Bruk av installkonto på Windows 7 UiB-PC

Revisjon per 29. okt. 2012 kl. 13:53 av St06047 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Informasjon.gif Under utvikling! Denne siden er under utvikling og ble sist oppdatert 29.10.2012 av St06047 . Artikkelen kan eksistere på engelsk. Se etter en språklenke i menyen til venstre.


Installasjonskonto er i utgangspunktet ikke aktivert på UiB sine PC-er. Les mer om installasjonskonto her. En kan få dette aktivert ved å kontakte IT-avdelingen dersom en har spesielle behov som tilsier at en slik konto er nødvendig.

Installkontoen kan brukes dersom en har behov for å utføre oppgaver på maskinen som krever bruk av administrative rettigheter. Kontoen kan blant annet brukes dersom du skal installere egne programmer, printer/skanner og lignende.

Dersom kontoen er aktivert logger du deg inn på følgende måte:


Under vanlig innloggingsbilde velger du "Switch User"


LoginW7.JPG


Klikk dertter "Other User"


Otheruser.JPG


Skriv in Maskinnavn\install


Install.JPG


Du får nå beskjed om at du må bytte passord føste gang du bruker kontoen.


Mustbechanged.JPG


En må taste inn det nye passordet to ganger


Retype.JPG


Passwordchanged.JPG


Når du er innlogget med installkontoen er maskinen ekstra sårbar for virusangrep. Bruk derfor installkontoen bare når situasjonen krever det (installasjoner mm.)


Når du neste gang skal logge deg inn din vanlige UiB-konto vil maskinen mest sannsynlig huske din forrige pålogging (maskinnavn\install). For å logge seg på vanlig igjen, må en velge "Switch User" - "Other User". Deretter kan du logge deg på med brukernavn:

uib\brukernavn

("uib\" kan sløyfes dersom det allerede står "Log on to: uib")

og det vanlige Uib-pasordet.Bruke install-kontoen uten å være innlogget som install

Når du først har satt nytt passord for installkontoen (logget inn med førstegangspassordet) kan du i ettertid kjøre installasjonsprogrammer selv om du er innlogget som vanlig bruker. I eksempelet under installeres et program mens en er innlogget med vanlig UiB-konto:


Runas.jpg


Når en trykker "OK" vil installasjonsprogrammet kjøres som om en var innlogget som install


Runas2.jpg