Forskjell mellom versjoner av «Brukerstøtte i undervisningsrom»

(Byttet Kjell med Trond G)
Linje 162: Linje 162:
 
* Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Frode Lillestøl [mailto:Frode.Lillestol@adm.uib.no  Frode.Lillestol@adm.uib.no]
 
* Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Frode Lillestøl [mailto:Frode.Lillestol@adm.uib.no  Frode.Lillestol@adm.uib.no]
 
* Det psykologiske fakultet: Frode Lillestøl [mailto:Frode.Lillestol@adm.uib.no  Frode.Lillestol@adm.uib.no]
 
* Det psykologiske fakultet: Frode Lillestøl [mailto:Frode.Lillestol@adm.uib.no  Frode.Lillestol@adm.uib.no]
* Det humanistiske fakultet:  Kjell Fadnes [mailto:Kjell.Fadnes@adm.uib.no  Kjell.Fadnes@adm.uib.no]
+
* Det humanistiske fakultet:  Trond Gravvold [mailto:Trond.Gravvold@adm.uib.no  Trond.Gravvold@adm.uib.no]
* Det juridiske fakultet:  Kjell Fadnes [mailto:Kjell.Fadnes@adm.uib.no  Kjell.Fadnes@adm.uib.no]
+
* Det juridiske fakultet:  Trond Gravvold [mailto:Trond.Gravvold@adm.uib.no  Trond.Gravvold@adm.uib.no]
 
* Det medisinsk-odontologiske fakultet:  Arild Fredriksen  [mailto:Arild.Fredriksen@adm.uib.no  Arild.Fredriksen@adm.uib.no]
 
* Det medisinsk-odontologiske fakultet:  Arild Fredriksen  [mailto:Arild.Fredriksen@adm.uib.no  Arild.Fredriksen@adm.uib.no]
  

Revisjonen fra 7. sep. 2014 kl. 20:47


Rom og bygg ved UiB

Bilder, kart og annen informasjon om rom og bygg i timeplanleggingssystemet

  • Dersom du ikke finner rommet du leter etter på denne siden, ta kontakt med Eiendomsavdelingen eller det aktuelle fakultet.

Kalendere for bygg/rom m.m.

Rombestilling og timeplanlegging - samleside

Mangler i rommene som ikke er knyttet til bruken av elektronisk undervisningsutstyr meldes som Behovsmelding EIA.

Data-/IT-assistanse

Vi oppfordrer alle brukere til å sette seg inn i utstyret som finnes i rommet de skal bruke i god tid før bruk.

Det humanistiske fakultet

Data-/IT-assistanse Sydneshaugen skole & HF-bygget Tlf. 555 89004

Universitetsbiblioteket for humanoria

Data-/IT-assistanse UBBHF Tlf. 555 89002

Det juridiske fakultet

Data-/IT-assistanse Tlf. 555 89501

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Data-/IT-assistanse Realfagbygget Tlf. 555 84110
Data-/IT-assistanse Høyteknologisenteret (HIB) Tlf. 555 89405

Det medisinsk-odontologiske fakultet

IT-assistentene som gir data-/IT-assistanse på UiB-utstyr kan bare i liten grad hjelpe til med problemer på Helse Vest sitt utstyr.

Bygg: Hvem kontakter man:
DSH/SMU
AHH IT-assistent AHH Tlf. 555 83998
BBB IT-assistent BBB Tlf. 555 89409
ISF
Sentralblokken IT-assistent AHH Tlf. 555 83998
Odontologibygget IT-assistent Odont Tlf. 555 83997

Det psykologiske fakultet

Data-/IT-assistanse Christies gate 12 og 13 : Tlf. 555 84705
Data-/IT-assistanse BBB 9. etg: Tlf. 555 89409

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Data-/IT-assistanse Tlf. 555 89187

Universitetsbiblioteket for samfunnsvitenskap

Data-/IT-assistanse Tlf. 555 89098

Andre bygninger

Data-/IT-assistanse Studentsenteret: Tlf. 555 89187
Data-/IT-assistanse Bergen Museum: Tlf. 555 89187
Data-/IT-assistanse Thormøhlensgate 51 (Vitensenteret): Tlf. 555 89405

Kontaktpersoner på IT-avdelingen

Dersom du har generelle henvendelser eller lurer på noe som gjelder bruken av auditorium/undervisningsrom kan du også kontakte oss på telefon 555 88587. Konkrete problemer skal meldes inn i Issue-tracker på http://bs.uib.no.

Kontaktpersoner for de ulike fakultetene er: