Bytte passord på bærbar UiB-maskin

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Informasjon.gif Under utvikling! Denne siden er under utvikling og ble sist oppdatert 8.05.2013 av St06047 . Artikkelen kan eksistere på engelsk. Se etter en språklenke i menyen til venstre.

Det har vært litt uklart hvor vidt en kan skifte passord fra bærbare UiB-maskiner. Her er noen punkter som angår skifte av passord fra fra UiB maskiner:

  • Dersom maskin er tilkoblet med nettverkskabel (evt via dockingstasjon) til UiB-nettet så har det ingen betydning at den er bærbar. I likhet med stasjonær må en logge seg ut av maskinen etter at en har skiftet passord via sebra.uib.no for så å logge seg inn igjen med det nye passordet.
  • Dersom en har privat PC-spiller det ikke noen rolle at pc-en er bærbar. På private pc-er kan en skifte passord via sebra.uib.no uten at en trenger å logge seg av og på igjen.
  • Enkelte problemer kan oppstå dersom en endrer passord på en bærbar UiB-PC som ikke er tilkoblet UiB-nettet ved hjelp av nettverkskabel. Denne PC blir i utgangspunktet ikke oppdatert med det nye passord før den starter opp med netverskabel tilkoblet UiB-nettet. Nedenfor beskrives en metode for hvordan en kan oppdatere passord på en bærbar som ikke er tilkoblet UiB-nettet med netverkskabel (forutsetter VPN eller UiB eduroam).

D630.jpg


Oppdatere passord på en bærbar PC som ikke er tilkoblet UiB-nettet med nettvekskabel

  • Første steg er å koble seg opp med UiB-vpn eller UiB sitt eduroam slik at maskinen får ip-adresse fra UiB sitt nettverk. For å sjekke at maskin er UiB-nettet kan en gå inn på http://minip.no/ og sjekke at en får opp en ipadresse som begynner på 129.177.....

Minipvpn.jpg

  • Etter at en har skiftet passord via sebra.uib.no må en låse maskinen (Windows tast + L). Deretter låser en opp maskinen med det nye passordet. Etter dette er den bærbare windows-maskinen oppdatert med det nye passsordet.

LaasePC.jpg