Bruk av installkonto på Windows 7 UiB-PC

Revisjon per 29. okt. 2012 kl. 13:08 av St06047 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Mal:Under utvukling


Installasjonskonto er i utgangspunktet ikke aktivert på UiB sine PC-er. Les mer om installasjonskonto her. En kan få dette aktivert ved å kontakte IT-avdelingen dersom en har spesielle behov som tilsier at en slik konto er nødvendig.

Installkontoen kan brukes dersom en har behov for å utføre oppgaver på maskinen som krever bruk av administrative rettigheter. Kontoen kan blant annet brukes dersom en skal installere egne programmer, printer/skanner og lignende.

Dersom kontoen er aktivert logger en seg inn på følgende måte:

Under vanlig innloggingsbilde velger du "Switch User"

LoginW7.JPG


Klikk dertter "Other User"


Otheruser.JPG


Skriv in Maskinnavn\install


Install.JPGMustbechanged.JPG


Retype.JPG


Passwordchanged.JPG