). Hvis du vet at du har Exchange Online vil det være raskere å gå direkte til kalender.uib.no.

E-post, kalender, oppgaver og kontakter er det samme som i Outlook, Evolution eller Entourage.

Om Webmail.uib.no

Webmail.uib.no gir tilgang til e-post, kalender og kontakter for ansatte som ikke har e-post på Outlook/Exchange.

Kalenderen og kontaktene i Webmail har ikke kobling mot Mi side eller Outlook.

Mer om bruk av Webmail.

Problemer?

Kontakt oss gjennom UiBhjelp, eller på telefon 555 84700.

Har du problemer med at du kun kan se vedlegg i et langt, smalt vindu i toppen av nettleservinduet? Da kan det være at du har fått brukergrensesnitt for mobil på din PC. Følg malen om hvordan man endrer brukergrensesnitt fra denne siden om bruk av Webmail.