Forskjell mellom versjoner av «Driftsstatistikk e-post»

 
(6 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
{{Utdatert}}
+
[https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=807e80ba92b24ace932886f4e4321613 Informasjon om e-post finner du nå i UiBhjelp.]
{{Mangler lenker|http://it.uib.no/?mode=show_page&link_id=1496&sublink_id=2224&subsublink_id=6216&toplink_id=1577}}
 
 
 
MAIL-serverne
 
 
 
En del miljøer ved UiB driver egne mailtjenester som er relativt uavhengige av IT-avdelingen. Det gjelder hovedsaklig matnat-institutter.
 
 
 
IT-avdelingen tilbyr epost-tjenere for en rekke andre institutter og avdelinger, tilbudet er implementert på to servere noralf.uib.no og  alf.uib.no. Disse to utfyller og overlapper hverandres oppgaver. Skulle den ene gå ned vil den andre overta. Selv om mye av postgangen er avhengig av at begge serverne er operative, vil ingen krise oppstå om den ene av serverne er ute av funksjon en periode. alfs hovedoppgave er å håndtere den  enkeltes innboks mens spesialiserte løsninger som  lister og  fax-gatewayen håndteres av noralf. I tillegg kommer  studentserveren og utplasserte «syv søstre-maskiner» på noen fakulteter.
 
 
 
Pr november -98 var det 11500 personer registrert under IT-avdelingens postkontor, ca 25000 mailadresser. ca 10000 personer hadde datakonto på serverne til IT-avdelingen. I 2004 har ca 20000 personer epost via IT-avdelingen.
 
 
 
IT-avdelingen gikk i juli 1998 over til å benytte mailsystemet  Exim, mer  historie finnes.
 
 
 
[[Kategori:E-post]]
 

Nåværende revisjon fra 25. jan. 2022 kl. 09:18