Beskrivelse av tjenesten personlig brukerkonto

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 9. mar. 2017 kl. 11:53 av Botit (diskusjon | bidrag) (Redaksjon er sentralisert)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Dette er et vedlegg til IT-avdelingens serviceerklæring

Informasjon.gif Autoritativ informasjon! Denne siden inneholder informasjon som er autoritativ og vedlikeholdes av IT-avdelingen.

Alle ansatte ved UiB skal ha personlig brukerkonto,

hjemmekatalog og tilgang til e-post og vevområde.


Ansatte har brukerkonto så lenge de finnes i UiBs personalsystem.

Også personer som har et forhold til et av firmaene ved UiB og som trenger tilgang til UiBs IT-tjenester kan få brukerkonto.


SEBRA er UiBs sentrale brukeradministrasjonssystem,

der en søker om og oppretter konto, bytter passord, søker om ekstra tilganger osv.

Hver enhet (ansvarssted) ved UiB har sin(e) godkjenner(e) i SEBRA

som godkjenner oppretting av konto for ansatte og "andre" (gjester o.l.)


Alle ansatte kan rekvirere midlertidige konti til gjester på https://tjinfo.uib.no/nettkonto


Alle fast ansatte kan opprette midlertidige kurskonti for f.eks.

eksterne brukere som skal bruke maskiner i kurslokaler.

Se rutinebeskrivelse på http://www.uib.no/persok/Sebra/Opprette_kurskonto.htm