Forskjell mellom versjoner av «Anbefalinger for bruk av digitale møte- og samhandlingsløsninger»

m
 
(140 mellomliggende revisjoner av 4 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
==Innledning==
+
==Digitale møter og samhandling==
 +
'''[[Teams]] er UiBs foretrukne plattform for digital samhandling. Teams og Zoom kan begge brukes til videomøter.'''<br>Matrisen oppsummerer anbefalinger for ulike bruksområder:
  
Her finner du informasjon og anbefalinger om hvordan du kan jobbe digitalt ifm. Koronaviruset, samt hvor du kan henvende deg dersom du trenger hjelp. 
+
[[fil:system-oppgave-matrise.png|800px]]
  
* [[Jobbe hjemmefra| Generelle råd om å jobbe hjemmefra]]
+
===Teams===
* [https://mitt.uib.no/courses/25566/| Viktig informasjon om undervisning på nett]
+
* [[Digitale møter i Teams]].
 +
* [[Teams| Les mer om bruk av Teams]].
  
==Hvordan samhandle digitalt?==
+
===Zoom===  
MS Teams er UiBs foretrukne plattform for digital samhandling, med funksjonalitet for å avholde møter, ha samtaler og dele filer, oppgaver, skjerm, m.m. [[Teams| Les mer om bruk av Teams her]].
+
* Logg på [https://uib.zoom.us/ uib.zoom.us] for å starte eller delta i Zoom-møter.
 +
* [[Digitale møter med Zoom]].
 +
* [https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=39bce7ec566343bdbf8c289bc122128f Mer informasjon om bruk av Zoom.]
  
==Hvordan gjennomføre møter digitalt?==
+
'''Merk:'''
* [https://support.office.com/nb-no/article/video-administrere-m%C3%B8ter-ba44d0fd-da3c-4541-a3eb-a868f5e2b137| Bruk Teams]
+
* Gjør deg kjent med anbefalingene for [[Sikker atferd i digitale møter]]!
** [https://support.office.com/nb-no/article/vis-skjermen-i-et-m%C3%B8te-90c84e5a-b6fe-4ed4-9687-5923d230d3a7| Slik deler du skjermen din i Teams].  
+
* Vi anbefaler at du bruker hodesett, ikke datamaskinens innebygde høyttaler og mikrofon. [https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?unid=1ec6460f56be471da536dd5696bb2480 Du finner mer informasjon i innkjøpsveiledningen].
* [https://support.office.com/nb-no/article/video-ringe-i-skype-for-business-364014d5-6e33-418e-8bde-48120091aeca| Bruk Skype for Business]
 
* [https://support.office.com/nb-no/article/video-planlegge-et-skype-for-business-m%C3%B8te-69a3716c-7eaf-42fe-907e-4b63ce13565d| Bruk Outlook] (til å kalle inn til Teams- eller Skype-møte). NB! Ikke alle brukere har Teams-knappen tilgjengelig i Outlook. 
 
* [[videokonferanserom| Bruk videokonferanse]]
 
** UiB har to felles videokonferanserom. Flere enheter har også videokonferanseutstyr i sine møterom. Gjør deg kjent i egne lokaler før du ev. reserverer ett av fellesrommene.  
 
  
 +
==Hvordan gå fra campus- til nettundervisning?==
  
'''NB! IT-avdelingen anbefaler sterkt at du bruker hodesett, ikke datamaskinens innebygde høyttaler og mikrofon.''' Mer informasjon i UiBs innkjøpsveiledning. Husk derfor å ta med hodesett hjem. Har du ikke hodesett fra før, meld inn en sak til BRITA via UiBhjelp.  
+
Hvis du underviser eller administrerer undervisning, bør du gjøre deg kjent med siden [https://www.uib.no/l%C3%A6ringslab/136772/hvordan-skal-vi-undervise-til-h%C3%B8sten "Hvordan skal vi undervise til høsten?"].
  
==Brukerstøtte ifm. Koronavirus==
+
UiB har disse digitale undervisningsverktøyene:
Vi forsøker å opprettholde normal drift så langt som mulig. Ansatte kan som vanlig [[IT brukerstøtte| kontakte BRITA]] og studenter kan [[Brukerstøtte for studenter| kontakte IT-assistentene]].
+
 
 +
* [https://mitt.uib.no/courses/101 '''Mitt UiB'''. UiBs læringsplattform, med mange bruksmuligheter for variert undervisning og innebygde videotjenester]
 +
* [https://mitt.uib.no/courses/25950 '''Kaltura'''. Integrert tjeneste for video- og skjermopptak i Mitt UiB.]
 +
* [https://mitt.uib.no/courses/26206 '''Zoom'''. Videoplattform for sanntids undervisning, og for webinar/videomøter]
 +
* [https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=0cbdeae6715f4b89b07b296af469b4ba '''Videonotat'''. Opptak og strømming av fysisk undervisning med lyd, video og bilder fra prosjektor i en og samme visning.]
 +
* [[Digitale møter i Teams| '''Teams'''. Digitalt møte- og samhandlingsverktøy]]
 +
 
 +
==Hvordan avholde digitale doktorgradsprøver?==
 +
 
 +
Se:
 +
* [https://www.uib.no/foransatte/134623/disputas-og-pr%C3%B8veforelesninger-under-koronasituasjonen UiBs regler og retningslinjer for disputaser og prøveforelesninger under koronasituasjonen] og
 +
* [[Anbefalinger for digitale doktorgradsprøver]].
 +
 
 +
 
 +
 
 +
[[en:Recommendations for digital collaboration]]
 +
[[Kategori: Digital undervisning]]
 +
[[Kategori: Elektronisk sanntidskommunikasjon]]
 +
[[Kategori: Undervisningsrom]]
 +
[[Kategori: Bruksanvisninger]]

Nåværende revisjon fra 28. sep. 2021 kl. 14:22

Digitale møter og samhandling

Teams er UiBs foretrukne plattform for digital samhandling. Teams og Zoom kan begge brukes til videomøter.
Matrisen oppsummerer anbefalinger for ulike bruksområder:

System-oppgave-matrise.png

Teams

Zoom

Merk:

Hvordan gå fra campus- til nettundervisning?

Hvis du underviser eller administrerer undervisning, bør du gjøre deg kjent med siden "Hvordan skal vi undervise til høsten?".

UiB har disse digitale undervisningsverktøyene:

Hvordan avholde digitale doktorgradsprøver?

Se: