Forskjell mellom versjoner av «A-Å»

(S)
 
(90 mellomliggende revisjoner av 10 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
{{Under utvikling}}
+
 
 +
[[en:A-Z]]
 
Dette er IT-avdelingens A til Å-side, en kortfattet oversikt over begreper, systemer, organisasjoner og applikasjoner som brukes spesielt innenfor IT-verdenen ved UiB. Her vil du også finne henvisninger videre dersom IT-avdelingen ikke har brukerstøtte for det aktuelle emnet.
 
Dette er IT-avdelingens A til Å-side, en kortfattet oversikt over begreper, systemer, organisasjoner og applikasjoner som brukes spesielt innenfor IT-verdenen ved UiB. Her vil du også finne henvisninger videre dersom IT-avdelingen ikke har brukerstøtte for det aktuelle emnet.
  
Dersom du kommer på noe som mangler her, er du hjertelig velkommen til å skrive inn et innlegg eller komme med et ønske til oss. Du kan enten redigere artikkelen direkte, benytte diskusjonsfeltet øverst på siden eller registrere en sak på https://bs.uib.no.
+
Dersom du kommer på noe som mangler her, er du hjertelig velkommen til å skrive inn et innlegg eller komme med et ønske til oss. Du kan enten redigere artikkelen direkte, benytte diskusjonsfeltet øverst på siden eller kontakte oss gjennom [https://hjelp.uib.no/ UiBhjelp].
  
 
== A ==
 
== A ==
 
+
*'''ADSL''' - Asynchronous Digital Subscriber Line. En mye brukt bredbånd internettforbindelse. UiB har avtale for leie av tilgang til ADSL hjemme for studenter og ansatte. Se [[ADSL]].
  
 
== B ==
 
== B ==
*'''Basware''' - økonomisystem
+
*'''Backup''' - sikkerhetskopiering. IT-avdelingen tar sikkerhetskopi hver natt av store deler av IT-systemene, blant annet hjemmekataloger, fellesområder og databaser.
*'''BRITA''' - IT-avdelingens brukerstøtte for ansatte ('''BR'''ukerstøtte ved '''IT'''-'''A'''vdelingen. Kontakt tlf (555) 84700 eller web https://bs.uib.no.
+
*'''[[Basware]]''' - økonomisystem
 +
*'''BRITA''' - IT-avdelingens brukerstøtte for ansatte ('''BR'''ukerstøtte ved '''IT'''-'''A'''vdelingen. Kontakt tlf (555) 84700, [https://britachat.app.uib.no/ itchat.uib.no]  eller [https://hjelp.uib.no/ UiBhjelp].
 +
*'''BYOD''' - Forkortelse for "Bring your own device", som refererer til at man bruker privat [[smarttelefon]], [[nettbrett]] eller [[bærbar pc]] også i jobbsammenheng.
  
 
== C ==
 
== C ==
 
+
*'''Classfronter''' - Classfronter (CF) ble brukt til innlevering av seminaroppgaver fram til 2006. Mer informasjon kan finnes her: http://www.uib.no/classfronter/
  
 
== D ==
 
== D ==
*'''Discoverer'''
+
*'''Database''' - en [database http://no.wikipedia.org/wiki/Database] er en strukturert samling av (vanligvis elektronisk) informasjon. UiBs [[Administrative fellessystemer ved UiB|felles administrative systemer]] er tilknyttet en eller flere store databaser. Databaser finnes i ulike formater. IT-avdelingen har også tilgjengelig databaseprogramvare.
 +
*'''DHCP''' - Dynamic Host Configuration Protocol brukes blant annet til automatisk tildeling av riktige IP-adresser til pc-er, skrivere og annet utstyr som er i UiBs nettverk.
 +
*'''Discoverer''' - et rapporteringsverktøy som brukes mot noen av de [[Administrative fellessystemer ved UiB|felles administrative systemer]]. Se ''LØP''.
  
 
== E ==
 
== E ==
*'''Eksternweb''' - http://www.uib.no omtales ofte som eksternweb.
+
*'''Entourage''' - Microsoft sin Mac-versjon av [[Outlook]] (for e-post, kalender m.m.). Se [[Entourage]].
*'''Exchange''' - server-systemet som ligger bak [[:Category:Outlook|Outlook]]-tjenestene.
+
*'''Eksternweb''' - http://www.uib.no omtales ofte som eksternweb, fordi innholdet primært er rettet mot andre enn UiBs ansatte og studenter.
 +
*'''ePhorte''' er et av UiBs [[felles administrative systemer]]. ePhorte dekker arkivfunksjonen for saksbehandling som skal journalføres. Les mer i [https://wikihost.uib.no/persokwiki/index.php/Ephorte persokwiki]
 +
*'''Evolution''' - Linux-alternativ for [[Outlook]] på Windows. Kan kobles mot Exchange for e-post, kalender, m.m.
 +
*'''Exchange''' - tjenersystemet som ligger bak tjenestene på [[:Category:Outlook|Outlook]], [[Evolution]] og [[Entourage]].
  
 
== F ==
 
== F ==
*'''FRIDA'''
+
*'''FEIDE''' [[Feide]] - Felles Elektronisk IDEntitet er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. UiB-ere med brukerkonto i [[SEBRA]] kan logge på systemer som støtter FEIDE.
 +
*'''Fri programvare''' - programvare der brukeren har lisensfestet rett til å endre og redistribuere programvaren. Mest brukt på ''Linux'' (se dette). [http://no.wikipedia.org/wiki/Fri_programvare Les mer i Wikipedia].
 +
*'''FRIDA''' - http://www.uib.no/frida/, '''F'''orsknings'''r'''esultater, '''i'''nformasjon og '''d'''okumentasjon av vitenskapelige '''a'''ktiviteter,
 +
*'''FS''' - [https://wikihost.uib.no/uawiki/index.php/Felles_studentsystem_%28FS%29 Felles Studentsystem] er Universitetet i Bergens studieadministrative system.
  
 
== G ==
 
== G ==
 
+
*'''Gjestekonto''' - UiB tilbyr to typer kontoer for gjester: Nettkonto - gir tilgang til trådløst nettverk fra egne bærbare og Kurskonto - gir tilgang til pålogging på UiBs PC-er, midlertidig lagring på server og utskrift. Se [[IT-tjenester for gjester]].
 +
*'''Git''' - er et distribuert versjonskontroll system. IT avdelingen benytter [[Git]] på utvikling av tjenester for Vev.
  
 
== H ==
 
== H ==
 
+
*'''Harddisk''' - eller [http://no.wikipedia.org/wiki/Platelager platelager]: har i mange år vært vanligste lagringsmedium (i tillegg til et mindre hurtigminne) inni både vanlige pc-er og tjenermaskiner. Brukes også som eksterne lagringgsmedium. ''SSD'' har i stor grad overtatt, men for enkelhets skyld blir ordet harddisk brukt også om disse. (Noen kaller feilaktig selve PC-en for harddisk.)
 +
*'''Hardware''' - engelsk ord for [http://no.wikipedia.org/wiki/Maskinvare maskinvare], dvs. fysiske elektroniske komponenter eller deler av disse. Maskinvare kan grovt deles inn i enheter for prosessering, datalagring og inn-/ut-operasjoner.
 +
*'''Hjemmekatalog''' - personlig nettbasert lagringsområde på tjenermaskin med daglig sikkerhetskopiering. Se [[Lagring og backup]].
  
 
== I ==
 
== I ==
*'''IMAP'''
+
*'''IMAP''' - IMAP (Internet Message Access Protocol) er en protokoll brukt ved UiB for å motta e-post via Internett. Les mer på siden om [[IMAP eller POP]].
*'''Intranett''' - http://intranett.uib.no er en webtjeneste som tilbyr informasjon til ansatte ved UiB. Innlogging påkrevd.  
+
*'''Intranett''' - http://intranett.uib.no er en webtjeneste for ansatte ved UiB. Innlogging er påkrevd.
*'''Issue Tracker'''
+
*'''IP-adresse''' - også kalt IP-nummer, er en unik nettverksadresse som alle enheter (PC, skriver) i et nettverk må ha. UiB har alle adresser på 129.177.xyz.xyz i IP versjon 4. (IP versjon 6 har langt flere tilgjengelige adresser, og støttes også i UiB-nett, men er ikke i utbredt bruk (pr. 2011).)
 +
*'''Issue-tracker''' - [https://bs.uib.no bs.uib.no] - var et verktøy for innmelding og behandling av '''b'''ruker'''s'''tøttesaker. Nå erstattet av [https://hjelp.uib.no UiBhjelp] for de fleste formål
 +
*'''IT-assistent''' - Studenter ansatt av IT-avdelingen på deltid for å drive brukerstøtte til studenter og i undervisningsrom. Se [[Brukerstøtte for studenter]]
 +
*'''ITIL''' - Information Technology Infrastructure Library. Se [[ITIL - kva er det og kvifor treng vi det?]]
  
 
== J ==
 
== J ==
 
  
 
== K ==
 
== K ==
*'''KARK''' - KARK er et system for læring, undervising, diskusjon og kommunikasjon på Internett. Systemet er i bruk ved en rekke institutt og avdelinger både lokalt ved UiB og ved andre læresteder. Kark blir brukt til fjernundervisning, som seminarsystem ved vanlig undervisning og til samarbeidsprosjekter med deltakere fra flere læresteder. Mer informasjon om systemet finnes på [http://kark.uib.no kark.uib.no], ved problemer sender du e-post til kark@uib.no
+
*'''KARK''' - KARK er et system for læring, undervising, diskusjon og kommunikasjon på Internett. Mer informasjon om systemet finnes på [http://kark.uib.no kark.uib.no], ved problemer sender du e-post til kark@uib.no
 +
*'''Klient''' - en klient kan vere en fysisk klientmaskin (se dette) eller lignende. Det kan også være klientprogramvare. Felles er at de i i større eller mindre grad kobler seg opp mot en eller flere tjenere for (utvidet) funksjonalitet.
 +
*'''Klientmaskin''' - vanligvis det samme som en pc. Se [[klientdriftede maskiner]]
 +
*'''Kurskonto''' - gir tilgang til pålogging på UiBs PC-er, midlertidig lagring på server og utskrift for gjestebrukere. Se siden om [[IT-tjenester for gjester#kurskonto]]
  
 
== L ==
 
== L ==
*'''Lydia'''
+
*'''Linux''' - brukes vanligvis om en "familie" såkalt "frie" Unix-lignende operativsystemer (egentlig [http://no.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux GNU/Linux]). UiB har [[klientdriftede maskiner]] med Linux.
*'''LØP OF Discoverer''' - LØP står for Lønn, Økonomi og Personal. OF står for Oracle Finans. De har sin egen brukerstøtte. Lop-hjelp@uib.no. Brukerstøtte OF/Løp-hjelp (555 83500) besvares i tidsrommet kl. 09.00 til kl. 14.30.  
+
*'''Lydia''' - UiBs eiendomsforvaltningsprogram
 +
*'''LØP''' - LØP står for Lønn, Økonomi og Personal. Dette er UiBs sentrale systemer for regnskapsføring. De har sin egen brukerstøtte. Lop-hjelp@uib.no. Brukerstøtte OF/Løp-hjelp (555 83500) besvares i tidsrommet kl. 09:00 til kl. 14:30.
  
 
== M ==
 
== M ==
 
+
*'''MAC-adresse''' - også kalt Ethernet-adresse. Kontrolladresse for nettverkstilgang. Dette er en unik identifikator for utstyr som benyttes i eller kan kobles til nettverk, både kablet og trådløst. Tilgang til det ordinære kablede nettverket til UIB (på campus) krever at MAC-adressen er registrert på IT-avdelingens servere. Dette gjelder både datamaskiner og skrivere. Se http://no.wikipedia.org/wiki/MAC-adresse for mer informasjon.
 +
*'''Maskinnavn''' - Navn på en [[Klientdriftede maskiner|klientdriftet datamaskin]]. Maskinnavn har formatet MinAvd123123, der første del normalt kommer fra enhet eller lokasjon og tallene fra [[#IP-adresse|IP-adressen]]. Les mer på egen side om [[maskinnavn]].
 +
*'''Meldingstjenesten''' - fra meldingstjenesten, http://meldinger.uib.no/, finner en nyheter og meldinger ved UiB
 +
*'''Meltzerfondet''' - http://www.meltzerfondet.no, deler ut forskningspriser, midler og stipend til forskere og studenter
 +
*'''Meltzer.uib.no''' - [https://meltzer.uib.no Meltzerfondets søknadsside], system for elektronisk mottak av søknader
 +
*'''Mi side''' - [https://miside.uib.no Mi side] er studentenes intranett og [http://no.wikipedia.org/wiki/Læringsplattform elektroniske læringsplattform] Pålogging med [[brukarkonto for studentar|brukerkonto på UiB]] gir tilgang til personlig studieinformasjon. Studieadministrativ avdeling har [[uawiki:Mi_side|mer informasjon om Mi side]].
  
 
== N ==
 
== N ==
 
+
*'''[[Nettbrett]]''' - Liten datamaskin med internettilgang og berøringsskjerm, men normalt uten fysisk tastatur. Se også: [[smarttelefon]]
 +
*'''[[Nettleser]]''' - programare for å lese vevsider (det samme som "browser" på engelsk). Standard nettlesere på UiB er [[Internet Explorer]], [[Firefox]], [[Safari]] .
 +
*'''Nøkkelkort''' - personlig identitetskort som også brukes for adgang til bygg og rom, som lånekort på [http://www.uib.no/ub UB], henting av utskrift via [[Pullprint]], [http://www.uib.no/eia/arbeidsfelt/kortsenteret/informasjon-til-studenter/studentkortets-bruksomraader m.m.]. Se [http://www.uib.no/eia/arbeidsfelt/kortsenteret Kortsenteret].
  
 
== O ==
 
== O ==
*'''Offline files'''
+
*'''OF''' - Oracle Financials - Økonomisystem. Se ''LØP''.
 +
*'''Offline files''' - datafiler som vanligvis er lagret på et lagringsområde på en nettverksmaskin (tjenermaskin, server) gjøres tilgengelig også når (den bærbare) PC-en som skal bruke dem ikke er tilbkoblet nettverket. Dette gjøres ved at filene lagres i et lokalt, skjult mellomlager på PC-ens harddisk. Denne synkroniseres med lagringsområdet på nettet når PC-en er tilkoblet nettverk. For brukeren vil filene da alltid være tilgjengelig samtidig som man oppnår de fleste av sikkerhetsfordelene med lagring på nettverksenheter.
 
*'''Open source''' - samlebetegnelse på fri programvare og kildekode. UIB bestreber å bruke dette i størst mulig grad der funksjonaliteten er lik eller bedre enn kommersiell programvare. Eksempler er Firefox, Thunderbird, R (statistikk-programvare) og Open Office.
 
*'''Open source''' - samlebetegnelse på fri programvare og kildekode. UIB bestreber å bruke dette i størst mulig grad der funksjonaliteten er lik eller bedre enn kommersiell programvare. Eksempler er Firefox, Thunderbird, R (statistikk-programvare) og Open Office.
  
 
== P ==
 
== P ==
*'''Profil''' - mange av dine personlige innstillinger på PCen lagres i en egen profil-mappe. Disse lastes ned fra server når du logger på, og endringer lastes opp når du logger av. Dette gjør at du kan ta med deg innstillingene til en annen PC. Merk at profilen på bærbare datamaskiner kun eksisterer på akkurat den maskinen, derfor ser det annerledes ut laptopen enn den stasjonære maskinen.
+
*'''Pagaweb''' - [http://pagaweb.uib.no pagaweb.uib.no] er personalportalen for alle ansatte. Les mer på [http://pagaweb.b.uib.no/ pagaweb.b.uib.no].
 +
*'''PC-vakt''' - tidligere navn på [[IT-assistent]]
 +
*'''Profil''' - (eller "brukerprofil"). Lagringsområde der mange av dine personlige innstillinger på PC-en lagres. Profilen lastes ned fra server når du logger på, og endringer lastes opp når du logger av. Dette gjør at du kan ta med deg innstillingene til en annen PC. Merk at profilen på bærbare datamaskiner kun eksisterer bare én maskin og ikke lastes opp og ned, derfor er innstillinger og utseende på skrivebordet annerledes på den bærbare enn den stasjonære maskinen.
 +
*'''PIN-kode''' - Alle studenter har en PIN-kode som bl.a. brukes ved registrering i Studweb, og som kan brukes tl å sette nytt passord til IT-tjenestene. PIN-koden (fire siffer) skal stå på den giroen studenter får tilsendt for betaling av semesteravgift. Hvis du ikke har fått giro, eller hvis du har glemt PIN-koden, kontakt Studentkontoret i Langesgt 1. (tlf 555 82150)
 +
*'''POP''' - POP (Post Office Protocol) er en protokoll brukt ved UiB for å motta e-post. Les mer på siden om [[IMAP eller POP]].
 +
*'''Pullprint''' System som innebærer at man går til skriveren og identifiserer seg for å be om utskrift av dokumenter sendt til en Pullprint-kø. Brukes av alle studenter ved UiB, samt stadig flere enheter. Se [[Pullprint]]
  
 
== Q ==
 
== Q ==
 
  
 
== R ==
 
== R ==
 
+
*'''Regelsamling''' - http://regler.uib.no, ved Universitetet i Bergen inneholder relevante lover og forskrifter
 +
*'''Rombestilling''' - http://rom.uib.no gir oversikt og muligheten for rombestilling
  
 
== S ==
 
== S ==
 
*'''Safecom''' - se [[Safecom]]
 
*'''Safecom''' - se [[Safecom]]
*'''SEBRA'''
+
*'''SEBRA''' - system for administrering av IT-brukerkontoer på UiB. Brukerkontoene genereres og vedlikeholdes her. Se [http://sebra.uib.no sebra.uib.no]
*'''Studentportalen''' - også kalt Mi side, http://miside.uib.no, er et intranett for studenter.  
+
*'''Server''' - engelsk ord for ''tjener'' (se dette). Tilbyr tjenester til en ''klient'' (se dette).
*'''Studweb'''
+
*'''[[Smarttelefon]]''' - avansert mobiltelefon, normalt med berøringsskjerm, internettilgang og mulighet for å installere programvare (app-er). Se også: [[nettbrett]]
*'''Server'''
+
*'''Software''' - engelsk ord for programvare og operativsystem, til forskjell fra fysisk ''maskinvare'' (se dette).
 +
*'''Solaris''' - et tjeneroperativsystem fra Sun, nå oppkjøpt av Oracle. UiB har i mange år brukt Solaris på en del av tjenermaskinene.
 +
*'''SQL''' - pråk som benyttes til å formulere og kjøre operasjoner mot ulike relasjonsdatabaser. Brukes i mange systemer ved UiB, bl.a. wikien du nå leser på.
 +
*'''Studentboliger''' - Alle SiBs studentboliger har gratis internett via kabel (ikke trådløst). Dette er en tjeneste SiB tilbyr sine leietakere. Se [[Internett i samskipnadens studentboliger]].
 +
*'''Studentportalen''' - [http://studentportal.uib.no/ Studentportalen] har åpen og lukket (Mi side) vevinformasjon for studenter.
 +
*'''Studweb''' - [https://fsweb.no/studentweb/login.jsf?inst=FSUIB&inst=fsuib?inst=fsuib] eller Studentweb er nettstedet der du registrerer opplysninger om dine studier og eksamener, også kalt semesterregistrering.
 +
*'''Subversion''' - et versjonskontroll system. IT avdelingen tilbyr [[Subversion]] tjenestene
 +
*'''Syllabus''' - er UiBs timeplanleggingssystem. Brukes bl.a. til å bestille rom til undervisning og møter.
 +
*'''Synkronisering''' - se ''Offline files''
  
 
== T ==
 
== T ==
 
+
*'''Tjener''' - programvare som tilbyr en eller flere tjenester til ''klienter'' (se dette) over et datanettverk, eller maskinen tjenerprogramvaren kjører på. [Les mer på Wikipedia http://no.wikipedia.org/wiki/Tjener]
  
 
== U ==
 
== U ==
 
+
*'''Unix''' - et ''operativsystem'' for ''tjenermaskiner''. Eksempel er ''Solaris'' , som har blitt mye brukt ved UiB i mange år.
  
 
== V ==
 
== V ==
*'''Vevhotell''' - Vevhotell, også kalt Webhotell, http://webhotell.uib.no, tilbyr webhotell relaterte tjenester, Wordpress, Blog og annet til ansatte og studenter ved UiB.
+
*'''Virtuell maskin''' - programvare som gir inntrykk av å vere en fysisk maskin. Slik kan flere virtuelle maskiner kjøre på en og samme fysiske maskin. Virtualisering av maskiner kan bl.a. ha økonomiske, miljømessige og administrative fordeler. IT-avdelingen konsoliderer maskinparken bl.a. ved hjelp av virtualisering. Se [[Virtuell maskin]]
 +
*'''Vmware''' - programvare for virtualisering av maskiner.
  
 
== W ==
 
== W ==
*'''Wikihost''' - http://wikihost.uib.no er en Mediawiki tjeneste fra IT-avdelingen som tilbys til institutter og avdelinger ved UiB
+
*'''Webmail''' - https://webmail.uib.no vevgrensesnitt for tilgang til [[e-post]] ved UiB.
 +
*'''Wikihost''' - https://wikihost.uib.no er en Mediawiki tjeneste fra IT-avdelingen som tilbys til institutter og avdelinger ved UiB. [[Om IT-hjelp|IT-hjelp]] er på wikihost.
  
 
== X ==
 
== X ==
 
  
 
== Y ==
 
== Y ==
 
  
 
== Z ==
 
== Z ==
 
  
 
== Æ ==
 
== Æ ==
 
  
 
== Ø ==
 
== Ø ==
 
  
 
== Å ==
 
== Å ==
 
[[Kategori:Brukerstøtte]]
 

Nåværende revisjon fra 30. jul. 2020 kl. 08:19

Dette er IT-avdelingens A til Å-side, en kortfattet oversikt over begreper, systemer, organisasjoner og applikasjoner som brukes spesielt innenfor IT-verdenen ved UiB. Her vil du også finne henvisninger videre dersom IT-avdelingen ikke har brukerstøtte for det aktuelle emnet.

Dersom du kommer på noe som mangler her, er du hjertelig velkommen til å skrive inn et innlegg eller komme med et ønske til oss. Du kan enten redigere artikkelen direkte, benytte diskusjonsfeltet øverst på siden eller kontakte oss gjennom UiBhjelp.

A

 • ADSL - Asynchronous Digital Subscriber Line. En mye brukt bredbånd internettforbindelse. UiB har avtale for leie av tilgang til ADSL hjemme for studenter og ansatte. Se ADSL.

B

 • Backup - sikkerhetskopiering. IT-avdelingen tar sikkerhetskopi hver natt av store deler av IT-systemene, blant annet hjemmekataloger, fellesområder og databaser.
 • Basware - økonomisystem
 • BRITA - IT-avdelingens brukerstøtte for ansatte (BRukerstøtte ved IT-Avdelingen. Kontakt tlf (555) 84700, itchat.uib.no eller UiBhjelp.
 • BYOD - Forkortelse for "Bring your own device", som refererer til at man bruker privat smarttelefon, nettbrett eller bærbar pc også i jobbsammenheng.

C

 • Classfronter - Classfronter (CF) ble brukt til innlevering av seminaroppgaver fram til 2006. Mer informasjon kan finnes her: http://www.uib.no/classfronter/

D

 • Database - en [database http://no.wikipedia.org/wiki/Database] er en strukturert samling av (vanligvis elektronisk) informasjon. UiBs felles administrative systemer er tilknyttet en eller flere store databaser. Databaser finnes i ulike formater. IT-avdelingen har også tilgjengelig databaseprogramvare.
 • DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol brukes blant annet til automatisk tildeling av riktige IP-adresser til pc-er, skrivere og annet utstyr som er i UiBs nettverk.
 • Discoverer - et rapporteringsverktøy som brukes mot noen av de felles administrative systemer. Se LØP.

E

 • Entourage - Microsoft sin Mac-versjon av Outlook (for e-post, kalender m.m.). Se Entourage.
 • Eksternweb - http://www.uib.no omtales ofte som eksternweb, fordi innholdet primært er rettet mot andre enn UiBs ansatte og studenter.
 • ePhorte er et av UiBs felles administrative systemer. ePhorte dekker arkivfunksjonen for saksbehandling som skal journalføres. Les mer i persokwiki
 • Evolution - Linux-alternativ for Outlook på Windows. Kan kobles mot Exchange for e-post, kalender, m.m.
 • Exchange - tjenersystemet som ligger bak tjenestene på Outlook, Evolution og Entourage.

F

 • FEIDE Feide - Felles Elektronisk IDEntitet er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. UiB-ere med brukerkonto i SEBRA kan logge på systemer som støtter FEIDE.
 • Fri programvare - programvare der brukeren har lisensfestet rett til å endre og redistribuere programvaren. Mest brukt på Linux (se dette). Les mer i Wikipedia.
 • FRIDA - http://www.uib.no/frida/, Forskningsresultater, informasjon og dokumentasjon av vitenskapelige aktiviteter,
 • FS - Felles Studentsystem er Universitetet i Bergens studieadministrative system.

G

 • Gjestekonto - UiB tilbyr to typer kontoer for gjester: Nettkonto - gir tilgang til trådløst nettverk fra egne bærbare og Kurskonto - gir tilgang til pålogging på UiBs PC-er, midlertidig lagring på server og utskrift. Se IT-tjenester for gjester.
 • Git - er et distribuert versjonskontroll system. IT avdelingen benytter Git på utvikling av tjenester for Vev.

H

 • Harddisk - eller platelager: har i mange år vært vanligste lagringsmedium (i tillegg til et mindre hurtigminne) inni både vanlige pc-er og tjenermaskiner. Brukes også som eksterne lagringgsmedium. SSD har i stor grad overtatt, men for enkelhets skyld blir ordet harddisk brukt også om disse. (Noen kaller feilaktig selve PC-en for harddisk.)
 • Hardware - engelsk ord for maskinvare, dvs. fysiske elektroniske komponenter eller deler av disse. Maskinvare kan grovt deles inn i enheter for prosessering, datalagring og inn-/ut-operasjoner.
 • Hjemmekatalog - personlig nettbasert lagringsområde på tjenermaskin med daglig sikkerhetskopiering. Se Lagring og backup.

I

 • IMAP - IMAP (Internet Message Access Protocol) er en protokoll brukt ved UiB for å motta e-post via Internett. Les mer på siden om IMAP eller POP.
 • Intranett - http://intranett.uib.no er en webtjeneste for ansatte ved UiB. Innlogging er påkrevd.
 • IP-adresse - også kalt IP-nummer, er en unik nettverksadresse som alle enheter (PC, skriver) i et nettverk må ha. UiB har alle adresser på 129.177.xyz.xyz i IP versjon 4. (IP versjon 6 har langt flere tilgjengelige adresser, og støttes også i UiB-nett, men er ikke i utbredt bruk (pr. 2011).)
 • Issue-tracker - bs.uib.no - var et verktøy for innmelding og behandling av brukerstøttesaker. Nå erstattet av UiBhjelp for de fleste formål
 • IT-assistent - Studenter ansatt av IT-avdelingen på deltid for å drive brukerstøtte til studenter og i undervisningsrom. Se Brukerstøtte for studenter
 • ITIL - Information Technology Infrastructure Library. Se ITIL - kva er det og kvifor treng vi det?

J

K

 • KARK - KARK er et system for læring, undervising, diskusjon og kommunikasjon på Internett. Mer informasjon om systemet finnes på kark.uib.no, ved problemer sender du e-post til kark@uib.no
 • Klient - en klient kan vere en fysisk klientmaskin (se dette) eller lignende. Det kan også være klientprogramvare. Felles er at de i i større eller mindre grad kobler seg opp mot en eller flere tjenere for (utvidet) funksjonalitet.
 • Klientmaskin - vanligvis det samme som en pc. Se klientdriftede maskiner
 • Kurskonto - gir tilgang til pålogging på UiBs PC-er, midlertidig lagring på server og utskrift for gjestebrukere. Se siden om IT-tjenester for gjester#kurskonto

L

 • Linux - brukes vanligvis om en "familie" såkalt "frie" Unix-lignende operativsystemer (egentlig GNU/Linux). UiB har klientdriftede maskiner med Linux.
 • Lydia - UiBs eiendomsforvaltningsprogram
 • LØP - LØP står for Lønn, Økonomi og Personal. Dette er UiBs sentrale systemer for regnskapsføring. De har sin egen brukerstøtte. Lop-hjelp@uib.no. Brukerstøtte OF/Løp-hjelp (555 83500) besvares i tidsrommet kl. 09:00 til kl. 14:30.

M

N

 • Nettbrett - Liten datamaskin med internettilgang og berøringsskjerm, men normalt uten fysisk tastatur. Se også: smarttelefon
 • Nettleser - programare for å lese vevsider (det samme som "browser" på engelsk). Standard nettlesere på UiB er Internet Explorer, Firefox, Safari .
 • Nøkkelkort - personlig identitetskort som også brukes for adgang til bygg og rom, som lånekort på UB, henting av utskrift via Pullprint, m.m.. Se Kortsenteret.

O

 • OF - Oracle Financials - Økonomisystem. Se LØP.
 • Offline files - datafiler som vanligvis er lagret på et lagringsområde på en nettverksmaskin (tjenermaskin, server) gjøres tilgengelig også når (den bærbare) PC-en som skal bruke dem ikke er tilbkoblet nettverket. Dette gjøres ved at filene lagres i et lokalt, skjult mellomlager på PC-ens harddisk. Denne synkroniseres med lagringsområdet på nettet når PC-en er tilkoblet nettverk. For brukeren vil filene da alltid være tilgjengelig samtidig som man oppnår de fleste av sikkerhetsfordelene med lagring på nettverksenheter.
 • Open source - samlebetegnelse på fri programvare og kildekode. UIB bestreber å bruke dette i størst mulig grad der funksjonaliteten er lik eller bedre enn kommersiell programvare. Eksempler er Firefox, Thunderbird, R (statistikk-programvare) og Open Office.

P

 • Pagaweb - pagaweb.uib.no er personalportalen for alle ansatte. Les mer på pagaweb.b.uib.no.
 • PC-vakt - tidligere navn på IT-assistent
 • Profil - (eller "brukerprofil"). Lagringsområde der mange av dine personlige innstillinger på PC-en lagres. Profilen lastes ned fra server når du logger på, og endringer lastes opp når du logger av. Dette gjør at du kan ta med deg innstillingene til en annen PC. Merk at profilen på bærbare datamaskiner kun eksisterer bare på én maskin og ikke lastes opp og ned, derfor er innstillinger og utseende på skrivebordet annerledes på den bærbare enn den stasjonære maskinen.
 • PIN-kode - Alle studenter har en PIN-kode som bl.a. brukes ved registrering i Studweb, og som kan brukes tl å sette nytt passord til IT-tjenestene. PIN-koden (fire siffer) skal stå på den giroen studenter får tilsendt for betaling av semesteravgift. Hvis du ikke har fått giro, eller hvis du har glemt PIN-koden, kontakt Studentkontoret i Langesgt 1. (tlf 555 82150)
 • POP - POP (Post Office Protocol) er en protokoll brukt ved UiB for å motta e-post. Les mer på siden om IMAP eller POP.
 • Pullprint System som innebærer at man går til skriveren og identifiserer seg for å be om utskrift av dokumenter sendt til en Pullprint-kø. Brukes av alle studenter ved UiB, samt stadig flere enheter. Se Pullprint

Q

R

S

 • Safecom - se Safecom
 • SEBRA - system for administrering av IT-brukerkontoer på UiB. Brukerkontoene genereres og vedlikeholdes her. Se sebra.uib.no
 • Server - engelsk ord for tjener (se dette). Tilbyr tjenester til en klient (se dette).
 • Smarttelefon - avansert mobiltelefon, normalt med berøringsskjerm, internettilgang og mulighet for å installere programvare (app-er). Se også: nettbrett
 • Software - engelsk ord for programvare og operativsystem, til forskjell fra fysisk maskinvare (se dette).
 • Solaris - et tjeneroperativsystem fra Sun, nå oppkjøpt av Oracle. UiB har i mange år brukt Solaris på en del av tjenermaskinene.
 • SQL - pråk som benyttes til å formulere og kjøre operasjoner mot ulike relasjonsdatabaser. Brukes i mange systemer ved UiB, bl.a. wikien du nå leser på.
 • Studentboliger - Alle SiBs studentboliger har gratis internett via kabel (ikke trådløst). Dette er en tjeneste SiB tilbyr sine leietakere. Se Internett i samskipnadens studentboliger.
 • Studentportalen - Studentportalen har åpen og lukket (Mi side) vevinformasjon for studenter.
 • Studweb - [1] eller Studentweb er nettstedet der du registrerer opplysninger om dine studier og eksamener, også kalt semesterregistrering.
 • Subversion - et versjonskontroll system. IT avdelingen tilbyr Subversion tjenestene
 • Syllabus - er UiBs timeplanleggingssystem. Brukes bl.a. til å bestille rom til undervisning og møter.
 • Synkronisering - se Offline files

T

 • Tjener - programvare som tilbyr en eller flere tjenester til klienter (se dette) over et datanettverk, eller maskinen tjenerprogramvaren kjører på. [Les mer på Wikipedia http://no.wikipedia.org/wiki/Tjener]

U

 • Unix - et operativsystem for tjenermaskiner. Eksempel er Solaris , som har blitt mye brukt ved UiB i mange år.

V

 • Virtuell maskin - programvare som gir inntrykk av å vere en fysisk maskin. Slik kan flere virtuelle maskiner kjøre på en og samme fysiske maskin. Virtualisering av maskiner kan bl.a. ha økonomiske, miljømessige og administrative fordeler. IT-avdelingen konsoliderer maskinparken bl.a. ved hjelp av virtualisering. Se Virtuell maskin
 • Vmware - programvare for virtualisering av maskiner.

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å