Forskjell mellom versjoner av «Anbefalinger for digitale doktorgradsprøver»

Fra IT-hjelp UiB
 
(30 mellomliggende revisjoner av 3 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
'''Vi anbefaler primært å bruke Teams til digitale doktorgradsprøver (prøveforelesning og disputas)'''. Teams har nokså lettbetjent funksjonalitet som dekker behovene. Zoom kan også brukes. Dersom deltakerne ikke er fortrolige med Teams eller Zoom, kan Skype for Business brukes som et alternativ.
+
{{Utdatert|utdatert=<br>[https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?unid=9a5109bba3ef48fba08bf5915c248f30 Denne informasjonen om Zoom finnes også i UiBhjelp]. Denne siden kan være mindre nøyaktig eller utdatert.}}
 +
* '''UiBs regler og retningslinjer for disputaser og prøveforelesninger under koronasituasjonen''' finner du på siden [https://www.uib.no/foransatte/134623/disputas-og-pr%C3%B8veforelesninger-under-koronasituasjonen Disputas og prøveforelesninger under koronasituasjonen].
 +
 
 +
* '''Siden her inneholder tekniske anbefalinger og veiledninger''' som supplerer reglene og retningslinjene.
 +
 
 +
* '''Som teknisk løsning anbefaler UiB Zoom Webinar''' som den beste og sikreste løsningen. Løsningen og bruken beskrives nærmere under. Det innebærer at Teams eller Zoom ikke bør brukes for digitale doktorgradsprøver.
  
  
Linje 8: Linje 13:
 
* IT-avdelingen kan være behjelpelig med assistanse, låneutstyr o.l., se under [[#Hjelp|hjelp]].
 
* IT-avdelingen kan være behjelpelig med assistanse, låneutstyr o.l., se under [[#Hjelp|hjelp]].
  
==Doktorgradsprøver med Teams==
 
===1. Kall inn til doktorgradsprøven som et Teams-møte.===
 
Dette gjøres gjennom kalenderen i Outlook ved å velge "Nytt Teams-møte" på båndet. Ta med alle deltakerne (kandidat, opponenter, leder, ...) i innkallingen.<br>
 
[[fil:01teamsmøte.png|400px]]
 
  
===2. Endre innstillinger for møtet.===
+
== Zoom Webinar til bruk for digitale doktorgradsprøver ==
Når du har sendt innkallingen til Teams-møtet for doktorgradsprøven, åpne møtet igjen og gjør følgende:<br>
+
 
[[fil:02teamsmøte.png|500px]]
+
Fakultetene/instituttene har et eget sett med Webinar-lisenser som de disponerer. I tillegg disponerer BRITA 6 lisenser, som kan benyttes hvis egne lisenser er brukt opp (flere samtidige webinar). Zoom Webinar er det som anbefales for gjennomføring av digitale doktorgradsprøver. Dette anbefales framfor vanlig Zoom- eller Teamsmøte, blant annet på grunn av faren for såkalt '''"Zoom bombing"'''. Kort forklart er 'Zoom bombing at en eller flere tilskuere bevisst ønsker å "forstyrre"/ødelegge møte, ved for eksempel å si eller gjøre upassende ting foran kamera, eventuelt dele upassende innhold.  I et '''Zoom Webinarmøte''' har "vanlige" deltakere bare tilgang til lyd/bilde, spørsmål og svar (Q&A), chat og muligheten til å "rekke hånden i været".
* Hold nede CTRL mens du klikker "møtealternativer" for å få opp innstillinger for møtet.
+
 
* I møteinnstillingene velger "Hvem kan omgå lobbyen?". Hvis du velger "Alle" her, kan hvem som helst komme inn i møtet som tilhørere. Hvis du velger andre alternativer, må en av de som deltar i møtet "slippe inn" eksterne deltakere. Dette man passe på under møtet.<br>
+
 
Du velger også hvem som skal kunne presentere på møtet. De du velger her får rollen "Presenter". Men denne følger også noen andre rettigheter, bl.a. til å kaste ut andre møtedeltaker og dempe mikrofonene deres. ([https://support.office.com/en-us/article/roles-in-a-teams-meeting-c16fa7d0-1666-4dde-8686-0a0bfe16e019?ui=en-US&rs=en-US&ad=US Se detaljert beskrivelse av rollenes rettigheter.]) Det kan derfor være lurt å begrense mengden deltakere som skal presentere.<br>
+
== Opprette Zoom Webinar ==
Husk å trykk "Lagre":<br>
+
 
[[fil:03teamsmøte.png|400px]]
+
For å få opprettet et Zoom Webinar for en digital doktorgradsprøve (disputas eller prøveforelesning), ta kontakt med de som har webinar-lisens ved eget fakultet/institutt, helst ikke senere enn en uke i forveien.  Her er en lenke til [[Zoom_Webinar_-_Hvordan_opprette|hvordan en oppretter webinar dersom en har lisens.]]
* Høyreklikk teksten "Bli med i Microsoft Teams-møte" og velg "Kopier hyperkobling". Da får du tatt en kopi av linken som må brukes for å delta i møtet. Den skal settes inn i kunngjøringen om doktorgradsprøven:
+
 
[[fil:04teamsmøte.png|400px]]
+
Her må du få med følgende i saken:
* Lenken du kopierte fra møteinnkallingen er veldig lang! Før den settes inn i kunngjøringen, kan det være lurt å erstatte den med en forkortet lenke, som du f.eks. kan lage på [https://tinyurl.com/ tinyurl.com].<br><br>
+
 
* Alle som bruker lenken vil få opp møtet i sin nettleser (eller Teams-program hvis de har det installert). Det er ikke noe krav om at man har UiB-konto eller Microsoft Office 365-konto. Dermed er doktorgradsprøven helt åpen.  
+
* '''Hvilken doktorgrad''' det gjelder. Vi trenger tittel, dato og klokkeslett (start og slutt). Du kan eventuelt lenke til aktuell uib-side dersom den er blitt lagt ut her: https://www.uib.no/nye-doktorgrader
 +
 
 +
* '''Navn og e-post for verter (Alternative host)''', det vil si personer som er med disputasen med utvidede rettigheter. Alternative host kan blant annet å kaste ut deltagere, stenge ned chat mm. IT-support (aktuelle IT-assistenter) under doktorgradsprøve vil også bli lagt inn her.
 +
* '''Navn og e-post for paneldeltakere (panelist).'''
 +
Paneldeltakere vil typisk være:
 +
* selve kandidaten
 +
* opponenter
 +
* arrangøransvarlig som ikke er co-host
 +
* andre som skal si eller vise noe
 +
 
 +
Paneldeltakere har tilgang til kamera og mikrofon, og kan også dele skjerm eller "vindu". I tillegg har de også tilgang til å lese og besvare '''chat''' og '''Q&A''' (spørsmål) som blir sendt inn av deltakerne. 
 +
 
 +
It-avdelingen vil med disse opplysningene kunne opprette et '''Zoom Webinar''- møte for doktorgradsprøven. Den som oppretter webinaret (fra IT-avdelingen) vil få status som '''"Host"'''.
 +
 
 +
 
 +
'''"Alternative host" og paneldeltakere vil få en e-post med lenke og informasjon som de bruke for delta'''.
 +
 
 +
I saken som er meldt inn vil vi også '''oppgi lenke som skal deles med alle de andre deltakerne som ønsker å følge doktorgradsprøven'''. Det er denne lenken som deles offentlig på [https://www.uib.no/nye-doktorgrader uib.no/nye-doktorgrader]
 +
 
 +
 
 +
== Hvordan gjennomføre den digitale doktorgradsprøven ==
 +
 
 +
Alternative host eller paneldeltaker går inn på den lenken de har fått på e-post da webinaret ble opprettet. Dersom '''"Practice Mode"''' er satt vil du få opp følgende melding (øverst) når du går inn på møtet:
 +
 
 +
[[File:pricticemode.JPG]]
 +
 
 +
Ved hjelp av denne funksjonen vil du kunne prate sammen og teste ut ting før møtet begynner (Trykker '''"Broadcast"''' når du vil gjøre webinaret tilgjengelig for publikum).  
 +
 
 +
'''Vanlige deltakere (atendee) vil få denne meldingen helt til Host eller Co-host trykker "Broadcast":'''
 +
 
 +
[[File:ZoomWebinarVenter.JPG]]
 +
 
 +
'''Dersom du ønsker å stenge muligheten for Chat må Host eller Co-host gjøre dette manuelt i møtet.'''
 +
 
 +
[[File:ZoomWebinarStengeChat.JPG]]
 +
 
 +
'''Host eller Co-Host kan også fjerne deltakere ved behov:'''
 +
 
 +
Da går du inn '''"Participants"''' -  Trykker '''"More"''' til høyre for deltaker du vil fjerne - Velger '''"Remove"'''
 +
 
 +
[[File:ZoomWebinarRemoveUser.JPG]]
 +
 
 +
Spørsmål '''"ex auditorio"''' kan stilles ved at deltakeren bruker funksjonen '''Q&A'''. Spørsmålene kan sees av '''Host, Co-hoster og paneldeltakerne'''. Vi anbefaler at en av vertene (Host eller Co-host) tar seg av disse spørsmålene. Skulle det oppstå useriøse spørsmål kan disse ignoreres ('''"Dismiss"''').  Når det er tid for spørsmål, kan verten lese disse opp for doktoranden som besvarer disse. Du kan klikke på knappen "Answer live" eller "Type Answer" alt ettersom hvordan spørsmålet skal besvares. Når spørsmålet er besvart havner det i "Answered"-gruppen.
 +
 
 +
[[File:ZoomWebinarQAAnswer.JPG]]
 +
 
 +
Det er også mulig å gi en deltaker (atendee) mulighet til å bruke mikrofon ('''"Allow to talk"''') slik at du den måten kan stille spørsmålet til kandidaten muntlig. Det er også mulig å gjøre deltakeren om til paneldeltaker ('''"Promote to panelist"''') dersom en deltaker også har behov for å bruke webkamera eller dele noe. Dette vil gi bedre kommunikasjon mellom kandidat og deltaker, men også utgjøre en stor risiko for sabotasje, ettersom du aldri kan vite hvem deltakeren egentlig er.  
 +
 
 +
[[File:ZoomWebinarAllowToTalkmm.JPG|400px]]
 +
 
 +
I tilfelle tekniske avbrudd kan opptak av strømmingen være hensiktsmessig. Er du "Host" eller "Co-host" har du en egen '''"Record"'''-knapp for dette. (Forutsetter at du bruker "Zoom"- programmet og ikke webutgaven)
 +
 
 +
 
 +
== De forskjellige panelene for hver av deltakertypene:==
 +
 
 +
Nedenfor ser du hvordan de forskjellige panelene varierer for hver av deltakertypene:
 +
 
 +
'''Host''' eller '''Co-host'''
 +
 
 +
[[File:ZoomWebinarHost.JPG]]
  
===3. Gjennomfør doktorgradsprøven med Teams===
+
(Co-Host får opp '''"Leave Webinar"''' i stedet for '''"End Meeting"'''. Skal en Host forlate møtet må vedkommende gi "Host"- rollen til en av de andre Co-hostene for å ikke avslutte webinaret for alle. Du må bruke '''Zoom programmet''' for å kunne ta opp (Record). Denne funksjon er ikke tilgjengelig i webutgaven)
* Publikum bør ved oppstart informeres om noen kjøreregler, spesielt at de demper (muter) sine mikrofoner for å unngå støy på linjen, og at spørsmål ex auditorio (der det er aktuelt) kan stilles i møtets chat.
 
* Under møtet bør møteleder (administrator som har kalt inn til møtet) følge med i Teams. Gjør deg kjent med kontrollene i menyen (se bildet).
 
[[fil:teams-møtekontroller.png|600px]]
 
* Hvis du har valgt at bare du selv eller bare utvalgte deltakere skal kunne presentere, kan du endre dette under møtet. Du kan gi andre deltakere tilgang til å presentere ved å "forfremme" dem fra "Attendee" til "Presenter". Åpne listen over møtedeltakere, høyreklikk på den aktuelle deltakeren og velg status.
 
[[fil:teams-møteroller.png|200px]]<br>
 
"Presenters" kan bl.a. presentere (vise bilder fra sin maskin), og dempe mikrofonene til andre møtedeltakere.
 
* Det vil være nyttig å ha chat-vinduet oppe så man kan se om det kommer inn spørsmål osv.
 
* Det kan også være nyttig å se listen over møtedeltakere, bl.a. for å se at publikum har dempet sine mikrofoner. Hvis det kommer støy fra en av møtedeltakernes mikrofoner kan administrator høyreklikke på denne og velge å dempe mikrofonen.
 
  
 +
'''Panelist'''
  
==Doktorgradsprøver med Zoom==
+
[[File:ZoomWebinarPanelist.JPG]]
===1. Forberedelser===
 
Alle deltakerne bør ha Zoom-programmet installert. Se veiledningene [https://mitt.uib.no/courses/25566/pages/Jeg%20skal%20bruke%20Zoom%20for%20f%C3%B8rste%20gang?titleize=0 Jeg skal bruke Zoom for første gang] og [https://mitt.uib.no/courses/25566/pages/jeg-vil-logge-pa-zoom-utenfor-mitt-uib Jeg vil logge på Zoom utenfor Mitt UiB]. Dersom det er problemer med installasjon, kan tilhørere delta gjennom en vanlig nettleser, men dette gir dårligere funksjonalitet enn Zoom-programmet.
 
  
===2. Kalle inn til doktorgradsprøven som et Zoom-møte===
+
'''Attendee'''
* Kall inn til et Zoom-møte, fra Zoom-programmet eller fra Outlook kalender. (Vi kaller ikke inn i Mitt UiB siden doktorgradsprøven ikke er knyttet til et undervisningsemne.)<br>
 
Du bør slå av innstillingen "Require meeting password" så deltakere kan komme rett inn i møtet.<br>
 
Se ellers innstillingene som er markert i bildet under!<br>
 
[[fil:DisputasZoom1.png|400px]]
 
  
* Kandidat og opponenter sendes invitasjon via Outlook eller ved å sende dem delingslenken som du finner ved å klikke inn på det innkalte møtet, enten fra Zoom eller fra Outlook.<br>
+
[[File:ZoomWebinarAtendee.JPG]]
[[fil:MuntligZoom2.png|400px]]
 
  
* Sett inn delingslenken til Zoom-møtet i kunngjøringen om doktorgradsprøven. Alle som har denne lenken kan delta i møtet. NB! Deltakerne bør oppfordres til å logge seg inn med fullt navn.
 
  
===3. Gjennomfør doktorgradsprøven med Zoom===
 
* Administrator av møtet må "slippe inn" deltakere som kommer inn i møtets venterom:<br>
 
[[fil:MuntligZoom4.png|200px]]
 
* Publikum bør ved oppstart informeres om noen kjøreregler, spesielt at de demper (muter) sine mikrofoner for å unngå støy på linjen, og at spørsmål ex auditorio (der det er aktuelt) kan stilles i møtets chat.
 
* Under møtet bør møteleder (administrator som har kalt inn til møtet) følge med i Zoom.
 
* Administrator av møtet kan gi andre tilgang til å dele sin skjerm om ønskelig (f.eks. for en presentasjon).
 
* Det vil være nyttig å ha chat-vinduet oppe så man kan se om det kommer inn spørsmål osv.
 
  
==Doktorgradsprøver med Skype for Business==
+
'''OBS!: Visningen for publikum (atendee) blir styrt av hvordan Host har visningen sin pc.'''
Hvis det ikke er mulig å gjennomfører møtet i Teams, kan det eventuelt gjennomføres i Skype. Hovedforskjellen er at dette møtet ikke kan være åpent. De som ønsker å delta som publikum må dermed melde seg til møtets administrator, som må legge dem til i innkallingen.
 
# Kall inn alle deltakerne (kandidat, opponenter, leder, ...) til et Skype-møte. Dette gjøres gjennom kalenderen i Outlook. [https://support.office.com/nb-no/article/video-planlegge-et-skype-for-business-m%c3%b8te-69a3716c-7eaf-42fe-907e-4b63ce13565d?ui=nb-NO&rs=nb-NO&ad=NO Se videoveiledning].
 
# Kunngjør at publikum som vil delta må melde fra til administrator på e-post. De som melder seg på denne måten, legger administrator til i innkallingen.
 
  
Ellers er gjennomføringen som for Teams-møte over.
 
  
  
==Strømme doktorgradsprøver åpent på YouTube e.l.==
+
== Oppsummert ==
Et åpent Teams-møte som beskrevet over, bør være hensiktsmessig for å avholde en digital doktorgradsprøve med adgang for publikum.
 
  
Hvis det av en eller annen grunn er ønskelig å strømme møtet på YouTube, kan dette være mulig å gjøre. Det krever en del mer forberedelser og teknisk støtte, og må derfor avtales i god tid. Ta kontakt gjennom [https://hjelp.uib.no UiBhjelp] for å avtale.
+
Kort fortalt ligner Zoom Webinar på vanlig Zoom møte for '''co-host''' og '''paneldeltakere'''(panelist). Hovedforskjellen er at du ikke har '''"Breakout Room"''' i et Zoom Webinar møte. Her må du vurdere om du ønsker å opprette et eget møte (Zoom eller Teams) for dette der du kan diskutere kandidaten sin doktorgradsprøve, uten at de andre hører det. Når du som host forlater et møte må du være oppmerksom på at du også har mulighet til å avslutte møte. Du bør ikke gjøre dette dersom du ikke ønsker å stenge møte for alle de andre deltakerne også. Velg i så fall '''"Leave Meeting"''' i stedet for '''"End Meeting for All"'''. Du må deretter gi "Host"-rollen videre til en annen "Co-host".
  
  
 
==Hjelp==
 
==Hjelp==
 +
 
Hvis du har spørsmål eller tekniske problemer, eller vil bestille teknisk gjennomgang eller bistand ved gjennomføring av doktorgradsprøve, ta kontakt gjennom [https://hjelp.uib.no UiBhjelp] eller telefon til BRITA: 55 58 47 00.
 
Hvis du har spørsmål eller tekniske problemer, eller vil bestille teknisk gjennomgang eller bistand ved gjennomføring av doktorgradsprøve, ta kontakt gjennom [https://hjelp.uib.no UiBhjelp] eller telefon til BRITA: 55 58 47 00.
  
 
Se også:
 
Se også:
 +
* [[Digitale_m%C3%B8ter_med_Zoom|Digitale møter med Zoom]]
 +
* [[Digitale_m%C3%B8ter_i_Teams|Digitale møter i Teams]]
 +
* [[Korona: anbefalinger for bruk av digitale møte- og samhandlingsløsninger|Anbefalinger for bruk av digitale møte- og samhandlingsløsninger]]
 +
* [https://www.uib.no/foransatte/134623/disputas-og-pr%C3%B8veforelesninger-under-korona-utbrudd Disputas og prøveforelesninger under korona-utbrudd]
 
* [[Teams|Hovedsiden om Teams]]
 
* [[Teams|Hovedsiden om Teams]]
* [[Korona: anbefalinger for bruk av digitale møte- og samhandlingsløsninger|Anbefalinger for bruk av digitale møte- og samhandlingsløsninger]]
 
 
 
{{Important
 
{{Important
 
|hdr=Denne siden oppdateres løpende.|msg=Hvis du har tilbakemeldinger eller tips til ting du ville hatt med her, er det fint om du forteller oss med tilbakemeldings-knappen øverst på siden!}}
 
|hdr=Denne siden oppdateres løpende.|msg=Hvis du har tilbakemeldinger eller tips til ting du ville hatt med her, er det fint om du forteller oss med tilbakemeldings-knappen øverst på siden!}}
 
[[en:Recommendations for digital PhD examinations]]
 
[[en:Recommendations for digital PhD examinations]]

Nåværende revisjon fra 13. jan. 2021 kl. 08:02

Viktig melding.gif Gammelt og utdatert innhold! Denne siden kan inneholde informasjon som ikke lenger er korrekt eller relevant.
Denne informasjonen om Zoom finnes også i UiBhjelp. Denne siden kan være mindre nøyaktig eller utdatert.

 • Siden her inneholder tekniske anbefalinger og veiledninger som supplerer reglene og retningslinjene.
 • Som teknisk løsning anbefaler UiB Zoom Webinar som den beste og sikreste løsningen. Løsningen og bruken beskrives nærmere under. Det innebærer at Teams eller Zoom ikke bør brukes for digitale doktorgradsprøver.


Krav til utstyr hos deltakerne (kandidat, disputasleder, opponenter)

 • Vi anbefaler å bruke hodesett med mikrofon (eventuelt god konferansehøyttaler med mikrofon). Innebygd høyttaler og mikrofon bør bare brukes i nødstilfelle.
  Et løst USB-kamera kan gi bedre bildevinkel og -utsnitt enn et innebygd kamera. Hvis innebygd kamera brukes, bør du prøve ut plassering av kameraet for å få best mulig vinkel, utsnitt og belysning.
  Ved anskaffelse av hodesett og kamera, se Innkjøpsveiledning for hodesett og kamera.
 • Deltakerne må tenke på sin plassering i forhold til lys- og støykilder.
 • Oppsettet og kommunikasjonen mellom deltakerne bør prøves på forhånd i det systemet som skal brukes. Vi anbefaler at det innkalles til og gjennomføres en teknisk prøve på samme måte som selve doktorgradsprøven.
 • IT-avdelingen kan være behjelpelig med assistanse, låneutstyr o.l., se under hjelp.


Zoom Webinar til bruk for digitale doktorgradsprøver

Fakultetene/instituttene har et eget sett med Webinar-lisenser som de disponerer. I tillegg disponerer BRITA 6 lisenser, som kan benyttes hvis egne lisenser er brukt opp (flere samtidige webinar). Zoom Webinar er det som anbefales for gjennomføring av digitale doktorgradsprøver. Dette anbefales framfor vanlig Zoom- eller Teamsmøte, blant annet på grunn av faren for såkalt "Zoom bombing". Kort forklart er 'Zoom bombing at en eller flere tilskuere bevisst ønsker å "forstyrre"/ødelegge møte, ved for eksempel å si eller gjøre upassende ting foran kamera, eventuelt dele upassende innhold. I et Zoom Webinarmøte har "vanlige" deltakere bare tilgang til lyd/bilde, spørsmål og svar (Q&A), chat og muligheten til å "rekke hånden i været".


Opprette Zoom Webinar

For å få opprettet et Zoom Webinar for en digital doktorgradsprøve (disputas eller prøveforelesning), ta kontakt med de som har webinar-lisens ved eget fakultet/institutt, helst ikke senere enn en uke i forveien. Her er en lenke til hvordan en oppretter webinar dersom en har lisens.

Her må du få med følgende i saken:

 • Hvilken doktorgrad det gjelder. Vi trenger tittel, dato og klokkeslett (start og slutt). Du kan eventuelt lenke til aktuell uib-side dersom den er blitt lagt ut her: https://www.uib.no/nye-doktorgrader
 • Navn og e-post for verter (Alternative host), det vil si personer som er med på disputasen med utvidede rettigheter. Alternative host kan blant annet å kaste ut deltagere, stenge ned chat mm. IT-support (aktuelle IT-assistenter) under doktorgradsprøve vil også bli lagt inn her.
 • Navn og e-post for paneldeltakere (panelist).

Paneldeltakere vil typisk være:

 • selve kandidaten
 • opponenter
 • arrangøransvarlig som ikke er co-host
 • andre som skal si eller vise noe

Paneldeltakere har tilgang til kamera og mikrofon, og kan også dele skjerm eller "vindu". I tillegg har de også tilgang til å lese og besvare chat og Q&A (spørsmål) som blir sendt inn av deltakerne.

It-avdelingen vil med disse opplysningene kunne opprette et Zoom Webinar- møte for doktorgradsprøven. Den som oppretter webinaret (fra IT-avdelingen) vil få status som "Host"'.


"Alternative host" og paneldeltakere vil få en e-post med lenke og informasjon som de må bruke for delta.

I saken som er meldt inn vil vi også oppgi lenke som skal deles med alle de andre deltakerne som ønsker å følge doktorgradsprøven. Det er denne lenken som deles offentlig på uib.no/nye-doktorgrader


Hvordan gjennomføre den digitale doktorgradsprøven

Alternative host eller paneldeltaker går inn på den lenken de har fått på e-post da webinaret ble opprettet. Dersom "Practice Mode" er satt vil du få opp følgende melding (øverst) når du går inn på møtet:

Pricticemode.JPG

Ved hjelp av denne funksjonen vil du kunne prate sammen og teste ut ting før møtet begynner (Trykker "Broadcast" når du vil gjøre webinaret tilgjengelig for publikum).

Vanlige deltakere (atendee) vil få denne meldingen helt til Host eller Co-host trykker "Broadcast":

ZoomWebinarVenter.JPG

Dersom du ønsker å stenge muligheten for Chat må Host eller Co-host gjøre dette manuelt i møtet.

ZoomWebinarStengeChat.JPG

Host eller Co-Host kan også fjerne deltakere ved behov:

Da går du inn på "Participants" - Trykker "More" til høyre for deltaker du vil fjerne - Velger "Remove"

ZoomWebinarRemoveUser.JPG

Spørsmål "ex auditorio" kan stilles ved at deltakeren bruker funksjonen Q&A. Spørsmålene kan sees av Host, Co-hoster og paneldeltakerne. Vi anbefaler at en av vertene (Host eller Co-host) tar seg av disse spørsmålene. Skulle det oppstå useriøse spørsmål kan disse ignoreres ("Dismiss"). Når det er tid for spørsmål, kan verten lese disse opp for doktoranden som besvarer disse. Du kan klikke på knappen "Answer live" eller "Type Answer" alt ettersom hvordan spørsmålet skal besvares. Når spørsmålet er besvart havner det i "Answered"-gruppen.

ZoomWebinarQAAnswer.JPG

Det er også mulig å gi en deltaker (atendee) mulighet til å bruke mikrofon ("Allow to talk") slik at du på den måten kan stille spørsmålet til kandidaten muntlig. Det er også mulig å gjøre deltakeren om til paneldeltaker ("Promote to panelist") dersom en deltaker også har behov for å bruke webkamera eller dele noe. Dette vil gi bedre kommunikasjon mellom kandidat og deltaker, men også utgjøre en stor risiko for sabotasje, ettersom du aldri kan vite hvem deltakeren egentlig er.

ZoomWebinarAllowToTalkmm.JPG

I tilfelle tekniske avbrudd kan opptak av strømmingen være hensiktsmessig. Er du "Host" eller "Co-host" har du en egen "Record"-knapp for dette. (Forutsetter at du bruker "Zoom"- programmet og ikke webutgaven)


De forskjellige panelene for hver av deltakertypene:

Nedenfor ser du hvordan de forskjellige panelene varierer for hver av deltakertypene:

Host eller Co-host

ZoomWebinarHost.JPG

(Co-Host får opp "Leave Webinar" i stedet for "End Meeting". Skal en Host forlate møtet må vedkommende gi "Host"- rollen til en av de andre Co-hostene for å ikke avslutte webinaret for alle. Du må bruke Zoom programmet for å kunne ta opp (Record). Denne funksjon er ikke tilgjengelig i webutgaven)

Panelist

ZoomWebinarPanelist.JPG

Attendee

ZoomWebinarAtendee.JPG


OBS!: Visningen for publikum (atendee) blir styrt av hvordan Host har visningen på sin pc.


Oppsummert

Kort fortalt ligner Zoom Webinar på vanlig Zoom møte for co-host og paneldeltakere(panelist). Hovedforskjellen er at du ikke har "Breakout Room" i et Zoom Webinar møte. Her må du vurdere om du ønsker å opprette et eget møte (Zoom eller Teams) for dette der du kan diskutere kandidaten sin doktorgradsprøve, uten at de andre hører det. Når du som host forlater et møte må du være oppmerksom på at du også har mulighet til å avslutte møte. Du bør ikke gjøre dette dersom du ikke ønsker å stenge møte for alle de andre deltakerne også. Velg i så fall "Leave Meeting" i stedet for "End Meeting for All". Du må deretter gi "Host"-rollen videre til en annen "Co-host".


Hjelp

Hvis du har spørsmål eller tekniske problemer, eller vil bestille teknisk gjennomgang eller bistand ved gjennomføring av doktorgradsprøve, ta kontakt gjennom UiBhjelp eller telefon til BRITA: 55 58 47 00.

Se også:

Viktig melding.gif Denne siden oppdateres løpende. Hvis du har tilbakemeldinger eller tips til ting du ville hatt med her, er det fint om du forteller oss med tilbakemeldings-knappen øverst på siden!