Dropbox

Revisjon per 7. nov. 2010 kl. 22:01 av Sab003 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Hva er Dropbox?

Dropbox er en tjeneste som kan brukes til å lagre dine data på ett sted (på Dropbox sine servere) og få tilgang til dem fra ulike maskiner og på web. Du kan også dele filene med andre.

Kan Dropbox brukes på UiB-maskiner?

IT-avdelingen vil ikke installere Dropbox på UiB-klientmaskiner.

Dette har flere årsaker:

  1. Kontroll med institusjonens data. Lagring av data utenfor UiB kan medføre sikkerhetsrisiko, skade institusjonens virksomhet eller integritet, og hemme brukerens arbeid.
  2. Tekniske sider ved klientprogrammet. Dropbox installeres på en måte som passer dårlig sammen med vårt driftsopplegg, bl.a. fordi den bruker mye plass i brukerprofilen.

Hva kan jeg bruke i stedet for Dropbox?

Det kommer litt an på bruksområdet.

Hvis du skal ha tilgang til filene fra ulike maskiner, bør du lagre dem der du vanligvis gjør, på ditt hjemmeområde på UiBs servere. Dette kan også du koble deg til fra andre maskiner utenfor UiB, se Oppkobling_mot_hjemmeområde.

Hvis du skal dele filer med andre brukere, kan følgende tjenester være aktuelle:

  • vedlegg.uib.no: Mulighet for å sende (store) filer til (mange) mottakere internt eller eksternt.
  • Fellesområder kan opprettes ad hoc av IT-avdelingen og åpnes for en ønsket gruppe interne brukere (ansatte eller studenter).
  • Fillageret på MiSide kan brukes til å dele filer med interne brukere (ansatte eller studenter).
  • Filer kan legges på en FTP-server på UiB og hentes av interne eller eksterne med FTP-klientprogramvare.