ArcGIS

Revisjon per 22. apr. 2010 kl. 07:43 av Ngfbh (diskusjon | bidrag) (rettet en skrivefeil)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Produsent

ESRI

Leverandør

Geodata AS

ArcGIS programvare ved UiB

UiB har en avtale for bruk av GIS-programvare som dekker alle universitetets ansatte og studenter. Geografiske informasjonsystemer (GIS) har anvendelse innenfor de fleste fagdisipliner der stedfestet informasjon skal analyseres. Avtalen er inngått med Geodata AS og dekker all programvare fra ESRI, som er verdensledende innen GIS.

Windows og flere Unix-plattformer kan bruke programvaren. ArcSDE og ArcIMS installeres også på server og driftes av databasegruppen til IT-avdelingen. Maskiner som driftes sentralt kan få en standardpakke installert ved henvendelse til sin brukerstøtte. Dersom en skal installere Arcgis på pc som skal brukes uten å være på nett må programmet installeres manuelt. I tillegg må det genereres en lisensfil for den maskin som skal ha dette installert (enkelte bruker fremdeles usb-dongler i disse tilfeller)

Ta kontakt med IT-avdelingen dersom en ønsker installasjon av Arcgis (https://bs.uib.no / tlf. (555) 84700).

Vi har også såkalte engangs CD-er som varer i et år (hovedsaklig ment for studenter)

Avtalen inkluderer også rettigheter for brukere på UiB til å generere kart av N50-grunnlaget som kan publiseres på UiBs vevsider på serveren www.uib.no. Det understrekes at kart fra leverandør ikke skal kunne lastes ned fra UiBs vev. Publisering av kartdata på vev skal meldes til Ugland ITgroup.