Bruker:St08807


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Jon Eikhaug ble ansatt som seksjonsleder ved prosjektseksjonen fra juli 2017.

Jon Eikhaug var tidligere ansatt som overingeniør ved IT-avdelingen fra februar 2009. Jon var blant annet med i redaksjonsgruppen for IT-hjelp. April 2012 forlot han universitetet for en annen arbeidsgiver.