Diskusjon:Tjenester ved UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Jeg mener at vi bør forenkle tjeneste-begrepet. Derfor bør vi fjerne "vev-tjenester", og videreføre det til kun "tjenester".