Forskjell mellom versjoner av «Bruksanvisning analoge telefonapparater»

Linje 69: Linje 69:
 
|-
 
|-
  
[[Kategori:Fasttelefon]]
+
[[Kategori:Fasttelefoni]]

Revisjonen fra 9. feb. 2010 kl. 22:01

Kortfattet brukerveiledning for analoge telefonapperater

Tjenestemulighet Slik gjør du
Internsummetone Tlf av.gif (husk fem siffer)
Bysummetone Tlf av.gif 0.gif
Sentralbord Tlf av.gif 9.gif
Repetisjon av siste eksterne tlf.nr. Tlf av.gif Stjerne.gifStjerne.gifStjerne.gif
Medflytting Tlf av.gif Stjerne.gif2.gif1.gifStjerne.gif, nummer du vil flytte til, Skigard.gif. Spesiell summetone.
Annulering av medflytting Skigard.gif2.gif1.gifSkigard.gif
Viderkobling (til fast sted) Har man fast viderekobling, vil samtalen vanligvis overføres etter 4 ring. Ønskes overføring umiddelbart: Stjerne.gif2.gif1.gifStjerne.gif
Medflytting fra svarstedet (For å gjøre dette må telefonen først medflyttes til eget nr.) Tlf av.gif Stjerne.gif2.gif1.gifStjerne.gif, eget nummer, Stjerne.gif, nummer på svarsted, Skigard.gif.

Annulering: Tlf av.gif Stjerne.gif2.gif1.gifStjerne.gif, eget nummer,Skigard.gif

Felles kortnummerliste Tlf av.gif Tast kortnummeret
Innhent anrop fra egen gruppe Tlf av.gifStjerne.gif8.gifSkigard.gif
Innhent anrop direkte Tlf av.gif, ring telefonen som ringer (opptatt signal), 8.gif
Fraværsinformasjon

Du kan legge inn informasjon når du ikke ta telefonen. Denne vil komme frem i vinduet på telefonen til de som prøver å ringe deg. (se egen side)

Tlf av.gifStjerne.gif2.gif3.gifStjerne.gif, Årsak, Tilbake tid/dato, Skigard.gif

Annuler: Tlf av.gifSkigard.gif2.gif3.gifSkigard.gif

Mens du er under samtale
Overføring av anrop R.gif (summetone), nytt telefonnummer, legg på før eller etter svar
Tilbake til anrop Dersom du ikke får svar, 2.gif for å få tilbake opprinnelig samtale
Parker samtale R.gif (summetone), legg på.
Ta tilbake parkert samtale Fra eget apparat: løft av røret. Fra annet apparat: parkert int. nr.: opptatt-tone, 8.gif
Telefonkonferanse (inntil 8-delt) R.gif (summetone), ring tredjepart, 3.gif. Dette repeteres for hver deltaker.
Ventekoble (internt) Du ringer en kollega og får opptatt eller ikke svar Tast 6.gif og legg på. Ved ledig telefon hos kollega: hurtig ringetone. Nummer i displayet. Tlf av.gif Det ringer hos kollega.

Annulering: Tlf av.gifSkigard.gif3.gif7.gifSkigard.gif

|-