Blogg-tips

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 5. nov. 2012 kl. 14:00 av Amo105 (diskusjon | bidrag) (Slått sammen feltene "Oppretting av din egen Blogg eller Nettside" og "Opprette brukerkonto" da vi nå har stengt for selvregistrering på sistnevnte.)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

IT avdelingen drifter en multisite Wordpress løsning, ofte kalt "Blogg".

Informasjon om tjenesten kan en finne her:

Wordpress er mye mer enn en enkel Blogg. Wordpress er et light-versjon av et CMS system, og en kan gjøre temmelig mye i en Wordpress.

Kort kan en si at Wordpress gjør det enklere å publisere informasjon på web. Tidligere bestod webpublisering i å mekke på html filer i Dreamweaver. Med Wordpress så kan en skrinlegge hele Dreamweaver programmet. En trenger faktisk ikke noe program i det hele tatt, det er nok med en nettleser og tilgang til Internett.

Meningen med denne siden var ikke å beskrive Blogg (wordpress) løsningen i seg selv, men å gi noen tips i forhold til hvordan en bruker løsningen.

Så fyll på med tips og gode måter å gjøre tingene på :-)

Det bør også nevnes at det finnes tonnevis med tips ut på internett, et søk på Google etter: "wordpress tips" kan gi mye lesestoff.


Din første Blogg?

Dersom det er første gang du skal i gang med Wordpress, så kan følgende sider være til hjelp:

Oppretting av din egen Blogg eller Nettside

Alle ansatte og studenter kan få opprettet en Wordpress-instans hos oss. Om du bruker instansen som en personlig blogg eller som nettside er opp til deg.

Før du kan bruke Bloggen må du få generert en konto til tjenesten. Denne og alle Wordpress-instanser må opprettes av oss etter bestilling av deg. Dette gjøres via IssueTracker. Gererering av brukerkonto trenger du bare å gjøre èn gang. Du kan benytte samme brukernavn til flere blogger samtidig. Det er anbefalt å velge et annet passord som er annerledes enn ditt UiB passord. Brukernavnet kan være det samme, men det anbefales at en velger et annet.

Gi tilgang til andre brukere til din blogg

Andre brukere må også ha konto før de kan bli medlem av bloggen din. Nye medlemmer til din blogg legges til under Users -> Add New

Tema

Tema kan endres i en Blogg løsning! Kanskje du ønsker litt andre farger enn de som standard-temaet gir?

Gå til:https : // dinblogg.b.uib.no / wp-admin logg inn, og velg fra flere temaer i venstre meny: Velg:

Appearance - Themes

Dersom du har behov for å gjøre mer detaljerte endringer i hvordan siden skal se ut, så finnes det to tema som med forskjellige muligheter for endringer:

  • News Magazine Theme 640: Tillater bl.a. bruke av egen logo, tilpassing av kolonner og kobling mot Google Analytics.

CSS

Dersom du er kjent med CSS, så kan du aktivere pluginen Simpler CSS, og mekke på dine egne css koder. Les mer her:

Revision kontroll

Visste du at Wordpress lagrer versjoner av Posts og Pages? Du kan slå på visningen av 'revisions' ved å gå til:

Screen options

og hukk av på Revisions i fanen som heter 'Show on screen'

Wp-screen-options-revisions.png