MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

Hovedmodul

Status: Alle funksjonene som vises på denne siden skal virke, men API-en er fortsatt i aktiv utvikling, og kan bli endret når som helst. Abonner på MediaWiki sin API-kunnkjøringsepostliste for nyheter om oppdateringer.

Feile kall: Hvis det blir sendt feile kall til API-et, blir det sendt en HTTP-header med nøkkelen "MediaWiki-API-Error" og da blir både header-verdien og feilkoden sendt tilbake med samme verdi. For mer informasjon se API: Feil og advarsler.

Testing: For enkelt å teste API-kall, se Special:ApiSandbox.

Parametre:
action

Hvilken handling skal utføres

block
Blokker en bruker.
categorytree
Intern modul for CategoryTree-utvidelsen.
changeauthenticationdata
Endre autentiseringsdata for den nåværende brukeren.
checktoken
Sjekk gyldigheten til et tegn fra action=query&meta=tokens.
clearhasmsg
Fjerner hasmsg-flagget for den aktuelle brukeren.
clientlogin
Logg inn på wikien med den interaktive flyten.
compare
Hent forskjellen mellom to sider.
createaccount
Opprett en ny brukerkonto.
cspreport
Brukes av nettlesere for å rapportere brudd på Content Security Policy. Denne modulen bør aldri brukes utenom av en CSP-mottakelig nettleser.
delete
Slett en side.
edit
Opprett og rediger sider.
emailuser
Send e-post til en bruker.
embedvideo
⧼apihelp-embedvideo-summary⧽
expandtemplates
Ekspanderer alle maler i wikitekst.
feedcontributions
Returnerer en mating med brukerbidrag.
feedrecentchanges
Returnerer en mating med siste endringer.
feedwatchlist
Returnerer en overvåkningslistemating.
filerevert
Tilbakestill en fil til en gammel versjon.
help
Vis hjelp for de gitte modulene.
imagerotate
Roter ett eller flere bilder.
import
Importer en side fra en annen wiki eller fra en XML-fil.
linkaccount
Lenk en konto fra en tredjepartsleverandør til den gjeldende brukeren.
login
Logg inn og få autentiseringsinformasjonskapsler.
logout
Logg ut og fjern sesjonsdata.
managetags
Perform management tasks relating to change tags.
mergehistory
Flett sidehistorikker.
move
Flytt en side.
opensearch
Search the wiki using the OpenSearch protocol.
options
Change preferences of the current user.
paraminfo
Hent informasjon om API-moduler.
parse
Parses content and returns parser output.
patrol
Patruljer en side eller revisjon.
pfautocomplete
Autocompletion used by the Page Forms extension.
pfautoedit
Create or edit a page using a form defined by the Page Forms extension.
protect
Change the protection level of a page.
purge
Purge the cache for the given titles.
query
Fetch data from and about MediaWiki.
removeauthenticationdata
Fjern autentiseringsdata for den gjeldende brukeren.
resetpassword
Send en epost for nullstilling av passord til en bruker.
revisiondelete
Slett og gjenopprett revisjoner.
rollback
Omgjør den siste redigeringen på siden.
rsd
Export an RSD (Really Simple Discovery) schema.
setnotificationtimestamp
Oppdater varselstidsstempelet for overvåkede sider.
setpagelanguage
Endre språket til en side.
stashedit
Prepare an edit in shared cache.
tag
Legg til eller fjern endringstagger fra individuelle revisjoner eller loggoppføringer.
unblock
Avblokker en bruker.
undelete
Restore revisions of a deleted page.
unlinkaccount
Remove a linked third-party account from the current user.
upload
Upload a file, or get the status of pending uploads.
userrights
Change a user's group membership.
validatepassword
Valider et passord mot wikiens passordkrav.
watch
Add or remove pages from the current user's watchlist.
tokens
Utgått. Get tokens for data-modifying actions.
Én av følgende verdier: block, categorytree, changeauthenticationdata, checktoken, clearhasmsg, clientlogin, compare, createaccount, cspreport, delete, edit, emailuser, embedvideo, expandtemplates, feedcontributions, feedrecentchanges, feedwatchlist, filerevert, help, imagerotate, import, linkaccount, login, logout, managetags, mergehistory, move, opensearch, options, paraminfo, parse, patrol, pfautocomplete, pfautoedit, protect, purge, query, removeauthenticationdata, resetpassword, revisiondelete, rollback, rsd, setnotificationtimestamp, setpagelanguage, stashedit, tag, unblock, undelete, unlinkaccount, upload, userrights, validatepassword, watch, tokens
Standard: help
format

Resultatets format.

json
Resultatdata i JSON-format.
jsonfm
Output data in JSON format (pretty-print in HTML).
none
Ingen resultat.
php
Output data in serialized PHP format.
phpfm
Output data in serialized PHP format (pretty-print in HTML).
rawfm
Output data, including debugging elements, in JSON format (pretty-print in HTML).
xml
Output data in XML format.
xmlfm
Output data in XML format (pretty-print in HTML).
Én av følgende verdier: json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm
Standard: jsonfm
maxlag

Maksimal forsinkelse kan brukes når MediaWiki er installert på et database-replikert cluster. For å unngå operasjoner som forårsaker replikasjonsforsinkelser, kan denne parameteren få klienten til å vente til replikasjonsforinkelsen er mindre enn angitt verdi. I tilfelle ytterliggående forsinkelser, blir feilkoden maxlag returnert med en melding som Venter på $host: $lag sekunders forsinkelse.
Se Manual: Maxlag parameter for mer informasjon.

Type: heltall
smaxage

Sett s-maxage HTTP cache control header til dette antall sekunder. Feil blir aldri mellomlagret.

Type: heltall
Standard: 0
maxage

Set max-age HTTP cache control header til dette antall sekunder. Feil blir aldri mellomlagret.

Type: heltall
Standard: 0
assert

Verifiser at brukeren er logget inn om satt til user, eller har botrettighet om satt til bot.

Én av følgende verdier: user, bot
assertuser

Verifiser at den gjeldende brukeren er den navngitte brukeren.

Type: brukernavn
requestid

En gitt verdi her vil inkluderes i responsen. Kan brukes til å skille forespørsler fra hverandre.

servedby

Inkluder navnet på tjeneren som utførte forespørselen i resultatene.

Type: boolsk verdi (detaljer)
curtimestamp

Inkluder det nåværende tidsmerket i resultatet.

Type: boolsk verdi (detaljer)
responselanginfo

Inkluder språkene brukt for uselang og errorlang i resultatet.

Type: boolsk verdi (detaljer)
origin

Når man aksesserer API-en som bruker en domene-kryssende AJAX-forespørsel (CORS), sett denne til det opprinnelige domenet. Denne må tas med i alle pre-flight-forespørsler, og derfor være en del av spørre-URI-en (ikke POST-kroppen).

For autentiserte forespørsler må denne stemme helt med en av de opprinnelige i Origin-headeren, slik at den må settes til noe a la https://en.wikipedia.org eller https://meta.wikimedia.org. Hvis denne parameteren ikke stemmer med Origin-headeren, returneres et 403-svar. Hvis denne parameteren stemmer med Origin-headeren og originalen er hvitlistet, vil Access-Control-Allow-Origin og Access-Control-Allow-Credentials-headere bli satt.

For ikke-autentiserte forepørsler, spesifiser *. Denne vil gjøre at Access-Control-Allow-Origin-headeren blir satt, men Access-Control-Allow-Credentials blir false og alle bruerspesifikke data blir begrenset.

uselang

Språk å bruke for meldingsoversettelser. action=query&meta=siteinfo med siprop=languages returnerer en liste over språkkoder, eller spesifiser user for å bruke den nåværende brukerens språkpreferanser, eller spesifiser content for å bruke denne wikiens innholdsspråk.

Standard: user
errorformat

Formater som kan brukes for advarsels- og feiltekster.

plaintext
Wikitext der HTML-tagger er fjernet og elementer byttet ut.
wikitext
Ubehandlet wikitext.
html
HTML.
raw
Meldingsnøkler og -parametre.
none
Ingen tekst, bare feilkoder.
bc
Format brukt før MediaWiki 1.29. errorlang og errorsuselocal ses bort fra.
Én av følgende verdier: plaintext, wikitext, html, raw, none, bc
Standard: bc
errorlang

Språk som skal brukes for advarsler og feil. action=query&meta=siteinfo med siprop=languages/ returnerer ei liste over språkkoder, eller angi content for å bruke wikiens innholdsspråk, eller angi uselang for å bruke samme verdi som uselang-parameteren.

Standard: uselang
errorsuselocal

Hvis gitt, vil feiltekster bruke lokalt tilpassede meldinger fra MediaWiki-navnerommet.

Type: boolsk verdi (detaljer)
Tillatelser:
writeapi
Redigere via API
Gitt til: all, user og bot
apihighlimits
Use higher limits in API queries (slow queries: 500; fast queries: 5000). The limits for slow queries also apply to multivalue parameters.
Gitt til: bot og sysop

action=block

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Blokker en bruker.

Parametre:
user

Brukernavn, IP-adresse eller IP-intervall som skal blokkeres. Kan ikke brukes sammen med userid

Type: brukernavn
userid

Bruker-ID som skal blokkeres. Kan ikke brukes sammen med user.

Type: heltall
expiry

Utløpstid. Kan være relativ (f.eks. 5 months eller 2 weeks) eller absolutt (f.eks. 2014-09-18T12:34:56Z). Om den er satt til infinite, indefinite eller never vil blokkeringen ikke ha noen utløpsdato.

Standard: never
reason

Årsak for blokkering.

Standard: (tom)
anononly

Blokker bare anonyme brukere (dvs. hindre anonyme redigeringer fra denne IP-adressen).

Type: boolsk verdi (detaljer)
nocreate

Hindre kontoopprettelse.

Type: boolsk verdi (detaljer)
autoblock

Blokker automatisk sist brukte IP-adresse og alle etterfølgende IP-adresser de prøver å logge inn fra.

Type: boolsk verdi (detaljer)
noemail

Hindre brukeren å sende e-post via wikien. (Krever rettigheten blockemail).

Type: boolsk verdi (detaljer)
hidename

Skjul brukernavnet fra blokkeringsloggen. (Krever rettigheten hideuser).

Type: boolsk verdi (detaljer)
allowusertalk

La brukeren redigere sin egen diskusjonsside (avhenger av $wgBlockAllowsUTEdit).

Type: boolsk verdi (detaljer)
reblock

Overstyr den gamle blokkeringen om brukeren allerede er blokkert.

Type: boolsk verdi (detaljer)
watchuser

Overvåk brukerens eller IP-adressas bruker- og brukerdiskusjonssider.

Type: boolsk verdi (detaljer)
tags

Endre taggene slik at de brukes på elementet i blokk-loggen.

Verdier (separer med | eller alternativ):
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.
Eksempler:
Blokker adressa 192.0.2.5 i tre dager med årsak First strike.
api.php?action=block&user=192.0.2.5&expiry=3%20days&reason=First%20strike&token=123ABC [åpne i sandkasse]
Blokker brukeren Vandal på ubestemnt tid med årsak Vandalism, og forhindre ny kontooppretting og sending av epost.
api.php?action=block&user=Vandal&expiry=never&reason=Vandalism&nocreate=&autoblock=&noemail=&token=123ABC [åpne i sandkasse]

action=categorytree

 • Denne modulen er intern eller ustabel. Hvordan den fungerer kan forandre seg uten forvarsel.
 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Kilde: CategoryTree
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Intern modul for CategoryTree-utvidelsen.

Parametre:
category

Tittel i kategorinavnerommet, prefiks vil ignoreres om det oppgis.

Denne parameteren er påkrevd.
options

Valg for CategoryTree-konstruktøren som et JSON-objekt. Valget depth sin standardverdi er 1.

action=changeauthenticationdata (changeauth)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Endre autentiseringsdata for den nåværende brukeren.

Parametre:
changeauthrequest

Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=change.

Denne parameteren er påkrevd.
changeauthtoken

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.
*
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=change (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.

action=checktoken

Sjekk gyldigheten til et tegn fra action=query&meta=tokens.

Parametre:
type

Type tegn som testes.

Denne parameteren er påkrevd.
Én av følgende verdier: createaccount, csrf, login, patrol, rollback, userrights, watch
token

Tegn å teste.

Denne parameteren er påkrevd.
maxtokenage

Maksimalt tillatt alder på tegnet, i sekunder.

Type: heltall

action=clearhasmsg

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Fjerner hasmsg-flagget for den aktuelle brukeren.

Eksempel:
Fjern hasmsg-flagget for aktuell bruker.
api.php?action=clearhasmsg [åpne i sandkasse]

action=clientlogin (login)

 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Logg inn på wikien med den interaktive flyten.

The general procedure to use this module is:

 1. Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login, and a login token from action=query&meta=tokens.
 2. Present the fields to the user, and obtain their submission.
 3. Post to this module, supplying loginreturnurl and any relevant fields.
 4. Check the status in the response.
  • If you received PASS or FAIL, you're done. The operation either succeeded or it didn't.
  • If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with logincontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
  • If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to loginreturnurl. Then post to this module with logincontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
  • If you received RESTART, that means the authentication worked but we don't have a linked user account. You might treat this as UI or as FAIL.
Parametre:
loginrequests

Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login or from a previous response from this module.

Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
loginmessageformat

Format to use for returning messages.

Én av følgende verdier: html, wikitext, raw, none
Standard: wikitext
loginmergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Type: boolsk verdi (detaljer)
loginpreservestate

Preserve state from a previous failed login attempt, if possible.

Type: boolsk verdi (detaljer)
loginreturnurl

Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or logincontinue is required.

Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a logincontinue request to this API module.

logincontinue

This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or loginreturnurl is required.

Type: boolsk verdi (detaljer)
logintoken

A "login" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.
*
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.
Eksempler:
Start prosessen med å logge inn til wikien som bruker Example med passord ExamplePassword.
api.php?action=clientlogin&username=Example&password=ExamplePassword&loginreturnurl=http://example.org/&logintoken=123ABC [åpne i sandkasse]
Fortsett å logge inn etter en UI-respons for tofaktor-autentisering, ved å oppgi en OATHToken987654.
api.php?action=clientlogin&logincontinue=1&OATHToken=987654&logintoken=123ABC [åpne i sandkasse]

action=compare

Hent forskjellen mellom to sider.

Et revisjonsnummer, en sidetittel eller en side-ID for både «fra» og «til» må sendes.

Parametre:
fromtitle

Første tittel å sammenligne.

fromid

Første side-ID å sammenligne.

Type: heltall
fromrev

Første revisjon å sammenligne.

Type: heltall
fromtext

Bruk denne teksten i stedet for innholdet i revisjonen som angis med fromtitle, fromid eller fromrev.

fromsection

Only use the specified section of the specified 'from' content.

frompst

Gjør en transformering av fromtext før lagring.

Type: boolsk verdi (detaljer)
fromcontentformat

Innholdsserialiseringsformat for fromtext.

Én av følgende verdier: application/json, text/x-wiki, text/javascript, text/css, text/plain
fromcontentmodel

Innholdsmodell for fromtext. Om den ikke angis vil den gjettes basert på de andre parameterne.

Én av følgende verdier: GadgetDefinition, wikitext, javascript, json, css, text
totitle

Andre tittel å sammenligne.

toid

Andre side-ID å sammenligne.

Type: heltall
torev

Andre revisjon å sammenligne.

Type: heltall
torelative

Bruk en revisjon som er relativ til revisjonen som hentes fra fromtitle, fromid eller fromrev. Alle de andre «to»-alternativene vil ignoreres.

Én av følgende verdier: prev, next, cur
totext

Bruk denne teksten i stedet for innholdet i revisjonen spesifisert av totitle, toid eller torev.

tosection

Only use the specified section of the specified 'to' content.

topst

Gjør en transformering av totext før lagring.

Type: boolsk verdi (detaljer)
tocontentformat

Innholdsserialiseringsformat for totext.

Én av følgende verdier: application/json, text/x-wiki, text/javascript, text/css, text/plain
tocontentmodel

Innholdsmodellen til totext. Om denne ikke angis vil den bli gjettet ut fra andre parametere.

Én av følgende verdier: GadgetDefinition, wikitext, javascript, json, css, text
prop

Hvilke informasjonsdeler som skal hentes.

diff
Diffens HTML.
diffsize
Størrelsen på diffens HTML i byte.
rel
Revisjons-ID-en for revisjonene foran «from» og etter «to», om de finnes.
ids
Side- og revisjons-ID-ene til «from»- og «to»-revisjonene.
title
Sidetitlene for «from»- og «to»-revisjonene.
user
Brukernavnet og ID-en til «from»- og «to»-revisjonene.
comment
Kommentaren til «from»- og «to»-revisjonene.
parsedcomment
Den parsede kommentaren til «from»- og «to»-revisjonene.
size
Størrelsen til «from»- og «to»-revisjonene.
Verdier (separer med | eller alternativ): diff, diffsize, rel, ids, title, user, comment, parsedcomment, size
Standard: diff|ids|title
Eksempel:
Lag en diff mellom revisjon 1 og 2.
api.php?action=compare&fromrev=1&torev=2 [åpne i sandkasse]

action=createaccount (create)

 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Opprett en ny brukerkonto.

The general procedure to use this module is:

 1. Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=create, and a createaccount token from action=query&meta=tokens.
 2. Present the fields to the user, and obtain their submission.
 3. Post to this module, supplying createreturnurl and any relevant fields.
 4. Check the status in the response.
  • If you received PASS or FAIL, you're done. The operation either succeeded or it didn't.
  • If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with createcontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
  • If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to createreturnurl. Then post to this module with createcontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
  • If you received RESTART, that means the authentication worked but we don't have a linked user account. You might treat this as UI or as FAIL.
Parametre:
createrequests

Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=create or from a previous response from this module.

Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
createmessageformat

Format to use for returning messages.

Én av følgende verdier: html, wikitext, raw, none
Standard: wikitext
createmergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Type: boolsk verdi (detaljer)
createpreservestate

Preserve state from a previous failed login attempt, if possible.

Om action=query&meta=authmanagerinfo returnerte true for hashprimarypreservedstate bør forespørsler merket som primary-required omgås. Om den returnerte en ikke-tom verdi for preservedusername kan det brukernavnet brukes for username-parameteren.

Type: boolsk verdi (detaljer)
createreturnurl

Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or createcontinue is required.

Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a createcontinue request to this API module.

createcontinue

This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or createreturnurl is required.

Type: boolsk verdi (detaljer)
createtoken

A "createaccount" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.
*
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=create (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.

action=cspreport

 • Denne modulen er intern eller ustabel. Hvordan den fungerer kan forandre seg uten forvarsel.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Brukes av nettlesere for å rapportere brudd på Content Security Policy. Denne modulen bør aldri brukes utenom av en CSP-mottakelig nettleser.

Parametre:
reportonly

Mark as being a report from a monitoring policy, not an enforced policy

Type: boolsk verdi (detaljer)
source

Hva som genererte CSP-headeren som utløste denne rapporten

Standard: internal

action=delete

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Slett en side.

Parametre:
title

Tittel til siden som skal slettes. Kan ikke brukes sammen med pageid.

pageid

Side-ID til siden som skal slettes. Kan ikke brukes sammen med title.

Type: heltall
reason

Årsak for slettingen. Dersom ikke satt vil en automatisk generert årsak bli brukt.

tags

Endringstagger å legge til oppslaget i slettingsloggen.

Verdier (separer med | eller alternativ):
watch
Utgått.

Legg til siden til aktuell brukers overvåkningsliste.

Type: boolsk verdi (detaljer)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Én av følgende verdier: watch, unwatch, preferences, nochange
Standard: preferences
unwatch
Utgått.

Fjern siden fra aktuell brukers overvåkningsliste.

Type: boolsk verdi (detaljer)
oldimage

Navnet på det gamle bildet som skal slettes som oppgitt av action=query&prop=imageinfo&iiprop=archivename.

token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.

action=edit

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Opprett og rediger sider.

Parametre:
title

Tittelen til siden som skal redigeres. Kan ikke brukes sammen med pageid.

pageid

Side-ID til siden som skal redigeres. Kan ikke brukes sammen med title.

Type: heltall
section

Avsnittsnummer. 0 for det øverste avsnittet, new for et nytt avsnitt.

sectiontitle

Tittelen for et nytt avsnitt.

text

Sideinnhold.

summary

Redigeringssammendrag. Også seksjonstittel når section=new og sectiontitle ikke er satt.

tags

Endringstagger som skal brukes på revisjonen.

Verdier (separer med | eller alternativ):
minor

Mindre redigering.

Type: boolsk verdi (detaljer)
notminor

Ikke mindre redigering.

Type: boolsk verdi (detaljer)
bot

Merk denne redigeringen som en botendring.

Type: boolsk verdi (detaljer)
basetimestamp

Tidsstempel for grunnrevisjonen, brukes for å oppdage redigeringskonflikter. Kan hentes via action=query&prop=revisions&rvprop=timestamp.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
starttimestamp

Tidsstempel for når redigeringsprosessen begynte, brukes for å oppdage redigeringskonflikter. En gyldig verdi kan hentes med curtimestamp når man begynner en redigeringsprosess (f.eks. når man laster sideinnholdet som redigeres).

Type: tidsstempel (tillatte formater)
recreate

Overstyr feil om at siden har blitt slettet i mellomtiden.

Type: boolsk verdi (detaljer)
createonly

Ikke rediger siden dersom den finnes allerede.

Type: boolsk verdi (detaljer)
nocreate

Gi en feilmelding dersom dersom siden ikke finnes.

Type: boolsk verdi (detaljer)
watch
Utgått.

Legg til siden til aktuell brukers overvåkningsliste.

Type: boolsk verdi (detaljer)
unwatch
Utgått.

Fjern siden fra aktuell brukers overvåkningsliste.

Type: boolsk verdi (detaljer)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Én av følgende verdier: watch, unwatch, preferences, nochange
Standard: preferences
md5

The MD5 hash of the text parameter, or the prependtext and appendtext parameters concatenated. If set, the edit won't be done unless the hash is correct.

prependtext

Legg til denne teksten til starten av siden. Overstyrer text.

appendtext

Add this text to the end of the page. Overrides text.

Use section=new to append a new section, rather than this parameter.

undo

Fjern (gjør om) denne revisjonen. Overstyrer text, prependtext og appendtext.

Verdien må ikke være mindre enn 0.
Type: heltall
undoafter

Fjern alle revisjoner fra undo til denne. Om den ikke er satt, fjern kun én revisjon.

Verdien må ikke være mindre enn 0.
Type: heltall
redirect

Bestem omdirigeringer automatisk.

Type: boolsk verdi (detaljer)
contentformat

Innholdsserialiseringsformat brukt for inndatateksten.

Én av følgende verdier: application/json, text/x-wiki, text/javascript, text/css, text/plain
contentmodel

Det nye innholdets innholdsmodell.

Én av følgende verdier: GadgetDefinition, wikitext, javascript, json, css, text
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Nøkkelen bør alltid sendes som siste parameter, eller i det minste etter parameteren text.

Denne parameteren er påkrevd.
captchaword

Svar på CAPTCHA-en

captchaid

CAPTCHA-ID fra forrige forespørsel

action=emailuser

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Send e-post til en bruker.

Parametre:
target

Bruker som det skal sendes e-post til.

Denne parameteren er påkrevd.
subject

Emne.

text

E-post innhold.

Denne parameteren er påkrevd.
ccme

Send en kopi av denne e-posten til meg.

Type: boolsk verdi (detaljer)
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.
Eksempel:
Send en epost til brukeren WikiSysop med teksten Content.
api.php?action=emailuser&target=WikiSysop&text=Content&token=123ABC [åpne i sandkasse]

action=embedvideo

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Kilde: EmbedVideo
 • Lisens: MIT

Get generated embed code for given parameters

Parametre:
service

Name of the service (youtube, twitch, ect)

Denne parameteren er påkrevd.
id

The ID of the video for that service

Denne parameteren er påkrevd.
dimensions

Either a numeric width (100) or width by height (100x100)

alignment

Alignment of video

description

Description of video

container

Accepts frame, or leave empty

urlargs

Additional arguments to pass in the video url (for some services)

autoresize

Auto resize video? (true or false)

action=expandtemplates

Ekspanderer alle maler i wikitekst.

Parametre:
title

Sidetittel.

text

Wikitekst som skal konverteres.

Denne parameteren er påkrevd.
revid

Revisjons-ID, for {{REVISIONID}} og lignende variabler.

Type: heltall
prop

Hvilken informasjon som skal hentes.

Merk at om ingen verdier velges vil resultatet inneholde wikiteksten, men utdataene vil komme i et utdatert format.

wikitext
Den utvidede wikiteksten.
categories
Kategorier som er tilstede i innputt som ikke representeres i utputt.
properties
Sideegenskaper definert av utvidede magiske ord i wikiteksten.
volatile
Hvorvidt utdataene er ustabile og ikke burde gjenbrukes andre steder på siden.
ttl
Maksimal tid som skal ha gått før mellomlagrede resultater skal ugyldiggjøres.
modules
Any ResourceLoader modules that parser functions have requested be added to the output. Either jsconfigvars or encodedjsconfigvars must be requested jointly with modules.
jsconfigvars
Gir JavaScript-konfigurasjonsvariabler som er spesifikke for siden.
encodedjsconfigvars
Gir JavaScript-konfigurasjonsvariabler som er spesifikke for siden som en JSON-streng.
parsetree
The XML parse tree of the input.
Verdier (separer med | eller alternativ): wikitext, categories, properties, volatile, ttl, modules, jsconfigvars, encodedjsconfigvars, parsetree
includecomments

Hvorvidt HTML-kommentarer skal inkluderes i utdataene.

Type: boolsk verdi (detaljer)
generatexml
Utgått.

Generate XML parse tree (replaced by prop=parsetree).

Type: boolsk verdi (detaljer)

action=feedcontributions

Returnerer en mating med brukerbidrag.

Parametre:
feedformat

Matingens format.

Én av følgende verdier: rss, atom
Standard: rss
user

Hvilke brukere det skal hentes bidrag av.

Denne parameteren er påkrevd.
Type: brukernavn
namespace

Hvilke navnerom bidragene skal filtreres med.

Én av følgende verdier: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
year

Fra år (og tidligere).

Type: heltall
month

Fra måned (og tidligere).

Type: heltall
tagfilter

Filtrer bidrag som har disse merkene.

Verdier (separer med | eller alternativ): mw-contentmodelchange, mw-new-redirect, mw-removed-redirect, mw-changed-redirect-target, mw-blank, mw-replace, mw-rollback, mw-undo
Standard: (tom)
deletedonly

Vis bare slettede bidrag.

Type: boolsk verdi (detaljer)
toponly

Vis kun redigeringer som er gjeldende revisjoner.

Type: boolsk verdi (detaljer)
newonly

Bare vis bidrag som er sideopprettinger.

Type: boolsk verdi (detaljer)
hideminor

Skjul mindre endringer.

Type: boolsk verdi (detaljer)
showsizediff

Vis størrelsesforskjellen mellom revisjoner.

Type: boolsk verdi (detaljer)
Eksempel:
Returner bidrag for brukeren Example.
api.php?action=feedcontributions&user=Example [åpne i sandkasse]

action=feedrecentchanges

Returnerer en mating med siste endringer.

Parametre:
feedformat

Matingens format.

Én av følgende verdier: rss, atom
Standard: rss
namespace

Navnerom resultater skal begrenses til.

Én av følgende verdier: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
invert

Alle navnerom utenom det valgte.

Type: boolsk verdi (detaljer)
associated

Inkluder tilknyttede navnerom (diskusjons- eller hovednavnerom).

Type: boolsk verdi (detaljer)
days

Dager resultatene skal begrenses til.

Verdien må ikke være mindre enn 1.
Type: heltall
Standard: 7
limit

Maksimalt antall resultater som skal returneres

Verdien må være mellom 1 og 50.
Type: heltall
Standard: 50
from

Vis endringer siden da.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
hideminor

Skjul mindre endringer.

Type: boolsk verdi (detaljer)
hidebots

Skjul botendringer.

Type: boolsk verdi (detaljer)
hideanons

Skjul endringer gjort av anonyme brukere.

Type: boolsk verdi (detaljer)
hideliu

Skjul endringer gjort av registrerte brukere.

Type: boolsk verdi (detaljer)
hidepatrolled

Skjul patruljerte endringer.

Type: boolsk verdi (detaljer)
hidemyself

Skjul endringer gjort av den aktuelle brukeren.

Type: boolsk verdi (detaljer)
hidecategorization

Skjul endringer i kategorimedlemsskap.

Type: boolsk verdi (detaljer)
tagfilter

Filtrer etter tagger.

target

Vis bare endringer på sider som lenkes fra denne siden.

showlinkedto

Vis endringer på sider som lenker til den valgte siden i stedet.

Type: boolsk verdi (detaljer)

action=feedwatchlist

Returnerer en overvåkningslistemating.

Parametre:
feedformat

Matingens format.

Én av følgende verdier: rss, atom
Standard: rss
hours

List pages modified within this many hours from now.

Verdien må være mellom 1 og 72.
Type: heltall
Standard: 24
linktosections

Lenk direkte til endrede seksjoner om mulig.

Type: boolsk verdi (detaljer)
allrev

Include multiple revisions of the same page within given timeframe.

Type: boolsk verdi (detaljer)
wlowner

Brukes sammen med token for å få tilgang til en annen brukers overvåkningsliste.

Type: brukernavn
wltoken

En sikkerhetsnøkkel (tilgjengelig i brukerens innstillinger) for å tillate tilgang til en annen brukers overvåkningsliste.

wlshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set show=minor|!anon.

Verdier (separer med | eller alternativ): minor, !minor, bot, !bot, anon, !anon, patrolled, !patrolled, autopatrolled, !autopatrolled, unread, !unread
wltype

Hvilke typer endringer som skal vises:

edit
Vanlige sideredigeringer.
new
Sideopprettelser
log
Loggoppføringer.
external
Eksterne endringer.
categorize
Endringer i kategorimedlemskap.
Verdier (separer med | eller alternativ): edit, new, log, external, categorize
Standard: edit|new|log|categorize
wlexcludeuser

Don't list changes by this user.

Type: brukernavn
Eksempler:
Vis matingen til overvåkningslisten.
api.php?action=feedwatchlist [åpne i sandkasse]
Vis alle endringer på overvåkede sider de siste 6 timene.
api.php?action=feedwatchlist&allrev=&hours=6 [åpne i sandkasse]

action=filerevert

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Tilbakestill en fil til en gammel versjon.

Parametre:
filename

Målfilnavn, uten prefikset File:.

Denne parameteren er påkrevd.
comment

Opplastingskommentar.

Standard: (tom)
archivename

Archive name of the revision to revert to.

Denne parameteren er påkrevd.
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.

action=help

Vis hjelp for de gitte modulene.

Parametre:
modules

Moduler det skal vises hjelp for (verdiene til action- og format-parameterne, eller main). Kan angi undermoduler med en +.

Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
Standard: main
submodules

Inkluder hjelp for undermoduler av den navngitte modulen.

Type: boolsk verdi (detaljer)
recursivesubmodules

Inkluder hjelp for undermoduler rekursivt.

Type: boolsk verdi (detaljer)
wrap

Omgi resultatet i en standard API-responsstruktur.

Type: boolsk verdi (detaljer)
toc

Inkluder en innholdsfortegnelse i HTML-utdataen.

Type: boolsk verdi (detaljer)

action=imagerotate

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Roter ett eller flere bilder.

Parametre:
rotation

Grader bildet skal roteres med klokka.

Denne parameteren er påkrevd.
Én av følgende verdier: 90, 180, 270
continue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

tags

Tagger som skal legges til oppslaget i opplastingsloggen.

Verdier (separer med | eller alternativ):
titles

A list of titles to work on.

Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
pageids

A list of page IDs to work on.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
revids

A list of revision IDs to work on.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

allcategories
Enumerate all categories.
alldeletedrevisions
List all deleted revisions by a user or in a namespace.
allfileusages
List all file usages, including non-existing.
allimages
Enumerate all images sequentially.
alllinks
Enumerate all links that point to a given namespace.
allpages
Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
allredirects
Lister opp alle omdirigeringer til et navnerom.
allrevisions
List opp alle revisjoner.
alltransclusions
List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.
backlinks
Finn alle sider som lenker til den gitte siden.
categories
List all categories the pages belong to.
categorymembers
List all pages in a given category.
deletedrevisions
Get deleted revision information.
duplicatefiles
List all files that are duplicates of the given files based on hash values.
embeddedin
Find all pages that embed (transclude) the given title.
exturlusage
Enumerate pages that contain a given URL.
fileusage
Find all pages that use the given files.
images
Returns all files contained on the given pages.
imageusage
Find all pages that use the given image title.
iwbacklinks
Find all pages that link to the given interwiki link.
langbacklinks
Finn alle sider som lenker til den gitte språklenka.
links
Returnerer alle lenker fra de gitte sidene.
linkshere
Finn alle sider som lenker til de gitte sidene.
pageswithprop
Lister opp alle sider med en gitt sideegenskap.
prefixsearch
Utfør et prefikssøk for sidetitler.
protectedtitles
List opp alle titler som er beskyttet fra opprettelse.
querypage
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
random
Hent et sett av tilfeldige sider.
recentchanges
Enumerate recent changes.
redirects
Returns all redirects to the given pages.
revisions
Get revision information.
search
Perform a full text search.
templates
Returns all pages transcluded on the given pages.
transcludedin
Find all pages that transclude the given pages.
watchlist
Get recent changes to pages in the current user's watchlist.
watchlistraw
Get all pages on the current user's watchlist.
Én av følgende verdier: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.

Type: boolsk verdi (detaljer)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz og zh.

Type: boolsk verdi (detaljer)
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.

action=import

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Importer en side fra en annen wiki eller fra en XML-fil.

Merk at HTTP POST må gjøres som filopplasting (altså med bruk av multipart/form-data) når man sender en fil for parameteren xml.

Parametre:
summary

Sammendrag for importering av loggelement.

xml

Opplastet XML-fil.

Must be posted as a file upload using multipart/form-data.
interwikiprefix

For uploaded imports: interwiki prefix to apply to unknown user names (and known users if assignknownusers is set).

interwikisource

For interwikiimport: wiki det skal importeres fra.

Én av følgende verdier:
interwikipage

For interwikiimport: side som skal importeres.

fullhistory

For interwikiimport: importer hele historikken, ikke bare den nåværende versjonen.

Type: boolsk verdi (detaljer)
templates

For interwikiimport: importer alle inkluderte maler i tillegg.

Type: boolsk verdi (detaljer)
namespace

Importer til dette navnerommet: Kan ikke brukes sammen med rootpage.

Én av følgende verdier: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
assignknownusers

Tildel redigeringer til lokale brukere der den navngitte brukeren finnes lokalt.

Type: boolsk verdi (detaljer)
rootpage

Importer som underside av denne siden. Kan ikke brukes sammen med namespace.

tags

Endringstagger som skal klistres på oppføringen i importloggen og nullrevisjonen til de importerte sidene.

Verdier (separer med | eller alternativ):
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.

action=linkaccount (link)

 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Lenk en konto fra en tredjepartsleverandør til den gjeldende brukeren.

The general procedure to use this module is:

 1. Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=link, and a csrf token from action=query&meta=tokens.
 2. Present the fields to the user, and obtain their submission.
 3. Post to this module, supplying linkreturnurl and any relevant fields.
 4. Check the status in the response.
  • If you received PASS or FAIL, you're done. The operation either succeeded or it didn't.
  • If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with linkcontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
  • If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to linkreturnurl. Then post to this module with linkcontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
  • If you received RESTART, that means the authentication worked but we don't have a linked user account. You might treat this as UI or as FAIL.
Parametre:
linkrequests

Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=link or from a previous response from this module.

Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
linkmessageformat

Format to use for returning messages.

Én av følgende verdier: html, wikitext, raw, none
Standard: wikitext
linkmergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Type: boolsk verdi (detaljer)
linkreturnurl

Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or linkcontinue is required.

Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a linkcontinue request to this API module.

linkcontinue

This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or linkreturnurl is required.

Type: boolsk verdi (detaljer)
linktoken

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.
*
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=link (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.

action=login (lg)

 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Logg inn og få autentiseringsinformasjonskapsler.

This action should only be used in combination with Special:BotPasswords; use for main-account login is deprecated and may fail without warning. To safely log in to the main account, use action=clientlogin.

Parametre:
lgname

Brukernavn.

lgpassword

Passord.

lgdomain

Domene (valgfritt).

lgtoken

A "login" token retrieved from action=query&meta=tokens

action=logout

 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Logg ut og fjern sesjonsdata.

Parameter:
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.
Eksempel:
Logg ut den aktuelle brukeren.
api.php?action=logout&token=123ABC [åpne i sandkasse]

action=managetags

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Perform management tasks relating to change tags.

Parametre:
operation

Which operation to perform:

create
Create a new change tag for manual use.
delete
Remove a change tag from the database, including removing the tag from all revisions, recent change entries and log entries on which it is used.
activate
Activate a change tag, allowing users to apply it manually.
deactivate
Deactivate a change tag, preventing users from applying it manually.
Denne parameteren er påkrevd.
Én av følgende verdier: create, delete, activate, deactivate
tag

Tag to create, delete, activate or deactivate. For tag creation, the tag must not exist. For tag deletion, the tag must exist. For tag activation, the tag must exist and not be in use by an extension. For tag deactivation, the tag must be currently active and manually defined.

Denne parameteren er påkrevd.
reason

An optional reason for creating, deleting, activating or deactivating the tag.

ignorewarnings

Whether to ignore any warnings that are issued during the operation.

Type: boolsk verdi (detaljer)
tags

Change tags to apply to the entry in the tag management log.

Verdier (separer med | eller alternativ):
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.

action=mergehistory

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Flett sidehistorikker.

Parametre:
from

Tittelen på siden historikken skal flettes fra. Kan ikke brukes sammen med fromid.

fromid

Side-ID-en til siden historikken skal flettes fra. Kan ikke brukes sammen med from.

Type: heltall
to

Tittelen på siden historikken skal flettes til. Kan ikke brukes sammen med toid.

toid

Side-ID-en til siden historikken skal flettes til. Kan ikke brukes sammen med to.

Type: heltall
timestamp

Timestamp up to which revisions will be moved from the source page's history to the destination page's history. If omitted, the entire page history of the source page will be merged into the destination page.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
reason

Årsak for fletting av historikk.

Standard: (tom)
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.

action=move

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Flytt en side.

Parametre:
from

Tittelen på siden det skal endres navn på. Kan ikke brukes sammen med fromid.

fromid

Side-ID til siden det skal endres navn på. Kan ikke brukes sammen med from.

Type: heltall
to

Tittelen siden skal endre navn til.

Denne parameteren er påkrevd.
reason

Årsak for navneendring.

Standard: (tom)
movetalk

Bytt navn på diskusjonssiden om den finnes.

Type: boolsk verdi (detaljer)
movesubpages

Bytt navn på undersider, om mulig.

Type: boolsk verdi (detaljer)
noredirect

Ikke opprett en omdirigering.

Type: boolsk verdi (detaljer)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Én av følgende verdier: watch, unwatch, preferences, nochange
Standard: preferences
ignorewarnings

Ignore any warnings.

Type: boolsk verdi (detaljer)
tags

Change tags to apply to the entry in the move log and to the null revision on the destination page.

Verdier (separer med | eller alternativ):
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.

action=opensearch

Search the wiki using the OpenSearch protocol.

Parametre:
search

Søkestreng.

Denne parameteren er påkrevd.
namespace

Navnerom det skal søkes i.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
For å angi alle verdier, bruk *.
Standard: 0
limit

Maksimalt antall resultater som skal returneres.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
suggest

Gjør ingenting om $wgEnableOpenSearchSuggest er falsk.

Type: boolsk verdi (detaljer)
redirects

How to handle redirects:

return
Return the redirect itself.
resolve
Return the target page. May return fewer than limit results.

For historical reasons, the default is "return" for format=json and "resolve" for other formats.

Én av følgende verdier: return, resolve
format

Resultatets format.

Én av følgende verdier: json, jsonfm, xml, xmlfm
Standard: json
warningsaserror

If warnings are raised with format=json, return an API error instead of ignoring them.

Type: boolsk verdi (detaljer)
Eksempel:
Finn sider som begynner på Te.
api.php?action=opensearch&search=Te [åpne i sandkasse]

action=options

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Change preferences of the current user.

Only options which are registered in core or in one of installed extensions, or options with keys prefixed with userjs- (intended to be used by user scripts), can be set.

Parametre:
reset

Tilbakestiller innstillingene til sidestandarden.

Type: boolsk verdi (detaljer)
resetkinds

List of types of options to reset when the reset option is set.

Verdier (separer med | eller alternativ): registered, registered-multiselect, registered-checkmatrix, userjs, special, unused, all
Standard: all
change

List of changes, formatted name=value (e.g. skin=vector). If no value is given (not even an equals sign), e.g., optionname|otheroption|..., the option will be reset to its default value. If any value passed contains the pipe character (|), use the alternative multiple-value separator for correct operation.

Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
optionname

The name of the option that should be set to the value given by optionvalue.

optionvalue

The value for the option specified by optionname.

token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.

action=paraminfo

Hent informasjon om API-moduler.

Parametre:
modules

List of module names (values of the action and format parameters, or main). Can specify submodules with a +, or all submodules with +*, or all submodules recursively with +**.

Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
helpformat

Format for hjelpestrenger.

Én av følgende verdier: html, wikitext, raw, none
Standard: none
querymodules
Utgått.

List of query module names (value of prop, meta or list parameter). Use modules=query+foo instead of querymodules=foo.

Verdier (separer med | eller alternativ): allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allmessages, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, allusers, authmanagerinfo, backlinks, blocks, categories, categoryinfo, categorymembers, contributors, deletedrevisions, deletedrevs, duplicatefiles, embeddedin, extlinks, exturlusage, filearchive, filerepoinfo, fileusage, gadgetcategories, gadgets, imageinfo, images, imageusage, info, iwbacklinks, iwlinks, langbacklinks, langlinks, links, linkshere, logevents, mystashedfiles, pagepropnames, pageprops, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, references, revisions, search, siteinfo, stashimageinfo, tags, templates, tokens, transcludedin, usercontribs, userinfo, users, watchlist, watchlistraw
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
mainmodule
Utgått.

Get information about the main (top-level) module as well. Use modules=main instead.

pagesetmodule
Utgått.

Get information about the pageset module (providing titles= and friends) as well.

formatmodules
Utgått.

List of format module names (value of format parameter). Use modules instead.

Verdier (separer med | eller alternativ): json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm

action=parse

Parses content and returns parser output.

See the various prop-modules of action=query to get information from the current version of a page.

There are several ways to specify the text to parse:

 1. Specify a page or revision, using page, pageid, or oldid.
 2. Specify content explicitly, using text, title, revid, and contentmodel.
 3. Specify only a summary to parse. prop should be given an empty value.
Parametre:
title

Title of page the text belongs to. If omitted, contentmodel must be specified, and API will be used as the title.

text

Text to parse. Use title or contentmodel to control the content model.

revid

Revision ID, for {{REVISIONID}} and similar variables.

Type: heltall
summary

Summary to parse.

page

Parse the content of this page. Cannot be used together with text and title.

pageid

Parse the content of this page. Overrides page.

Type: heltall
redirects

If page or pageid is set to a redirect, resolve it.

Type: boolsk verdi (detaljer)
oldid

Parse the content of this revision. Overrides page and pageid.

Type: heltall
prop

Hvilke informasjonsdeler som skal hentes:

text
Gives the parsed text of the wikitext.
langlinks
Gives the language links in the parsed wikitext.
categories
Gives the categories in the parsed wikitext.
categorieshtml
Gir HTML-versjonen av kategoriene.
links
Gives the internal links in the parsed wikitext.
templates
Gives the templates in the parsed wikitext.
images
Gives the images in the parsed wikitext.
externallinks
Gives the external links in the parsed wikitext.
sections
Gives the sections in the parsed wikitext.
revid
Adds the revision ID of the parsed page.
displaytitle
Adds the title of the parsed wikitext.
headhtml
Gives parsed <head> of the page.
modules
Gives the ResourceLoader modules used on the page. To load, use mw.loader.using(). Either jsconfigvars or encodedjsconfigvars must be requested jointly with modules.
jsconfigvars
Gives the JavaScript configuration variables specific to the page. To apply, use mw.config.set().
encodedjsconfigvars
Gives the JavaScript configuration variables specific to the page as a JSON string.
indicators
Gives the HTML of page status indicators used on the page.
iwlinks
Gives interwiki links in the parsed wikitext.
wikitext
Gives the original wikitext that was parsed.
properties
Gives various properties defined in the parsed wikitext.
limitreportdata
Gives the limit report in a structured way. Gives no data, when disablelimitreport is set.
limitreporthtml
Gives the HTML version of the limit report. Gives no data, when disablelimitreport is set.
parsetree
The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext)
parsewarnings
Gives the warnings that occurred while parsing content.
headitems
Utgått. Gir elementer som skal puttes i <head>-taggen til siden.
Verdier (separer med | eller alternativ): text, langlinks, categories, categorieshtml, links, templates, images, externallinks, sections, revid, displaytitle, headhtml, modules, jsconfigvars, encodedjsconfigvars, indicators, iwlinks, wikitext, properties, limitreportdata, limitreporthtml, parsetree, parsewarnings, headitems
Standard: text|langlinks|categories|links|templates|images|externallinks|sections|revid|displaytitle|iwlinks|properties|parsewarnings
wrapoutputclass

CSS class to use to wrap the parser output.

Standard: mw-parser-output
pst

Do a pre-save transform on the input before parsing it. Only valid when used with text.

Type: boolsk verdi (detaljer)
onlypst

Do a pre-save transform (PST) on the input, but don't parse it. Returns the same wikitext, after a PST has been applied. Only valid when used with text.

Type: boolsk verdi (detaljer)
effectivelanglinks
Utgått.

Includes language links supplied by extensions (for use with prop=langlinks).

Type: boolsk verdi (detaljer)
section

Only parse the content of this section number.

When new, parse text and sectiontitle as if adding a new section to the page.

new is allowed only when specifying text.

sectiontitle

New section title when section is new.

Unlike page editing, this does not fall back to summary when omitted or empty.

disablepp
Utgått.

Use disablelimitreport instead.

Type: boolsk verdi (detaljer)
disablelimitreport

Omit the limit report ("NewPP limit report") from the parser output.

Type: boolsk verdi (detaljer)
disableeditsection

Omit edit section links from the parser output.

Type: boolsk verdi (detaljer)
disabletidy

Do not run HTML cleanup (e.g. tidy) on the parser output.

Type: boolsk verdi (detaljer)
disablestylededuplication

Do not deduplicate inline stylesheets in the parser output.

Type: boolsk verdi (detaljer)
generatexml
Utgått.

Generate XML parse tree (requires content model wikitext; replaced by prop=parsetree).

Type: boolsk verdi (detaljer)
preview

Parse in preview mode.

Type: boolsk verdi (detaljer)
sectionpreview

Parse in section preview mode (enables preview mode too).

Type: boolsk verdi (detaljer)
disabletoc

Omit table of contents in output.

Type: boolsk verdi (detaljer)
useskin

Apply the selected skin to the parser output. May affect the following properties: langlinks, headitems, modules, jsconfigvars, indicators.

Én av følgende verdier: cologneblue, modern, monobook, tweeki, vector, timeless, metrolook
contentformat

Content serialization format used for the input text. Only valid when used with text.

Én av følgende verdier: application/json, text/x-wiki, text/javascript, text/css, text/plain
contentmodel

Content model of the input text. If omitted, title must be specified, and default will be the model of the specified title. Only valid when used with text.

Én av følgende verdier: GadgetDefinition, wikitext, javascript, json, css, text

action=patrol

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Patruljer en side eller revisjon.

Parametre:
rcid

Recentchanges ID to patrol.

Type: heltall
revid

Revision ID to patrol.

Type: heltall
tags

Change tags to apply to the entry in the patrol log.

Verdier (separer med | eller alternativ):
token

A "patrol" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.

action=pfautocomplete

Autocompletion used by the Page Forms extension.

Parametre:
limit

En gense på antall resultater som returneres

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
substr

Substrengen det skal autofullføres på

property

En Semantic MediaWiki-egenskap hvis verdier det skal autofullføres på

category

En kategori hvis sider det skal autofullføres på

concept

Et Semantic MediaWiki-«konsept» hvis sider det vil autofullføres på

cargo_table

En databasetabell definert av Cargo-utvidelsen hvis verdier det vil autofullføres på

cargo_field

The field of the Cargo table whose values will be autocompleted on

field_is_array

Whether the specified Cargo field holds an array of values

namespace

A namespace whose pages will be autocompleted on

external_url

An alias for an external URL from which to get values

baseprop

A previous Semantic MediaWiki property in the form to check against

base_cargo_table

The Cargo table for a previous field in the form to check against

base_cargo_field

The Cargo field for a previous field in the form to check against

basevalue

The value to check for the previous property or field

action=pfautoedit

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Kilde: Page Forms
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Create or edit a page using a form defined by the Page Forms extension.

Parametre:
form

The Page Forms form to use

target

The name of the page to be created or edited

query

The query string

preload

The name of a page to preload in the form

Eksempel:
With query parameter: api.php?action=pfautoedit&form=form-name&target=page-name&query=template-name[field-name-1]=field-value-1%26template-name[field-name-2]=field-value-2
api.php?Without query parameter: api.php?action=pfautoedit&form=form-name&target=page-name&template-name[field-name-1]=field-value-1&template-name[field-name-2]=field-value-2 [åpne i sandkasse]

action=protect

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Change the protection level of a page.

Parametre:
title

Title of the page to (un)protect. Cannot be used together with pageid.

pageid

ID of the page to (un)protect. Cannot be used together with title.

Type: heltall
protections

List of protection levels, formatted action=level (e.g. edit=sysop). A level of all means everyone is allowed to take the action, i.e. no restriction.

Note: Any actions not listed will have restrictions removed.

Denne parameteren er påkrevd.
Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
expiry

Expiry timestamps. If only one timestamp is set, it'll be used for all protections. Use infinite, indefinite, infinity, or never, for a never-expiring protection.

Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
Standard: infinite
reason

Reason for (un)protecting.

Standard: (tom)
tags

Change tags to apply to the entry in the protection log.

Verdier (separer med | eller alternativ):
cascade

Enable cascading protection (i.e. protect transcluded templates and images used in this page). Ignored if none of the given protection levels support cascading.

Type: boolsk verdi (detaljer)
watch
Utgått.

If set, add the page being (un)protected to the current user's watchlist.

Type: boolsk verdi (detaljer)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Én av følgende verdier: watch, unwatch, preferences, nochange
Standard: preferences
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.

action=purge

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Purge the cache for the given titles.

Parametre:
forcelinkupdate

Update the links tables.

Type: boolsk verdi (detaljer)
forcerecursivelinkupdate

Update the links table, and update the links tables for any page that uses this page as a template.

Type: boolsk verdi (detaljer)
continue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

titles

A list of titles to work on.

Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
pageids

A list of page IDs to work on.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
revids

A list of revision IDs to work on.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

allcategories
Enumerate all categories.
alldeletedrevisions
List all deleted revisions by a user or in a namespace.
allfileusages
List all file usages, including non-existing.
allimages
Enumerate all images sequentially.
alllinks
Enumerate all links that point to a given namespace.
allpages
Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
allredirects
Lister opp alle omdirigeringer til et navnerom.
allrevisions
List opp alle revisjoner.
alltransclusions
List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.
backlinks
Finn alle sider som lenker til den gitte siden.
categories
List all categories the pages belong to.
categorymembers
List all pages in a given category.
deletedrevisions
Get deleted revision information.
duplicatefiles
List all files that are duplicates of the given files based on hash values.
embeddedin
Find all pages that embed (transclude) the given title.
exturlusage
Enumerate pages that contain a given URL.
fileusage
Find all pages that use the given files.
images
Returns all files contained on the given pages.
imageusage
Find all pages that use the given image title.
iwbacklinks
Find all pages that link to the given interwiki link.
langbacklinks
Finn alle sider som lenker til den gitte språklenka.
links
Returnerer alle lenker fra de gitte sidene.
linkshere
Finn alle sider som lenker til de gitte sidene.
pageswithprop
Lister opp alle sider med en gitt sideegenskap.
prefixsearch
Utfør et prefikssøk for sidetitler.
protectedtitles
List opp alle titler som er beskyttet fra opprettelse.
querypage
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
random
Hent et sett av tilfeldige sider.
recentchanges
Enumerate recent changes.
redirects
Returns all redirects to the given pages.
revisions
Get revision information.
search
Perform a full text search.
templates
Returns all pages transcluded on the given pages.
transcludedin
Find all pages that transclude the given pages.
watchlist
Get recent changes to pages in the current user's watchlist.
watchlistraw
Get all pages on the current user's watchlist.
Én av følgende verdier: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.

Type: boolsk verdi (detaljer)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz og zh.

Type: boolsk verdi (detaljer)

action=query

Fetch data from and about MediaWiki.

All data modifications will first have to use query to acquire a token to prevent abuse from malicious sites.

Parametre:
prop

Which properties to get for the queried pages.

categories
List all categories the pages belong to.
categoryinfo
Returns information about the given categories.
contributors
Get the list of logged-in contributors and the count of anonymous contributors to a page.
deletedrevisions
Get deleted revision information.
duplicatefiles
List all files that are duplicates of the given files based on hash values.
extlinks
Returns all external URLs (not interwikis) from the given pages.
fileusage
Find all pages that use the given files.
imageinfo
Returns file information and upload history.
images
Returns all files contained on the given pages.
info
Get basic page information.
iwlinks
Returnerer alle interwikilenker fra de gitte sidene.
langlinks
Returnerer alle språklenker fra de gitte sidene.
links
Returnerer alle lenker fra de gitte sidene.
linkshere
Finn alle sider som lenker til de gitte sidene.
pageprops
Hent diverse sideegenskaper definert i sideinnholdet.
redirects
Returns all redirects to the given pages.
references
Returner en datarepresentasjon av referanser assosiert med de gitte sidene.
revisions
Get revision information.
stashimageinfo
Returns file information for stashed files.
templates
Returns all pages transcluded on the given pages.
transcludedin
Find all pages that transclude the given pages.
Verdier (separer med | eller alternativ): categories, categoryinfo, contributors, deletedrevisions, duplicatefiles, extlinks, fileusage, imageinfo, images, info, iwlinks, langlinks, links, linkshere, pageprops, redirects, references, revisions, stashimageinfo, templates, transcludedin
list

Which lists to get.

allcategories
Enumerate all categories.
alldeletedrevisions
List all deleted revisions by a user or in a namespace.
allfileusages
List all file usages, including non-existing.
allimages
Enumerate all images sequentially.
alllinks
Enumerate all links that point to a given namespace.
allpages
Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
allredirects
Lister opp alle omdirigeringer til et navnerom.
allrevisions
List opp alle revisjoner.
alltransclusions
List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.
allusers
Enumerate all registered users.
backlinks
Finn alle sider som lenker til den gitte siden.
blocks
List all blocked users and IP addresses.
categorymembers
List all pages in a given category.
embeddedin
Find all pages that embed (transclude) the given title.
exturlusage
Enumerate pages that contain a given URL.
filearchive
Enumerate all deleted files sequentially.
gadgetcategories
Returnerer ei liste over tilleggsfunksjonskategorier.
gadgets
Returnerer ei liste over tilleggsfunksjoner som brukes på denne wikien.
imageusage
Find all pages that use the given image title.
iwbacklinks
Find all pages that link to the given interwiki link.
langbacklinks
Finn alle sider som lenker til den gitte språklenka.
logevents
Hent oppføringer fra logger.
mystashedfiles
Get a list of files in the current user's upload stash.
pagepropnames
List opp alle sideegenskapsnavn i bruk på wikien.
pageswithprop
Lister opp alle sider med en gitt sideegenskap.
prefixsearch
Utfør et prefikssøk for sidetitler.
protectedtitles
List opp alle titler som er beskyttet fra opprettelse.
querypage
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
random
Hent et sett av tilfeldige sider.
recentchanges
Enumerate recent changes.
search
Perform a full text search.
tags
List change tags.
usercontribs
Get all edits by a user.
users
Get information about a list of users.
watchlist
Get recent changes to pages in the current user's watchlist.
watchlistraw
Get all pages on the current user's watchlist.
deletedrevs
Utgått. List deleted revisions.
Verdier (separer med | eller alternativ): allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, allusers, backlinks, blocks, categorymembers, embeddedin, exturlusage, filearchive, gadgetcategories, gadgets, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, logevents, mystashedfiles, pagepropnames, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, search, tags, usercontribs, users, watchlist, watchlistraw, deletedrevs
meta

Which metadata to get.

allmessages
Returnerer meldinger fra denne siden.
authmanagerinfo
Hent informasjon om den gjeldende autentiseringsstatusen.
filerepoinfo
Return meta information about image repositories configured on the wiki.
siteinfo
Return general information about the site.
tokens
Gets tokens for data-modifying actions.
userinfo
Get information about the current user.
Verdier (separer med | eller alternativ): allmessages, authmanagerinfo, filerepoinfo, siteinfo, tokens, userinfo
indexpageids

Include an additional pageids section listing all returned page IDs.

Type: boolsk verdi (detaljer)
export

Export the current revisions of all given or generated pages.

Type: boolsk verdi (detaljer)
exportnowrap

Return the export XML without wrapping it in an XML result (same format as Special:Export). Can only be used with query+export.

Type: boolsk verdi (detaljer)
iwurl

Whether to get the full URL if the title is an interwiki link.

Type: boolsk verdi (detaljer)
continue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

rawcontinue

Return raw query-continue data for continuation.

Type: boolsk verdi (detaljer)
titles

A list of titles to work on.

Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
pageids

A list of page IDs to work on.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
revids

A list of revision IDs to work on.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

allcategories
Enumerate all categories.
alldeletedrevisions
List all deleted revisions by a user or in a namespace.
allfileusages
List all file usages, including non-existing.
allimages
Enumerate all images sequentially.
alllinks
Enumerate all links that point to a given namespace.
allpages
Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
allredirects
Lister opp alle omdirigeringer til et navnerom.
allrevisions
List opp alle revisjoner.
alltransclusions
List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.
backlinks
Finn alle sider som lenker til den gitte siden.
categories
List all categories the pages belong to.
categorymembers
List all pages in a given category.
deletedrevisions
Get deleted revision information.
duplicatefiles
List all files that are duplicates of the given files based on hash values.
embeddedin
Find all pages that embed (transclude) the given title.
exturlusage
Enumerate pages that contain a given URL.
fileusage
Find all pages that use the given files.
images
Returns all files contained on the given pages.
imageusage
Find all pages that use the given image title.
iwbacklinks
Find all pages that link to the given interwiki link.
langbacklinks
Finn alle sider som lenker til den gitte språklenka.
links
Returnerer alle lenker fra de gitte sidene.
linkshere
Finn alle sider som lenker til de gitte sidene.
pageswithprop
Lister opp alle sider med en gitt sideegenskap.
prefixsearch
Utfør et prefikssøk for sidetitler.
protectedtitles
List opp alle titler som er beskyttet fra opprettelse.
querypage
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
random
Hent et sett av tilfeldige sider.
recentchanges
Enumerate recent changes.
redirects
Returns all redirects to the given pages.
revisions
Get revision information.
search
Perform a full text search.
templates
Returns all pages transcluded on the given pages.
transcludedin
Find all pages that transclude the given pages.
watchlist
Get recent changes to pages in the current user's watchlist.
watchlistraw
Get all pages on the current user's watchlist.
Én av følgende verdier: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in query+titles, query+pageids, and query+revids, and in pages returned by query+generator.

Type: boolsk verdi (detaljer)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz og zh.

Type: boolsk verdi (detaljer)

prop=categories (cl)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

List all categories the pages belong to.

Parametre:
clprop

Which additional properties to get for each category:

sortkey
Adds the sortkey (hexadecimal string) and sortkey prefix (human-readable part) for the category.
timestamp
Adds timestamp of when the category was added.
hidden
Tags categories that are hidden with __HIDDENCAT__.
Verdier (separer med | eller alternativ): sortkey, timestamp, hidden
clshow

Which kind of categories to show.

Verdier (separer med | eller alternativ): hidden, !hidden
cllimit

How many categories to return.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
clcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

clcategories

Only list these categories. Useful for checking whether a certain page is in a certain category.

Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
cldir

The direction in which to list.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
Eksempler:
Get a list of categories the page Albert Einstein belongs to.
api.php?action=query&prop=categories&titles=Albert%20Einstein [åpne i sandkasse]
Get information about all categories used in the page Albert Einstein.
api.php?action=query&generator=categories&titles=Albert%20Einstein&prop=info [åpne i sandkasse]

prop=categoryinfo (ci)

Returns information about the given categories.

Parameter:
cicontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

Eksempel:
Get information about Category:Foo and Category:Bar.
api.php?action=query&prop=categoryinfo&titles=Category:Foo|Category:Bar [åpne i sandkasse]

prop=contributors (pc)

Get the list of logged-in contributors and the count of anonymous contributors to a page.

Parametre:
pcgroup

Only include users in the given groups. Does not include implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Verdier (separer med | eller alternativ): bot, sysop, bureaucrat, widgeteditor
pcexcludegroup

Exclude users in the given groups. Does not include implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Verdier (separer med | eller alternativ): bot, sysop, bureaucrat, widgeteditor
pcrights

Only include users having the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Verdier (separer med | eller alternativ): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, createaccount, createpage, createtalk, delete, deletechangetags, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, edit, editcontentmodel, editinterface, editprotected, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjson, editmyuserjs, editmywatchlist, editsemiprotected, editusercss, edituserjson, edituserjs, hideuser, import, importupload, ipblock-exempt, managechangetags, markbotedits, mergehistory, minoredit, move, movefile, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, nominornewtalk, noratelimit, override-export-depth, pagelang, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sendemail, siteadmin, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, userrights, userrights-interwiki, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi, gadgets-edit, gadgets-definition-edit, skipcaptcha, viewedittab, editrestrictedfields, createclass, masseditregex, editwidgets, collectionsaveasuserpage, collectionsaveascommunitypage, interwiki
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
pcexcluderights

Exclude users having the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Verdier (separer med | eller alternativ): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, createaccount, createpage, createtalk, delete, deletechangetags, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, edit, editcontentmodel, editinterface, editprotected, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjson, editmyuserjs, editmywatchlist, editsemiprotected, editusercss, edituserjson, edituserjs, hideuser, import, importupload, ipblock-exempt, managechangetags, markbotedits, mergehistory, minoredit, move, movefile, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, nominornewtalk, noratelimit, override-export-depth, pagelang, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sendemail, siteadmin, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, userrights, userrights-interwiki, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi, gadgets-edit, gadgets-definition-edit, skipcaptcha, viewedittab, editrestrictedfields, createclass, masseditregex, editwidgets, collectionsaveasuserpage, collectionsaveascommunitypage, interwiki
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
pclimit

How many contributors to return.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
pccontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

Eksempel:
Show contributors to the page Main Page.
api.php?action=query&prop=contributors&titles=Main_Page [åpne i sandkasse]

prop=deletedrevisions (drv)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Get deleted revision information.

May be used in several ways:

 1. Get deleted revisions for a set of pages, by setting titles or pageids. Ordered by title and timestamp.
 2. Get data about a set of deleted revisions by setting their IDs with revids. Ordered by revision ID.
Parametre:
drvprop

Which properties to get for each revision:

ids
The ID of the revision.
flags
Revision flags (minor).
timestamp
The timestamp of the revision.
user
User that made the revision.
userid
User ID of the revision creator.
size
Length (bytes) of the revision.
sha1
SHA-1 (base 16) of the revision.
contentmodel
Content model ID of the revision.
comment
Comment by the user for the revision.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision.
content
Text of the revision.
tags
Tags for the revision.
parsetree
Deprecated. Use action=expandtemplates or action=parse instead. The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Verdier (separer med | eller alternativ): ids, flags, timestamp, user, userid, size, sha1, contentmodel, comment, parsedcomment, content, tags, parsetree
Standard: ids|timestamp|flags|comment|user
drvlimit

Limit how many revisions will be returned.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
drvexpandtemplates
Utgått.

Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires drvprop=content).

Type: boolsk verdi (detaljer)
drvgeneratexml
Utgått.

Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires drvprop=content).

Type: boolsk verdi (detaljer)
drvparse
Utgått.

Use action=parse instead. Parse revision content (requires drvprop=content). For performance reasons, if this option is used, drvlimit is enforced to 1.

Type: boolsk verdi (detaljer)
drvsection

Only retrieve the content of this section number.

drvdiffto
Utgått.

Use action=compare instead. Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

drvdifftotext
Utgått.

Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides drvdiffto. If drvsection is set, only that section will be diffed against this text.

drvdifftotextpst
Utgått.

Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with drvdifftotext.

Type: boolsk verdi (detaljer)
drvcontentformat

Serialization format used for drvdifftotext and expected for output of content.

Én av følgende verdier: application/json, text/x-wiki, text/javascript, text/css, text/plain
drvstart

The timestamp to start enumerating from. Ignored when processing a list of revision IDs.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
drvend

The timestamp to stop enumerating at. Ignored when processing a list of revision IDs.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
drvdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: drvstart has to be before drvend.
older
List newest first (default). Note: drvstart has to be later than drvend.
Én av følgende verdier: newer, older
Standard: older
drvtag

Only list revisions tagged with this tag.

drvuser

Only list revisions by this user.

Type: brukernavn
drvexcludeuser

Don't list revisions by this user.

Type: brukernavn
drvcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

Eksempler:
List the deleted revisions of the pages Main Page and Talk:Main Page, with content.
api.php?action=query&prop=deletedrevisions&titles=Main%20Page|Talk:Main%20Page&drvprop=user|comment|content [åpne i sandkasse]
List the information for deleted revision 123456.
api.php?action=query&prop=deletedrevisions&revids=123456 [åpne i sandkasse]

prop=duplicatefiles (df)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

List all files that are duplicates of the given files based on hash values.

Parametre:
dflimit

How many duplicate files to return.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
dfcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

dfdir

The direction in which to list.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
dflocalonly

Look only for files in the local repository.

Type: boolsk verdi (detaljer)

Returns all external URLs (not interwikis) from the given pages.

Parametre:
ellimit

How many links to return.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
eloffset

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

Type: heltall
elprotocol

Protocol of the URL. If empty and elquery is set, the protocol is http. Leave both this and elquery empty to list all external links.

Én av følgende verdier: Kan være tom, eller bitcoin, ftp, ftps, geo, git, gopher, http, https, irc, ircs, magnet, mailto, mms, news, nntp, redis, sftp, sip, sips, sms, ssh, svn, tel, telnet, urn, worldwind, xmpp, file, apt, apt
Standard: (tom)
elquery

Search string without protocol. Useful for checking whether a certain page contains a certain external url.

elexpandurl

Expand protocol-relative URLs with the canonical protocol.

Type: boolsk verdi (detaljer)
Eksempel:
Get a list of external links on Main Page.
api.php?action=query&prop=extlinks&titles=Main%20Page [åpne i sandkasse]

prop=fileusage (fu)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Find all pages that use the given files.

Parametre:
fuprop

Which properties to get:

pageid
Page ID of each page.
title
Title of each page.
redirect
Flag if the page is a redirect.
Verdier (separer med | eller alternativ): pageid, title, redirect
Standard: pageid|title|redirect
funamespace

Only include pages in these namespaces.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
For å angi alle verdier, bruk *.
fushow

Show only items that meet these criteria:

redirect
Only show redirects.
!redirect
Only show non-redirects.
Verdier (separer med | eller alternativ): redirect, !redirect
fulimit

How many to return.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
fucontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

prop=imageinfo (ii)

Returns file information and upload history.

Parametre:
iiprop

Which file information to get:

timestamp
Adds timestamp for the uploaded version.
user
Adds the user who uploaded each file version.
userid
Add the ID of the user that uploaded each file version.
comment
Comment on the version.
parsedcomment
Parse the comment on the version.
canonicaltitle
Adds the canonical title of the file.
url
Gives URL to the file and the description page.
size
Adds the size of the file in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias for size.
sha1
Adds SHA-1 hash for the file.
mime
Adds MIME type of the file.
thumbmime
Adds MIME type of the image thumbnail (requires url and param iiurlwidth).
mediatype
Adds the media type of the file.
metadata
Lists Exif metadata for the version of the file.
commonmetadata
Lists file format generic metadata for the version of the file.
extmetadata
Lists formatted metadata combined from multiple sources. Results are HTML formatted.
archivename
Adds the filename of the archive version for non-latest versions.
bitdepth
Adds the bit depth of the version.
uploadwarning
Used by the Special:Upload page to get information about an existing file. Not intended for use outside MediaWiki core.
badfile
Adds whether the file is on the MediaWiki:Bad image list
Verdier (separer med | eller alternativ): timestamp, user, userid, comment, parsedcomment, canonicaltitle, url, size, dimensions, sha1, mime, thumbmime, mediatype, metadata, commonmetadata, extmetadata, archivename, bitdepth, uploadwarning, badfile
Standard: timestamp|user
iilimit

How many file revisions to return per file.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 1
iistart

Timestamp to start listing from.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
iiend

Timestamp to stop listing at.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
iiurlwidth

If iiprop=url is set, a URL to an image scaled to this width will be returned. For performance reasons if this option is used, no more than 50 scaled images will be returned.

Type: heltall
Standard: -1
iiurlheight

Similar to iiurlwidth.

Type: heltall
Standard: -1
iimetadataversion

Version of metadata to use. If latest is specified, use latest version. Defaults to 1 for backwards compatibility.

Standard: 1
iiextmetadatalanguage

What language to fetch extmetadata in. This affects both which translation to fetch, if multiple are available, as well as how things like numbers and various values are formatted.

Standard: nb
iiextmetadatamultilang

If translations for extmetadata property are available, fetch all of them.

Type: boolsk verdi (detaljer)
iiextmetadatafilter

If specified and non-empty, only these keys will be returned for iiprop=extmetadata.

Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
iiurlparam

A handler specific parameter string. For example, PDFs might use page15-100px. iiurlwidth must be used and be consistent with iiurlparam.

Standard: (tom)
iibadfilecontexttitle

If badfilecontexttitleprop=badfile is set, this is the page title used when evaluating the MediaWiki:Bad image list

iicontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

iilocalonly

Look only for files in the local repository.

Type: boolsk verdi (detaljer)

prop=images (im)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Returns all files contained on the given pages.

Parametre:
imlimit

How many files to return.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
imcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

imimages

Only list these files. Useful for checking whether a certain page has a certain file.

Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
imdir

The direction in which to list.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending

prop=info (in)

Get basic page information.

Parametre:
inprop

Which additional properties to get:

protection
List the protection level of each page.
talkid
The page ID of the talk page for each non-talk page.
watched
List the watched status of each page.
watchers
The number of watchers, if allowed.
visitingwatchers
The number of watchers of each page who have visited recent edits to that page, if allowed.
notificationtimestamp
The watchlist notification timestamp of each page.
subjectid
The page ID of the parent page for each talk page.
url
Gives a full URL, an edit URL, and the canonical URL for each page.
readable
Whether the user can read this page.
preload
Gives the text returned by EditFormPreloadText.
displaytitle
Gives the manner in which the page title is actually displayed.
varianttitles
Gives the display title in all variants of the site content language.
Verdier (separer med | eller alternativ): protection, talkid, watched, watchers, visitingwatchers, notificationtimestamp, subjectid, url, readable, preload, displaytitle, varianttitles
intestactions

Test whether the current user can perform certain actions on the page.

Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
intoken
Utgått.

Use action=query&meta=tokens instead.

Verdier (separer med | eller alternativ): edit, delete, protect, move, block, unblock, email, import, watch
incontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

Eksempler:
Get information about the page Main Page.
api.php?action=query&prop=info&titles=Main%20Page [åpne i sandkasse]
Get general and protection information about the page Main Page.
api.php?action=query&prop=info&inprop=protection&titles=Main%20Page [åpne i sandkasse]

Returnerer alle interwikilenker fra de gitte sidene.

Parametre:
iwprop

Hvilke ekstra egenskaper som skal hentes for hver språklenke:

url
Legger til den fulle URL-en.
Verdier (separer med | eller alternativ): url
iwprefix

Returner bare interwikilenker med dette prefikset.

iwtitle

Interwikilenker det skal søkes etter. Må brukes med iwprefix.

iwdir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
iwlimit

Hvor mange interikilenker som skal returneres.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
iwcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

iwurl
Utgått.

Hvorvidt den fulle URL-en skal hentes (kan ikke brukes med iwprop).

Type: boolsk verdi (detaljer)
Eksempel:
Hent interwikilenker fra sida Main Page.
api.php?action=query&prop=iwlinks&titles=Main%20Page [åpne i sandkasse]

Returnerer alle språklenker fra de gitte sidene.

Parametre:
llprop

Hvilke ekstra egenskaper som skal hentes for hver språklenke:

url
Legger til den fulle URL-en.
langname
Adds the localised language name (best effort). Use llinlanguagecode to control the language.
autonym
Adds the native language name.
Verdier (separer med | eller alternativ): url, langname, autonym
lllang

Returner bare språklenker med denne språkkoden.

lltitle

Lenke det skal søkes etter. Må brukes med lllang.

lldir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
llinlanguagecode

Språkkode for oversatte språknavn.

Standard: nb
lllimit

Hvor mange språklenker som skal returneres.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
llcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

llurl
Utgått.

Hvorvidt den fulle URL-en skal hentes (kan ikke brukes med llprop).

Type: boolsk verdi (detaljer)
 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Returnerer alle lenker fra de gitte sidene.

Parametre:
plnamespace

Viser lenker kun i disse navnerommene.

Verdier (separer med | eller alternativ): -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
For å angi alle verdier, bruk *.
pllimit

Hvor mange lenker som skal returneres.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
plcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

pltitles

List bare opp lenker til disse titlene. Nyttig for å sjekke om en viss side lenker til en annen viss side.

Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
pldir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending

prop=linkshere (lh)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Finn alle sider som lenker til de gitte sidene.

Parametre:
lhprop

Hvilke egenskaper som skal hentes:

pageid
Side-ID for hver side.
title
Tittelen til hver side.
redirect
Marker om siden er omdirigering.
Verdier (separer med | eller alternativ): pageid, title, redirect
Standard: pageid|title|redirect
lhnamespace

Inkluder bare sider i disse navnerommene.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
For å angi alle verdier, bruk *.
lhshow

Vis bare elementer som møter disse kriteriene:

redirect
Vis bare omdirigeringer.
!redirect
Vis bare ikke-omdirigeringer.
Verdier (separer med | eller alternativ): redirect, !redirect
lhlimit

Hvor mange som skal returneres.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
lhcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

prop=pageprops (pp)

Hent diverse sideegenskaper definert i sideinnholdet.

Parametre:
ppcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

ppprop

List kun opp disse sideegenskapene (action=query&list=pagepropnames returnerer sideegenskapsnavn i bruk). Nyttig for å sjekke om sider bruker en viss sideegenskap.

Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
Eksempel:
Hent egenskaper for sidene Main Page og MediaWiki.
api.php?action=query&prop=pageprops&titles=Main%20Page|MediaWiki [åpne i sandkasse]

prop=redirects (rd)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Returns all redirects to the given pages.

Parametre:
rdprop

Which properties to get:

pageid
Page ID of each redirect.
title
Title of each redirect.
fragment
Fragment of each redirect, if any.
Verdier (separer med | eller alternativ): pageid, title, fragment
Standard: pageid|title
rdnamespace

Only include pages in these namespaces.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
For å angi alle verdier, bruk *.
rdshow

Show only items that meet these criteria:

fragment
Only show redirects with a fragment.
!fragment
Only show redirects without a fragment.
Verdier (separer med | eller alternativ): fragment, !fragment
rdlimit

How many redirects to return.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
rdcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

prop=references (rf)

Returner en datarepresentasjon av referanser assosiert med de gitte sidene.

Parameter:
rfcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

prop=revisions (rv)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Get revision information.

May be used in several ways:

 1. Get data about a set of pages (last revision), by setting titles or pageids.
 2. Get revisions for one given page, by using titles or pageids with start, end, or limit.
 3. Get data about a set of revisions by setting their IDs with revids.
Parametre:
rvprop

Which properties to get for each revision:

ids
The ID of the revision.
flags
Revision flags (minor).
timestamp
The timestamp of the revision.
user
User that made the revision.
userid
User ID of the revision creator.
size
Length (bytes) of the revision.
sha1
SHA-1 (base 16) of the revision.
contentmodel
Content model ID of the revision.
comment
Comment by the user for the revision.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision.
content
Text of the revision.
tags
Tags for the revision.
parsetree
Deprecated. Use action=expandtemplates or action=parse instead. The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Verdier (separer med | eller alternativ): ids, flags, timestamp, user, userid, size, sha1, contentmodel, comment, parsedcomment, content, tags, parsetree
Standard: ids|timestamp|flags|comment|user
rvlimit

Limit how many revisions will be returned.

May only be used with a single page (mode #2).
Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
rvexpandtemplates
Utgått.

Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires rvprop=content).

Type: boolsk verdi (detaljer)
rvgeneratexml
Utgått.

Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires rvprop=content).

Type: boolsk verdi (detaljer)
rvparse
Utgått.

Use action=parse instead. Parse revision content (requires rvprop=content). For performance reasons, if this option is used, rvlimit is enforced to 1.

Type: boolsk verdi (detaljer)
rvsection

Only retrieve the content of this section number.

rvdiffto
Utgått.

Use action=compare instead. Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

rvdifftotext
Utgått.

Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides rvdiffto. If rvsection is set, only that section will be diffed against this text.

rvdifftotextpst
Utgått.

Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with rvdifftotext.

Type: boolsk verdi (detaljer)
rvcontentformat

Serialization format used for rvdifftotext and expected for output of content.

Én av følgende verdier: application/json, text/x-wiki, text/javascript, text/css, text/plain
rvstartid

Start enumeration from this revision's timestamp. The revision must exist, but need not belong to this page.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: heltall
rvendid

Stop enumeration at this revision's timestamp. The revision must exist, but need not belong to this page.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: heltall
rvstart

From which revision timestamp to start enumeration.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: tidsstempel (tillatte formater)
rvend

Enumerate up to this timestamp.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: tidsstempel (tillatte formater)
rvdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: rvstart has to be before rvend.
older
List newest first (default). Note: rvstart has to be later than rvend.
May only be used with a single page (mode #2).
Én av følgende verdier: newer, older
Standard: older
rvuser

Only include revisions made by user.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: brukernavn
rvexcludeuser

Exclude revisions made by user.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: brukernavn
rvtag

Only list revisions tagged with this tag.

rvtoken
Utgått.

Which tokens to obtain for each revision.

Verdier (separer med | eller alternativ): rollback
rvcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

prop=stashimageinfo (sii)

Returns file information for stashed files.

Parametre:
siifilekey

Key that identifies a previous upload that was stashed temporarily.

Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
siisessionkey
Utgått.

Alias for siifilekey, for backward compatibility.

Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
siiprop

Which file information to get:

timestamp
Adds timestamp for the uploaded version.
canonicaltitle
Adds the canonical title of the file.
url
Gives URL to the file and the description page.
size
Adds the size of the file in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias for size.
sha1
Adds SHA-1 hash for the file.
mime
Adds MIME type of the file.
thumbmime
Adds MIME type of the image thumbnail (requires url and param siiurlwidth).
metadata
Lists Exif metadata for the version of the file.
commonmetadata
Lists file format generic metadata for the version of the file.
extmetadata
Lists formatted metadata combined from multiple sources. Results are HTML formatted.
bitdepth
Adds the bit depth of the version.
badfile
Adds whether the file is on the MediaWiki:Bad image list
Verdier (separer med | eller alternativ): timestamp, canonicaltitle, url, size, dimensions, sha1, mime, thumbmime, metadata, commonmetadata, extmetadata, bitdepth, badfile
Standard: timestamp|url
siiurlwidth

If siiprop=url is set, a URL to an image scaled to this width will be returned. For performance reasons if this option is used, no more than 50 scaled images will be returned.

Type: heltall
Standard: -1
siiurlheight

Similar to siiurlwidth.

Type: heltall
Standard: -1
siiurlparam

A handler specific parameter string. For example, PDFs might use page15-100px. siiurlwidth must be used and be consistent with siiurlparam.

Standard: (tom)

prop=templates (tl)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Returns all pages transcluded on the given pages.

Parametre:
tlnamespace

Show templates in these namespaces only.

Verdier (separer med | eller alternativ): -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
For å angi alle verdier, bruk *.
tllimit

How many templates to return.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
tlcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

tltemplates

Only list these templates. Useful for checking whether a certain page uses a certain template.

Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
tldir

The direction in which to list.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
Eksempler:
Get the templates used on the page Main Page.
api.php?action=query&prop=templates&titles=Main%20Page [åpne i sandkasse]
Get information about the template pages used on Main Page.
api.php?action=query&generator=templates&titles=Main%20Page&prop=info [åpne i sandkasse]
Get pages in the Bruker and Mal namespaces that are transcluded on the page Main Page.
api.php?action=query&prop=templates&titles=Main%20Page&tlnamespace=2|10 [åpne i sandkasse]

prop=transcludedin (ti)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Find all pages that transclude the given pages.

Parametre:
tiprop

Which properties to get:

pageid
Page ID of each page.
title
Title of each page.
redirect
Flag if the page is a redirect.
Verdier (separer med | eller alternativ): pageid, title, redirect
Standard: pageid|title|redirect
tinamespace

Only include pages in these namespaces.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
For å angi alle verdier, bruk *.
tishow

Show only items that meet these criteria:

redirect
Only show redirects.
!redirect
Only show non-redirects.
Verdier (separer med | eller alternativ): redirect, !redirect
tilimit

How many to return.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
ticontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

list=allcategories (ac)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Enumerate all categories.

Parametre:
acfrom

The category to start enumerating from.

accontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

acto

The category to stop enumerating at.

acprefix

Search for all category titles that begin with this value.

acdir

Direction to sort in.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
acmin

Only return categories with at least this many members.

Type: heltall
acmax

Only return categories with at most this many members.

Type: heltall
aclimit

How many categories to return.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
acprop

Which properties to get:

size
Adds number of pages in the category.
hidden
Tags categories that are hidden with __HIDDENCAT__.
Verdier (separer med | eller alternativ): size, hidden
Standard: (tom)
Eksempler:
List categories with information on the number of pages in each.
api.php?action=query&list=allcategories&acprop=size [åpne i sandkasse]
Retrieve info about the category page itself for categories beginning List.
api.php?action=query&generator=allcategories&gacprefix=List&prop=info [åpne i sandkasse]

list=alldeletedrevisions (adr)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

List all deleted revisions by a user or in a namespace.

Parametre:
adrprop

Which properties to get for each revision:

ids
The ID of the revision.
flags
Revision flags (minor).
timestamp
The timestamp of the revision.
user
User that made the revision.
userid
User ID of the revision creator.
size
Length (bytes) of the revision.
sha1
SHA-1 (base 16) of the revision.
contentmodel
Content model ID of the revision.
comment
Comment by the user for the revision.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision.
content
Text of the revision.
tags
Tags for the revision.
parsetree
Deprecated. Use action=expandtemplates or action=parse instead. The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Verdier (separer med | eller alternativ): ids, flags, timestamp, user, userid, size, sha1, contentmodel, comment, parsedcomment, content, tags, parsetree
Standard: ids|timestamp|flags|comment|user
adrlimit

Limit how many revisions will be returned.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
adrexpandtemplates
Utgått.

Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires adrprop=content).

Type: boolsk verdi (detaljer)
adrgeneratexml
Utgått.

Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires adrprop=content).

Type: boolsk verdi (detaljer)
adrparse
Utgått.

Use action=parse instead. Parse revision content (requires adrprop=content). For performance reasons, if this option is used, adrlimit is enforced to 1.

Type: boolsk verdi (detaljer)
adrsection

Only retrieve the content of this section number.

adrdiffto
Utgått.

Use action=compare instead. Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

adrdifftotext
Utgått.

Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides adrdiffto. If adrsection is set, only that section will be diffed against this text.

adrdifftotextpst
Utgått.

Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with adrdifftotext.

Type: boolsk verdi (detaljer)
adrcontentformat

Serialization format used for adrdifftotext and expected for output of content.

Én av følgende verdier: application/json, text/x-wiki, text/javascript, text/css, text/plain
adruser

Only list revisions by this user.

Type: brukernavn
adrnamespace

Only list pages in this namespace.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
For å angi alle verdier, bruk *.
adrstart

The timestamp to start enumerating from.

May only be used with adruser.
Type: tidsstempel (tillatte formater)
adrend

The timestamp to stop enumerating at.

May only be used with adruser.
Type: tidsstempel (tillatte formater)
adrdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: adrstart has to be before adrend.
older
List newest first (default). Note: adrstart has to be later than adrend.
Én av følgende verdier: newer, older
Standard: older
adrfrom

Start listing at this title.

Cannot be used with adruser.
adrto

Stop listing at this title.

Cannot be used with adruser.
adrprefix

Search for all page titles that begin with this value.

Cannot be used with adruser.
adrexcludeuser

Don't list revisions by this user.

Cannot be used with adruser.
Type: brukernavn
adrtag

Only list revisions tagged with this tag.

adrcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

adrgeneratetitles

When being used as a generator, generate titles rather than revision IDs.

Type: boolsk verdi (detaljer)

list=allfileusages (af)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

List all file usages, including non-existing.

Parametre:
afcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

affrom

The title of the file to start enumerating from.

afto

The title of the file to stop enumerating at.

afprefix

Search for all file titles that begin with this value.

afunique

Only show distinct file titles. Cannot be used with afprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Type: boolsk verdi (detaljer)
afprop

Hvilken informasjon som skal inkluderes:

ids
Adds the page IDs of the using pages (cannot be used with afunique).
title
Legger til filens tittel.
Verdier (separer med | eller alternativ): ids, title
Standard: title
aflimit

Hvor mange elementer som skal returneres totalt.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
afdir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending

list=allimages (ai)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Enumerate all images sequentially.

Parametre:
aisort

Egenskap det skal sorteres etter.

Én av følgende verdier: name, timestamp
Standard: name
aidir

Retningen det skal sorteres i.

Én av følgende verdier: ascending, descending, newer, older
Standard: ascending
aifrom

The image title to start enumerating from. Can only be used with aisort=name.

aito

The image title to stop enumerating at. Can only be used with aisort=name.

aicontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

aistart

The timestamp to start enumerating from. Can only be used with aisort=timestamp.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
aiend

The timestamp to end enumerating. Can only be used with aisort=timestamp.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
aiprop

Which file information to get:

timestamp
Adds timestamp for the uploaded version.
user
Adds the user who uploaded each file version.
userid
Add the ID of the user that uploaded each file version.
comment
Comment on the version.
parsedcomment
Parse the comment on the version.
canonicaltitle
Adds the canonical title of the file.
url
Gives URL to the file and the description page.
size
Adds the size of the file in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias for size.
sha1
Adds SHA-1 hash for the file.
mime
Adds MIME type of the file.
mediatype
Adds the media type of the file.
metadata
Lists Exif metadata for the version of the file.
commonmetadata
Lists file format generic metadata for the version of the file.
extmetadata
Lists formatted metadata combined from multiple sources. Results are HTML formatted.
bitdepth
Adds the bit depth of the version.
badfile
Adds whether the file is on the MediaWiki:Bad image list
Verdier (separer med | eller alternativ): timestamp, user, userid, comment, parsedcomment, canonicaltitle, url, size, dimensions, sha1, mime, mediatype, metadata, commonmetadata, extmetadata, bitdepth, badfile
Standard: timestamp|url
aiprefix

Search for all image titles that begin with this value. Can only be used with aisort=name.

aiminsize

Begrens til bilder med minst dette antallet byte.

Type: heltall
aimaxsize

Begrens til bilder med minst dette antallet byte.

Type: heltall
aisha1

SHA1-hash for bildet. Setter til side aisha1base36.

aisha1base36

SHA1-hash av bildet i base 36 (brukes i MediaWiki).

aiuser

Returner bare filer lastet opp av denne brukeren. Kan kun brukes med aisort=timestamp. Kan ikke brukes med aifilterbots.

Type: brukernavn
aifilterbots

Hvordan opplastinger av roboter skal filtreres. Kan kun brukes med aisort=timestamp. Kan ikke brukes sammen med aiuser.

Én av følgende verdier: all, bots, nobots
Standard: all
aimime

Hvilke MIME-typer det skal søkes etter, f.eks. image/jpeg.

Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
ailimit

Hvor mange bilder som skal returneres totalt.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
Eksempler:
Viser en liste over filer som begynner med bokstaven B.
api.php?action=query&list=allimages&aifrom=B [åpne i sandkasse]
Viser en liste over nylig opplastede filer på samme måte som Special:NewFiles.
api.php?action=query&list=allimages&aiprop=user|timestamp|url&aisort=timestamp&aidir=older [åpne i sandkasse]
Viser en liste over filer med MIME-typen image/png eller image/gif
api.php?action=query&list=allimages&aimime=image/png|image/gif [åpne i sandkasse]
Viser informasjon om 4 filer fra og med bokstaven T.
api.php?action=query&generator=allimages&gailimit=4&gaifrom=T&prop=imageinfo [åpne i sandkasse]
 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Enumerate all links that point to a given namespace.

Parametre:
alcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

alfrom

The title of the link to start enumerating from.

alto

The title of the link to stop enumerating at.

alprefix

Søk etter alle lenkede titler som begynner med denne verdien.

alunique

Only show distinct linked titles. Cannot be used with alprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Type: boolsk verdi (detaljer)
alprop

Hvilken informasjon som skal inkluderes:

ids
Adds the page ID of the linking page (cannot be used with alunique).
title
Legger til tittelen til lenka.
Verdier (separer med | eller alternativ): ids, title
Standard: title
alnamespace

The namespace to enumerate.

Én av følgende verdier: -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
Standard: 0
allimit

Hvor mange elementer som skal returneres totalt.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
aldir

Retningen det skal listes i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
Eksempler:
List linked titles, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
api.php?action=query&list=alllinks&alfrom=B&alprop=ids|title [åpne i sandkasse]
List opp unike lenkede titler.
api.php?action=query&list=alllinks&alunique=&alfrom=B [åpne i sandkasse]
Henter alle lenkede titler og markerer de som mangler.
api.php?action=query&generator=alllinks&galunique=&galfrom=B [åpne i sandkasse]
Hent sider som inneholder lenkene.
api.php?action=query&generator=alllinks&galfrom=B [åpne i sandkasse]

list=allpages (ap)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Enumerate all pages sequentially in a given namespace.

Parametre:
apfrom

The page title to start enumerating from.

apcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

apto

The page title to stop enumerating at.

apprefix

Search for all page titles that begin with this value.

apnamespace

The namespace to enumerate.

Én av følgende verdier: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
Standard: 0
apfilterredir

Hvilke sider som skal listes opp.

Én av følgende verdier: all, redirects, nonredirects
Standard: all
apminsize

Begrens til sider med dette antallet byte.

Type: heltall
apmaxsize

Begrens til sider med maksimalt dette antallet byte.

Type: heltall
apprtype

Begrens til beskyttede sider.

Verdier (separer med | eller alternativ): edit, move, upload
apprlevel

Filter protections based on protection level (must be used with apprtype= parameter).

Verdier (separer med | eller alternativ): Kan være tom, eller autoconfirmed, sysop
apprfiltercascade

Filter protections based on cascadingness (ignored when apprtype isn't set).

Én av følgende verdier: cascading, noncascading, all
Standard: all
aplimit

Hvor mange sider som skal returneres totalt.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
apdir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
apfilterlanglinks

Filter based on whether a page has langlinks. Note that this may not consider langlinks added by extensions.

Én av følgende verdier: withlanglinks, withoutlanglinks, all
Standard: all
apprexpiry

Which protection expiry to filter the page on:

indefinite
Get only pages with indefinite protection expiry.
definite
Get only pages with a definite (specific) protection expiry.
all
Get pages with any protections expiry.
Én av følgende verdier: indefinite, definite, all
Standard: all

list=allredirects (ar)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Lister opp alle omdirigeringer til et navnerom.

Parametre:
arcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

arfrom

The title of the redirect to start enumerating from.

arto

The title of the redirect to stop enumerating at.

arprefix

Søk etter alle målsider som begynner med denne verdien.

arunique

Only show distinct target pages. Cannot be used with arprop=ids|fragment|interwiki. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Type: boolsk verdi (detaljer)
arprop

Hvilken informasjon som skal inkluderes:

ids
Legger til side-ID-en til den omdirigerende siden (kan ikke brukes med arunique).
title
Legger til tittelen til omdirigeringen.
fragment
Legger til fragmentet fra omdirigeringen, om det er et (kan ikke brukes med arunique).
interwiki
Legger til interwikiprefikset fra omdirigeringen, om det er et (kan ikke brukes med arunique).
Verdier (separer med | eller alternativ): ids, title, fragment, interwiki
Standard: title
arnamespace

The namespace to enumerate.

Én av følgende verdier: -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
Standard: 0
arlimit

Hvor mange elementer som skal returneres totalt.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
ardir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
Eksempler:
List opp målsider, inkludert de som mangler, med side-ID-ene de kommer fra, begynner på B.
api.php?action=query&list=allredirects&arfrom=B&arprop=ids|title [åpne i sandkasse]
List opp unike målsider.
api.php?action=query&list=allredirects&arunique=&arfrom=B [åpne i sandkasse]
Henter alle målsider, markerer de som mangler.
api.php?action=query&generator=allredirects&garunique=&garfrom=B [åpne i sandkasse]
Henter sider som inneholder omdirigeringene.
api.php?action=query&generator=allredirects&garfrom=B [åpne i sandkasse]

list=allrevisions (arv)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

List opp alle revisjoner.

Parametre:
arvprop

Which properties to get for each revision:

ids
The ID of the revision.
flags
Revision flags (minor).
timestamp
The timestamp of the revision.
user
User that made the revision.
userid
User ID of the revision creator.
size
Length (bytes) of the revision.
sha1
SHA-1 (base 16) of the revision.
contentmodel
Content model ID of the revision.
comment
Comment by the user for the revision.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision.
content
Text of the revision.
tags
Tags for the revision.
parsetree
Deprecated. Use action=expandtemplates or action=parse instead. The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Verdier (separer med | eller alternativ): ids, flags, timestamp, user, userid, size, sha1, contentmodel, comment, parsedcomment, content, tags, parsetree
Standard: ids|timestamp|flags|comment|user
arvlimit

Limit how many revisions will be returned.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
arvexpandtemplates
Utgått.

Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires arvprop=content).

Type: boolsk verdi (detaljer)
arvgeneratexml
Utgått.

Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires arvprop=content).

Type: boolsk verdi (detaljer)
arvparse
Utgått.

Use action=parse instead. Parse revision content (requires arvprop=content). For performance reasons, if this option is used, arvlimit is enforced to 1.

Type: boolsk verdi (detaljer)
arvsection

Only retrieve the content of this section number.

arvdiffto
Utgått.

Use action=compare instead. Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

arvdifftotext
Utgått.

Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides arvdiffto. If arvsection is set, only that section will be diffed against this text.

arvdifftotextpst
Utgått.

Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with arvdifftotext.

Type: boolsk verdi (detaljer)
arvcontentformat

Serialization format used for arvdifftotext and expected for output of content.

Én av følgende verdier: application/json, text/x-wiki, text/javascript, text/css, text/plain
arvuser

List bare opp revisjoner av denne brukeren.

Type: brukernavn
arvnamespace

List kun opp sider i dette navnerommet.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
For å angi alle verdier, bruk *.
arvstart

The timestamp to start enumerating from.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
arvend

The timestamp to stop enumerating at.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
arvdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: arvstart has to be before arvend.
older
List newest first (default). Note: arvstart has to be later than arvend.
Én av følgende verdier: newer, older
Standard: older
arvexcludeuser

Ikke list opp revisjoner av denne brukeren.

Type: brukernavn
arvcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

arvgeneratetitles

Når denne brukes som generator, generer titler i stedet for revisjons-ID-er.

Type: boolsk verdi (detaljer)
Eksempler:
List opp de siste 50 bidragene fra brukeren Example.
api.php?action=query&list=allrevisions&arvuser=Example&arvlimit=50 [åpne i sandkasse]
List opp de første 50 revisjonene i hovednavnerommet.
api.php?action=query&list=allrevisions&arvdir=newer&arvlimit=50 [åpne i sandkasse]

list=alltransclusions (at)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.

Parametre:
atcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

atfrom

The title of the transclusion to start enumerating from.

atto

The title of the transclusion to stop enumerating at.

atprefix

Search for all transcluded titles that begin with this value.

atunique

Only show distinct transcluded titles. Cannot be used with atprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Type: boolsk verdi (detaljer)
atprop

Hvilken informasjon som skal inkluderes:

ids
Adds the page ID of the transcluding page (cannot be used with atunique).
title
Legger til tittelen på transklusjonen.
Verdier (separer med | eller alternativ): ids, title
Standard: title
atnamespace

The namespace to enumerate.

Én av følgende verdier: -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
Standard: 10
atlimit

How many total items to return.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
atdir

The direction in which to list.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
Eksempler:
List transcluded titles, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
api.php?action=query&list=alltransclusions&atfrom=B&atprop=ids|title [åpne i sandkasse]
List unique transcluded titles.
api.php?action=query&list=alltransclusions&atunique=&atfrom=B [åpne i sandkasse]
Gets all transcluded titles, marking the missing ones.
api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatunique=&gatfrom=B [åpne i sandkasse]
Gets pages containing the transclusions.
api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatfrom=B [åpne i sandkasse]

list=allusers (au)

Enumerate all registered users.

Parametre:
aufrom

The user name to start enumerating from.

auto

The user name to stop enumerating at.

auprefix

Search for all users that begin with this value.

audir

Direction to sort in.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
augroup

Only include users in the given groups.

Verdier (separer med | eller alternativ): bot, sysop, bureaucrat, widgeteditor
auexcludegroup

Exclude users in the given groups.

Verdier (separer med | eller alternativ): bot, sysop, bureaucrat, widgeteditor
aurights

Only include users with the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Verdier (separer med | eller alternativ): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, createaccount, createpage, createtalk, delete, deletechangetags, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, edit, editcontentmodel, editinterface, editprotected, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjson, editmyuserjs, editmywatchlist, editsemiprotected, editusercss, edituserjson, edituserjs, hideuser, import, importupload, ipblock-exempt, managechangetags, markbotedits, mergehistory, minoredit, move, movefile, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, nominornewtalk, noratelimit, override-export-depth, pagelang, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sendemail, siteadmin, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, userrights, userrights-interwiki, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi, gadgets-edit, gadgets-definition-edit, skipcaptcha, viewedittab, editrestrictedfields, createclass, masseditregex, editwidgets, collectionsaveasuserpage, collectionsaveascommunitypage, interwiki
Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
auprop

Hvilken informasjon som skal inkluderes:

blockinfo
Legger til informasjon om en gjeldende blokkering av brukeren.
groups
Lister opp grupper brukeren er i. Dette bruker flere tjenerressurser og kan returnere færre resultater enn grensa.
implicitgroups
Lister opp alle grupper brukeren automatisk er med i.
rights
Lister opp rettigheter brukeren har.
editcount
Legger til redigeringstelleren til brukeren.
registration
Legger til tidsstempelet for når brukeren ble registrert, om tilgjengelig (kan være blank).
centralids
Legger til sentrale ID-er og tilkoblingsstatus for brukeren.
Verdier (separer med | eller alternativ): blockinfo, groups, implicitgroups, rights, editcount, registration, centralids
aulimit

Hvor mange brukernavn som skal returneres.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
auwitheditsonly

List bare opp brukere som har gjort redigeringer.

Type: boolsk verdi (detaljer)
auactiveusers

List bare opp brukere som har vært aktiv de siste 30 dagene.

Type: boolsk verdi (detaljer)
auattachedwiki

Med auprop, indiker også hvorvidt brukeren er tilkoblet med wikien som identifiseres av denne ID-en.

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Finn alle sider som lenker til den gitte siden.

Parametre:
bltitle

Tittel det skal søkes etter. Kan ikke brukes sammen med blpageid.

blpageid

Side-ID det skal søkes etter. Kan ikke brukes sammen med bltitle.

Type: heltall
blcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

blnamespace

The namespace to enumerate.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
For å angi alle verdier, bruk *.
bldir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
blfilterredir

How to filter for redirects. If set to nonredirects when blredirect is enabled, this is only applied to the second level.

Én av følgende verdier: all, redirects, nonredirects
Standard: all
bllimit

How many total pages to return. If blredirect is enabled, the limit applies to each level separately (which means up to 2 * bllimit results may be returned).

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
blredirect

If linking page is a redirect, find all pages that link to that redirect as well. Maximum limit is halved.

Type: boolsk verdi (detaljer)

list=blocks (bk)

List all blocked users and IP addresses.

Parametre:
bkstart

The timestamp to start enumerating from.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
bkend

The timestamp to stop enumerating at.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
bkdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: bkstart has to be before bkend.
older
List newest first (default). Note: bkstart has to be later than bkend.
Én av følgende verdier: newer, older
Standard: older
bkids

List of block IDs to list (optional).

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
bkusers

List of users to search for (optional).

Type: liste over brukernavn
Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
bkip

Get all blocks applying to this IP address or CIDR range, including range blocks. Cannot be used together with bkusers. CIDR ranges broader than IPv4/16 or IPv6/19 are not accepted.

bklimit

The maximum number of blocks to list.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
bkprop

Which properties to get:

id
Adds the ID of the block.
user
Adds the username of the blocked user.
userid
Adds the user ID of the blocked user.
by
Adds the username of the blocking user.
byid
Adds the user ID of the blocking user.
timestamp
Adds the timestamp of when the block was given.
expiry
Adds the timestamp of when the block expires.
reason
Adds the reason given for the block.
range
Adds the range of IP addresses affected by the block.
flags
Tags the ban with (autoblock, anononly, etc.).
Verdier (separer med | eller alternativ): id, user, userid, by, byid, timestamp, expiry, reason, range, flags
Standard: id|user|by|timestamp|expiry|reason|flags
bkshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only indefinite blocks on IP addresses, set bkshow=ip|!temp.

Verdier (separer med | eller alternativ): account, !account, temp, !temp, ip, !ip, range, !range
bkcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

list=categorymembers (cm)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

List all pages in a given category.

Parametre:
cmtitle

Which category to enumerate (required). Must include the Kategori: prefix. Cannot be used together with cmpageid.

cmpageid

Page ID of the category to enumerate. Cannot be used together with cmtitle.

Type: heltall
cmprop

Hvilken informasjon som skal inkluderes:

ids
Adds the page ID.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
sortkey
Adds the sortkey used for sorting in the category (hexadecimal string).
sortkeyprefix
Adds the sortkey prefix used for sorting in the category (human-readable part of the sortkey).
type
Adds the type that the page has been categorised as (page, subcat or file).
timestamp
Adds the timestamp of when the page was included.
Verdier (separer med | eller alternativ): ids, title, sortkey, sortkeyprefix, type, timestamp
Standard: ids|title
cmnamespace

Only include pages in these namespaces. Note that cmtype=subcat or cmtype=file may be used instead of cmnamespace=14 or 6.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
For å angi alle verdier, bruk *.
cmtype

Which type of category members to include. Ignored when cmsort=timestamp is set.

Verdier (separer med | eller alternativ): page, subcat, file
Standard: page|subcat|file
cmcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

cmlimit

The maximum number of pages to return.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
cmsort

Property to sort by.

Én av følgende verdier: sortkey, timestamp
Standard: sortkey
cmdir

In which direction to sort.

Én av følgende verdier: asc, desc, ascending, descending, newer, older
Standard: ascending
cmstart

Timestamp to start listing from. Can only be used with cmsort=timestamp.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
cmend

Timestamp to end listing at. Can only be used with cmsort=timestamp.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
cmstarthexsortkey

Sortkey to start listing from, as returned by cmprop=sortkey. Can only be used with cmsort=sortkey.

cmendhexsortkey

Sortkey to end listing at, as returned by cmprop=sortkey. Can only be used with cmsort=sortkey.

cmstartsortkeyprefix

Sortkey prefix to start listing from. Can only be used with cmsort=sortkey. Overrides cmstarthexsortkey.

cmendsortkeyprefix

Sortkey prefix to end listing before (not at; if this value occurs it will not be included!). Can only be used with cmsort=sortkey. Overrides cmendhexsortkey.

cmstartsortkey
Utgått.

Use cmstarthexsortkey instead.

cmendsortkey
Utgått.

Use cmendhexsortkey instead.

list=deletedrevs (dr)

 • Modulen er foreldet.
 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

List deleted revisions.

Operates in three modes:

 1. List deleted revisions for the given titles, sorted by timestamp.
 2. List deleted contributions for the given user, sorted by timestamp (no titles specified).
 3. List all deleted revisions in the given namespace, sorted by title and timestamp (no titles specified, druser not set).

Certain parameters only apply to some modes and are ignored in others.

Parametre:
drstart

The timestamp to start enumerating from.

Moduser: 1, 2
Type: tidsstempel (tillatte formater)
drend

The timestamp to stop enumerating at.

Moduser: 1, 2
Type: tidsstempel (tillatte formater)
drdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: drstart has to be before drend.
older
List newest first (default). Note: drstart has to be later than drend.
Moduser: 1, 3
Én av følgende verdier: newer, older
Standard: older
drfrom

Start listing at this title.

Modus: 3
drto

Stop listing at this title.

Modus: 3
drprefix

Search for all page titles that begin with this value.

Modus: 3
drunique

List only one revision for each page.

Modus: 3
Type: boolsk verdi (detaljer)
drnamespace

Only list pages in this namespace.

Modus: 3
Én av følgende verdier: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
Standard: 0
drtag

Only list revisions tagged with this tag.

druser

Only list revisions by this user.

Type: brukernavn
drexcludeuser

Don't list revisions by this user.

Type: brukernavn
drprop

Which properties to get:

revid
Adds the revision ID of the deleted revision.
parentid
Adds the revision ID of the previous revision to the page.
user
Adds the user who made the revision.
userid
Adds the ID of the user who made the revision.
comment
Adds the comment of the revision.
parsedcomment
Adds the parsed comment of the revision.
minor
Tags if the revision is minor.
len
Adds the length (bytes) of the revision.
sha1
Adds the SHA-1 (base 16) of the revision.
content
Adds the content of the revision.
token
Deprecated. Gives the edit token.
tags
Tags for the revision.
Verdier (separer med | eller alternativ): revid, parentid, user, userid, comment, parsedcomment, minor, len, sha1, content, token, tags
Standard: user|comment
drlimit

The maximum amount of revisions to list.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
drcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

Eksempler:
List the last deleted revisions of the pages Main Page and Talk:Main Page, with content (mode 1).
api.php?action=query&list=deletedrevs&titles=Main%20Page|Talk:Main%20Page&drprop=user|comment|content [åpne i sandkasse]
List the last 50 deleted contributions by Bob (mode 2).
api.php?action=query&list=deletedrevs&druser=Bob&drlimit=50 [åpne i sandkasse]
List the first 50 deleted revisions in the main namespace (mode 3).
api.php?action=query&list=deletedrevs&drdir=newer&drlimit=50 [åpne i sandkasse]
List the first 50 deleted pages in the Diskusjon namespace (mode 3).
api.php?action=query&list=deletedrevs&drdir=newer&drlimit=50&drnamespace=1&drunique= [åpne i sandkasse]

list=embeddedin (ei)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Find all pages that embed (transclude) the given title.

Parametre:
eititle

Title to search. Cannot be used together with eipageid.

eipageid

Page ID to search. Cannot be used together with eititle.

Type: heltall
eicontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

einamespace

The namespace to enumerate.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
For å angi alle verdier, bruk *.
eidir

The direction in which to list.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
eifilterredir

How to filter for redirects.

Én av følgende verdier: all, redirects, nonredirects
Standard: all
eilimit

How many total pages to return.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10

list=exturlusage (eu)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Enumerate pages that contain a given URL.

Parametre:
euprop

Hvilken informasjon som skal inkluderes:

ids
Adds the ID of page.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
url
Adds the URL used in the page.
Verdier (separer med | eller alternativ): ids, title, url
Standard: ids|title|url
euoffset

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

Type: heltall
euprotocol

Protocol of the URL. If empty and euquery is set, the protocol is http. Leave both this and euquery empty to list all external links.

Én av følgende verdier: Kan være tom, eller bitcoin, ftp, ftps, geo, git, gopher, http, https, irc, ircs, magnet, mailto, mms, news, nntp, redis, sftp, sip, sips, sms, ssh, svn, tel, telnet, urn, worldwind, xmpp, file, apt, apt
Standard: (tom)
euquery

Search string without protocol. See Special:LinkSearch. Leave empty to list all external links.

eunamespace

The page namespaces to enumerate.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
For å angi alle verdier, bruk *.
eulimit

How many pages to return.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
euexpandurl

Expand protocol-relative URLs with the canonical protocol.

Type: boolsk verdi (detaljer)

list=filearchive (fa)

Enumerate all deleted files sequentially.

Parametre:
fafrom

The image title to start enumerating from.

fato

The image title to stop enumerating at.

faprefix

Search for all image titles that begin with this value.

fadir

The direction in which to list.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
fasha1

SHA1 hash of image. Overrides fasha1base36.

fasha1base36

SHA1 hash of image in base 36 (used in MediaWiki).

faprop

Which image information to get:

sha1
Adds SHA-1 hash for the image.
timestamp
Adds timestamp for the uploaded version.
user
Adds user who uploaded the image version.
size
Adds the size of the image in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias for size.
description
Adds description of the image version.
parseddescription
Parse the description of the version.
mime
Adds MIME of the image.
mediatype
Adds the media type of the image.
metadata
Lists Exif metadata for the version of the image.
bitdepth
Adds the bit depth of the version.
archivename
Adds the filename of the archive version for non-latest versions.
Verdier (separer med | eller alternativ): sha1, timestamp, user, size, dimensions, description, parseddescription, mime, mediatype, metadata, bitdepth, archivename
Standard: timestamp
falimit

How many images to return in total.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
facontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

Eksempel:
Show a list of all deleted files.
api.php?action=query&list=filearchive [åpne i sandkasse]

list=gadgetcategories (gc)

Returnerer ei liste over tilleggsfunksjonskategorier.

Parametre:
gcprop

Hvilken tilleggsfunksjonskategoriinformasjon som skal hentes:

name
Internt kategorinavn.
title
Kategoritittel
members
Antall tilleggsfunksjoner i kategorien.
Verdier (separer med | eller alternativ): name, title, members
Standard: name
gcnames

Navn på kategorier som skal hentes.

Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
Eksempler:
Få en liste over eksisterende tilleggsfunksjonskategorier
api.php?action=query&list=gadgetcategories [åpne i sandkasse]
Få all informasjon om kategorier med navn «foo» og «bar»
api.php?action=query&list=gadgetcategories&gcnames=foo|bar&gcprop=name|title|members [åpne i sandkasse]

list=gadgets (ga)

Returnerer ei liste over tilleggsfunksjoner som brukes på denne wikien.

Parametre:
gaprop

Hvilket tilleggsfunksjonsinformasjon å hente:

id
Intern tilleggsfunksjons-ID.
metadata;Tilleggsfunksjonens metadata.
desc
Tilleggsfunksjonens beskrivelse gjort om til HTML (kan være treg, bruk bare om nødvendig).
Verdier (separer med | eller alternativ): id, metadata, desc
Standard: id|metadata
gacategories

Hvilken kategori tilleggsfunksjoner skal hentes fra.

Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
gaids

ID-er til tilleggsfunksjonene som skal hentes.

Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
gaallowedonly

List kun tilleggsfunksjoner som tillates for den nåværende brukeren.

Type: boolsk verdi (detaljer)
gaenabledonly

List kun tilleggsfunksjoner slått på av den gjeldende brukeren.

Type: boolsk verdi (detaljer)
Eksempler:
Få en liste over tilleggsfunksjoner og deres beskrivelser
api.php?action=query&list=gadgets&gaprop=id|desc [åpne i sandkasse]
Få en liste over tilleggsfunksjoner med alle mulige egenskaper
api.php?action=query&list=gadgets&gaprop=id|metadata|desc [åpne i sandkasse]
Få en liste over tilleggsfunksjoner i kategorien «foo»
api.php?action=query&list=gadgets&gacategories=foo [åpne i sandkasse]
Få informasjon om tilleggsfunksjonene «foo» og «bar»
api.php?action=query&list=gadgets&gaids=foo|bar&gaprop=id|desc|metadata [åpne i sandkasse]
Få en liste over tilleggsfunksjoner slått på av den gjeldende brukeren
api.php?action=query&list=gadgets&gaenabledonly [åpne i sandkasse]

list=imageusage (iu)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Find all pages that use the given image title.

Parametre:
iutitle

Title to search. Cannot be used together with iupageid.

iupageid

Page ID to search. Cannot be used together with iutitle.

Type: heltall
iucontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

iunamespace

The namespace to enumerate.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
For å angi alle verdier, bruk *.
iudir

The direction in which to list.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
iufilterredir

How to filter for redirects. If set to nonredirects when iuredirect is enabled, this is only applied to the second level.

Én av følgende verdier: all, redirects, nonredirects
Standard: all
iulimit

How many total pages to return. If iuredirect is enabled, the limit applies to each level separately (which means up to 2 * iulimit results may be returned).

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
iuredirect

If linking page is a redirect, find all pages that link to that redirect as well. Maximum limit is halved.

Type: boolsk verdi (detaljer)
 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Find all pages that link to the given interwiki link.

Can be used to find all links with a prefix, or all links to a title (with a given prefix). Using neither parameter is effectively "all interwiki links".

Parametre:
iwblprefix

Prefix for the interwiki.

iwbltitle

Interwiki link to search for. Must be used with iwblblprefix.

iwblcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

iwbllimit

Hvor mange sider som skal returneres totalt.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
iwblprop

Hvilke egenskaper som skal hentes:

iwprefix
Legger til prefikset til interwikien.
iwtitle
Legger til tittelen til interwikien.
Verdier (separer med | eller alternativ): iwprefix, iwtitle
Standard: (tom)
iwbldir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Finn alle sider som lenker til den gitte språklenka.

Can be used to find all links with a language code, or all links to a title (with a given language). Using neither parameter is effectively "all language links".

Note that this may not consider language links added by extensions.

Parametre:
lbllang

Språket for språklenka.

lbltitle

Språklenke det skal søkes etter. Må brukes med lbllang.

lblcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

lbllimit

Hvor mange sider som skal returneres totalt.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
lblprop

Hvilke egenskaper som skal hentes:

lllang
Legger til språkkoden til språklenka.
lltitle
Legger til tittelen til språklenka.
Verdier (separer med | eller alternativ): lllang, lltitle
Standard: (tom)
lbldir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending

list=logevents (le)

Hent oppføringer fra logger.

Parametre:
leprop

Hvilke egenskaper som skal hentes:

ids
Legger til ID-en til loggoppføringen.
title
Legger til tittelen på siden i loggoppføringen.
type
Legger til typen loggoppføring.
user
Legger til brukeren som er ansvarlig for loggoppføringen.
userid
Legger til bruker-ID-en som var ansvarlig for loggoppføringen.
timestamp
Legger til tidsstempelet for loggoppføringen.
comment
Legger til kommentaren til loggoppføringen.
parsedcomment
Legger til den parsede kommentaren til loggoppføringen.
details
Lister opp ekstra detaljer om loggoppføringen.
tags
Lists tags for the log event.
Verdier (separer med | eller alternativ): ids, title, type, user, userid, timestamp, comment, parsedcomment, details, tags
Standard: ids|title|type|user|timestamp|comment|details
letype

Filtrer loggoppføringer til kun denne typen.

Én av følgende verdier: Kan være tom, eller block, protect, rights, delete, upload, move, import, patrol, merge, suppress, tag, managetags, contentmodel, newusers, interwiki
leaction

Filtrer logghandlinger til kun denne handlingen. Overstyrer letype. I listen over mulige verdier kan verdier med jokertegnet stjerne, som action/* ha forskjellige strenger etter skråstreken.

Én av følgende verdier: block/block, block/reblock, block/unblock, contentmodel/change, contentmodel/new, delete/delete, delete/delete_redir, delete/event, delete/restore, delete/revision, import/interwiki, import/upload, managetags/activate, managetags/create, managetags/deactivate, managetags/delete, merge/merge, move/move, move/move_redir, patrol/patrol, patrol/autopatrol, protect/modify, protect/move_prot, protect/protect, protect/unprotect, rights/autopromote, rights/rights, suppress/block, suppress/delete, suppress/event, suppress/reblock, suppress/revision, tag/update, upload/overwrite, upload/revert, upload/upload, newusers/newusers, newusers/create, newusers/create2, newusers/byemail, newusers/autocreate, interwiki/*
lestart

The timestamp to start enumerating from.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
leend

The timestamp to end enumerating.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
ledir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: lestart has to be before leend.
older
List newest first (default). Note: lestart has to be later than leend.
Én av følgende verdier: newer, older
Standard: older
leuser

Filtrer oppføringer til de som er gjort av den gitte brukeren.

Type: brukernavn
letitle

Filtrer oppføringer til de som er relatert til ei side.

lenamespace

Filtrer oppføringer til de i det gitte navnerommet.

Én av følgende verdier: -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
leprefix

Filtrer oppføringer som starter med dette prefikset.

letag

List bare opp oppføringer som er tagget med denne taggen.

lelimit

Hvor mange oppføringer som skal returneres.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
lecontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

Eksempel:
List opp nylige loggoppføringer.
api.php?action=query&list=logevents [åpne i sandkasse]

list=mystashedfiles (msf)

Get a list of files in the current user's upload stash.

Parametre:
msfprop

Hvilke egenskaper som skal hentes for filene.

size
Hent filstørrelse og bildedimensjoner.
type
Hent filas MIME-type og medietype.
Verdier (separer med | eller alternativ): size, type
Standard: (tom)
msflimit

Hvor mange filer som skal hentes.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
msfcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

Eksempel:
Get the filekey, file size, and pixel size of files in the current user's upload stash.
api.php?action=query&list=mystashedfiles&msfprop=size [åpne i sandkasse]

list=pagepropnames (ppn)

List opp alle sideegenskapsnavn i bruk på wikien.

Parametre:
ppncontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

ppnlimit

Maksimalt antall navn som skal returneres.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
Eksempel:
Hent de 10 første egenskapsnavnene.
api.php?action=query&list=pagepropnames [åpne i sandkasse]

list=pageswithprop (pwp)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Lister opp alle sider med en gitt sideegenskap.

Parametre:
pwppropname

Page property for which to enumerate pages (action=query&list=pagepropnames returns page property names in use).

Denne parameteren er påkrevd.
pwpprop

Hvilken informasjon som skal inkluderes:

ids
Legger til side-ID-en.
title
Legger til tittel- og navneroms-ID-en til sida.
value
Legger til verdien til sideegenskapen.
Verdier (separer med | eller alternativ): ids, title, value
Standard: ids|title
pwpcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

pwplimit

Maksimalt antall sider som skal returneres.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
pwpdir

Hvilken retning det skal sorteres i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
Eksempler:
List opp de første 10 sidene som bruker {{DISPLAYTITLE:}}.
api.php?action=query&list=pageswithprop&pwppropname=displaytitle&pwpprop=ids|title|value [åpne i sandkasse]
Hent ekstra informasjon om de 10 første sidene som bruker __NOTOC__.
api.php?action=query&generator=pageswithprop&gpwppropname=notoc&prop=info [åpne i sandkasse]

list=prefixsearch (ps)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Utfør et prefikssøk for sidetitler.

Despite the similarity in names, this module is not intended to be equivalent to Special:PrefixIndex; for that, see action=query&list=allpages with the apprefix parameter. The purpose of this module is similar to action=opensearch: to take user input and provide the best-matching titles. Depending on the search engine backend, this might include typo correction, redirect avoidance, or other heuristics.

Parametre:
pssearch

Søkestreng.

Denne parameteren er påkrevd.
psnamespace

Navnerom det skal søkes i.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
For å angi alle verdier, bruk *.
Standard: 0
pslimit

Maksimalt antall resultater som skal returneres.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
psoffset

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

Type: heltall
Standard: 0
Eksempel:
Søk etter sidetitler som begynner med meaning.
api.php?action=query&list=prefixsearch&pssearch=meaning [åpne i sandkasse]

list=protectedtitles (pt)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

List opp alle titler som er beskyttet fra opprettelse.

Parametre:
ptnamespace

List kun opp titler i disse navnerommene.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
For å angi alle verdier, bruk *.
ptlevel

List kun opp titler med disse beskyttelsesnivåene.

Verdier (separer med | eller alternativ): autoconfirmed, sysop
ptlimit

Hvor mange sider som skal returneres totalt.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
ptdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: ptstart has to be before ptend.
older
List newest first (default). Note: ptstart has to be later than ptend.
Én av følgende verdier: newer, older
Standard: older
ptstart

Start listing at this protection timestamp.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
ptend

Stop listing at this protection timestamp.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
ptprop

Hvilke egenskaper som skal hentes:

timestamp
Adds the timestamp of when protection was added.
user
Adds the user that added the protection.
userid
Adds the user ID that added the protection.
comment
Adds the comment for the protection.
parsedcomment
Adds the parsed comment for the protection.
expiry
Adds the timestamp of when the protection will be lifted.
level
Adds the protection level.
Verdier (separer med | eller alternativ): timestamp, user, userid, comment, parsedcomment, expiry, level
Standard: timestamp|level
ptcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

list=querypage (qp)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Get a list provided by a QueryPage-based special page.

Parametre:
qppage

The name of the special page. Note, this is case sensitive.

Denne parameteren er påkrevd.
Én av følgende verdier: Ancientpages, BrokenRedirects, Deadendpages, DoubleRedirects, ListDuplicatedFiles, Listredirects, Lonelypages, Longpages, MediaStatistics, Mostcategories, Mostimages, Mostinterwikis, Mostlinkedcategories, Mostlinkedtemplates, Mostlinked, Mostrevisions, Fewestrevisions, Shortpages, Uncategorizedcategories, Uncategorizedpages, Uncategorizedimages, Uncategorizedtemplates, Unusedcategories, Unusedimages, Wantedcategories, Wantedfiles, Wantedpages, Wantedtemplates, Unwatchedpages, Unusedtemplates, Withoutinterwiki, GadgetUsage
qpoffset

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

Type: heltall
Standard: 0
qplimit

Antall resultater som skal returneres.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10

list=random (rn)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Hent et sett av tilfeldige sider.

Pages are listed in a fixed sequence, only the starting point is random. This means that if, for example, Main Page is the first random page in the list, List of fictional monkeys will always be second, List of people on stamps of Vanuatu third, etc.

Parametre:
rnnamespace

Return pages in these namespaces only.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
For å angi alle verdier, bruk *.
rnfilterredir

How to filter for redirects.

Én av følgende verdier: all, redirects, nonredirects
Standard: nonredirects
rnredirect
Utgått.

Use rnfilterredir=redirects instead.

Type: boolsk verdi (detaljer)
rnlimit

Limit how many random pages will be returned.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 1
rncontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

Eksempler:
Return two random pages from the main namespace.
api.php?action=query&list=random&rnnamespace=0&rnlimit=2 [åpne i sandkasse]
Return page info about two random pages from the main namespace.
api.php?action=query&generator=random&grnnamespace=0&grnlimit=2&prop=info [åpne i sandkasse]

list=recentchanges (rc)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Enumerate recent changes.

Parametre:
rcstart

The timestamp to start enumerating from.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
rcend

The timestamp to end enumerating.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
rcdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: rcstart has to be before rcend.
older
List newest first (default). Note: rcstart has to be later than rcend.
Én av følgende verdier: newer, older
Standard: older
rcnamespace

Filter changes to only these namespaces.

Verdier (separer med | eller alternativ): -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
For å angi alle verdier, bruk *.
rcuser

Only list changes by this user.

Type: brukernavn
rcexcludeuser

Don't list changes by this user.

Type: brukernavn
rctag

Only list changes tagged with this tag.

rcprop

Include additional pieces of information:

user
Adds the user responsible for the edit and tags if they are an IP.
userid
Adds the user ID responsible for the edit.
comment
Adds the comment for the edit.
parsedcomment
Adds the parsed comment for the edit.
flags
Adds flags for the edit.
timestamp
Adds timestamp of the edit.
title
Adds the page title of the edit.
ids
Adds the page ID, recent changes ID and the new and old revision ID.
sizes
Adds the new and old page length in bytes.
redirect
Tags edit if page is a redirect.
patrolled
Tags patrollable edits as being patrolled or unpatrolled.
loginfo
Adds log information (log ID, log type, etc) to log entries.
tags
Lists tags for the entry.
sha1
Adds the content checksum for entries associated with a revision.
Verdier (separer med | eller alternativ): user, userid, comment, parsedcomment, flags, timestamp, title, ids, sizes, redirect, patrolled, loginfo, tags, sha1
Standard: title|timestamp|ids
rctoken
Utgått.

Use action=query&meta=tokens instead.

Verdier (separer med | eller alternativ): patrol
rcshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set rcshow=minor|!anon.

Verdier (separer med | eller alternativ): minor, !minor, bot, !bot, anon, !anon, redirect, !redirect, patrolled, !patrolled, unpatrolled, autopatrolled, !autopatrolled
rclimit

How many total changes to return.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
rctype

Which types of changes to show.

Verdier (separer med | eller alternativ): edit, new, log, external, categorize
Standard: edit|new|log|categorize
rctoponly

Only list changes which are the latest revision.

Type: boolsk verdi (detaljer)
rccontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

rcgeneraterevisions

When being used as a generator, generate revision IDs rather than titles. Recent change entries without associated revision IDs (e.g. most log entries) will generate nothing.

Type: boolsk verdi (detaljer)

list=search (sr)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Perform a full text search.

Parametre:
srsearch

Search for page titles or content matching this value. You can use the search string to invoke special search features, depending on what the wiki's search backend implements.

Denne parameteren er påkrevd.
srnamespace

Search only within these namespaces.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
For å angi alle verdier, bruk *.
Standard: 0
srlimit

How many total pages to return.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
sroffset

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

Type: heltall
Standard: 0
srwhat

Which type of search to perform.

Én av følgende verdier: title, text, nearmatch
srinfo

Which metadata to return.

Verdier (separer med | eller alternativ): totalhits, suggestion, rewrittenquery
Standard: totalhits|suggestion|rewrittenquery
srprop

Which properties to return:

size
Adds the size of the page in bytes.
wordcount
Adds the word count of the page.
timestamp
Adds the timestamp of when the page was last edited.
snippet
Adds a parsed snippet of the page.
titlesnippet
Adds a parsed snippet of the page title.
redirecttitle
Adds the title of the matching redirect.
redirectsnippet
Adds a parsed snippet of the redirect title.
sectiontitle
Adds the title of the matching section.
sectionsnippet
Adds a parsed snippet of the matching section title.
isfilematch
Adds a boolean indicating if the search matched file content.
categorysnippet
Adds a parsed snippet of the matching category.
score
Utgått. Ignored.
hasrelated
Utgått. Ignored.
extensiondata
Adds extra data generated by extensions.
Verdier (separer med | eller alternativ): size, wordcount, timestamp, snippet, titlesnippet, redirecttitle, redirectsnippet, sectiontitle, sectionsnippet, isfilematch, categorysnippet, score, hasrelated, extensiondata
Standard: size|wordcount|timestamp|snippet
srinterwiki

Include interwiki results in the search, if available.

Type: boolsk verdi (detaljer)
srenablerewrites

Enable internal query rewriting. Some search backends can rewrite the query into another which is thought to provide better results, for instance by correcting spelling errors.

Type: boolsk verdi (detaljer)

list=tags (tg)

List change tags.

Parametre:
tgcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

tglimit

The maximum number of tags to list.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
tgprop

Which properties to get:

displayname
Adds system message for the tag.
description
Adds description of the tag.
hitcount
Adds the number of revisions and log entries that have this tag.
defined
Indicate whether the tag is defined.
source
Gets the sources of the tag, which may include extension for extension-defined tags and manual for tags that may be applied manually by users.
active
Whether the tag is still being applied.
Verdier (separer med | eller alternativ): displayname, description, hitcount, defined, source, active
Standard: (tom)

list=usercontribs (uc)

Get all edits by a user.

Parametre:
uclimit

The maximum number of contributions to return.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
ucstart

The start timestamp to return from.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
ucend

The end timestamp to return to.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
uccontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

ucuser

The users to retrieve contributions for. Cannot be used with ucuserids or ucuserprefix.

Type: liste over brukernavn
Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
ucuserids

The user IDs to retrieve contributions for. Cannot be used with ucuser or ucuserprefix.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
ucuserprefix

Retrieve contributions for all users whose names begin with this value. Cannot be used with ucuser or ucuserids.

ucdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: ucstart has to be before ucend.
older
List newest first (default). Note: ucstart has to be later than ucend.
Én av følgende verdier: newer, older
Standard: older
ucnamespace

Only list contributions in these namespaces.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
For å angi alle verdier, bruk *.
ucprop

Include additional pieces of information:

ids
Adds the page ID and revision ID.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
timestamp
Adds the timestamp of the edit.
comment
Adds the comment of the edit.
parsedcomment
Adds the parsed comment of the edit.
size
Adds the new size of the edit.
sizediff
Adds the size delta of the edit against its parent.
flags
Adds flags of the edit.
patrolled
Tags patrolled edits.
tags
Lists tags for the edit.
Verdier (separer med | eller alternativ): ids, title, timestamp, comment, parsedcomment, size, sizediff, flags, patrolled, tags
Standard: ids|title|timestamp|comment|size|flags
ucshow

Show only items that meet these criteria, e.g. non minor edits only: ucshow=!minor.

If ucshow=patrolled or ucshow=!patrolled is set, revisions older than $wgRCMaxAge (7776000 seconds) won't be shown.

Verdier (separer med | eller alternativ): minor, !minor, patrolled, !patrolled, autopatrolled, !autopatrolled, top, !top, new, !new
uctag

Only list revisions tagged with this tag.

uctoponly
Utgått.

Only list changes which are the latest revision.

Type: boolsk verdi (detaljer)
Eksempler:
Show contributions of user Example.
api.php?action=query&list=usercontribs&ucuser=Example [åpne i sandkasse]
Show contributions from all IP addresses with prefix 192.0.2..
api.php?action=query&list=usercontribs&ucuserprefix=192.0.2. [åpne i sandkasse]

list=users (us)

Get information about a list of users.

Parametre:
usprop

Hvilken informasjon som skal inkluderes:

blockinfo
Tags if the user is blocked, by whom, and for what reason.
groups
Lists all the groups each user belongs to.
groupmemberships
Lists groups that each user has been explicitly assigned to, including the expiry date of each group membership.
implicitgroups
Lists all the groups a user is automatically a member of.
rights
Lists all the rights each user has.
editcount
Adds the user's edit count.
registration
Adds the user's registration timestamp.
emailable
Tags if the user can and wants to receive email through Special:Emailuser.
gender
Tags the gender of the user. Returns "male", "female", or "unknown".
centralids
Adds the central IDs and attachment status for the user.
cancreate
Indicates whether an account for valid but unregistered usernames can be created.
Verdier (separer med | eller alternativ): blockinfo, groups, groupmemberships, implicitgroups, rights, editcount, registration, emailable, gender, centralids, cancreate
usattachedwiki

With usprop=centralids, indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.

ususers

A list of users to obtain information for.

Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
ususerids

A list of user IDs to obtain information for.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
ustoken
Utgått.

Use action=query&meta=tokens instead.

Verdier (separer med | eller alternativ): userrights

list=watchlist (wl)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Get recent changes to pages in the current user's watchlist.

Parametre:
wlallrev

Include multiple revisions of the same page within given timeframe.

Type: boolsk verdi (detaljer)
wlstart

The timestamp to start enumerating from.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
wlend

The timestamp to end enumerating.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
wlnamespace

Filter changes to only the given namespaces.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
For å angi alle verdier, bruk *.
wluser

Only list changes by this user.

Type: brukernavn
wlexcludeuser

Don't list changes by this user.

Type: brukernavn
wldir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: wlstart has to be before wlend.
older
List newest first (default). Note: wlstart has to be later than wlend.
Én av følgende verdier: newer, older
Standard: older
wllimit

How many total results to return per request.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
wlprop

Which additional properties to get:

ids
Adds revision IDs and page IDs.
title
Adds title of the page.
flags
Adds flags for the edit.
user
Adds the user who made the edit.
userid
Adds user ID of whoever made the edit.
comment
Adds comment of the edit.
parsedcomment
Adds parsed comment of the edit.
timestamp
Adds timestamp of the edit.
patrol
Tags edits that are patrolled.
sizes
Adds the old and new lengths of the page.
notificationtimestamp
Adds timestamp of when the user was last notified about the edit.
loginfo
Adds log information where appropriate.
tags
Lists tags for the entry.
Verdier (separer med | eller alternativ): ids, title, flags, user, userid, comment, parsedcomment, timestamp, patrol, sizes, notificationtimestamp, loginfo, tags
Standard: ids|title|flags
wlshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set wlshow=minor|!anon.

Verdier (separer med | eller alternativ): minor, !minor, bot, !bot, anon, !anon, patrolled, !patrolled, autopatrolled, !autopatrolled, unread, !unread
wltype

Hvilke typer endringer som skal vises:

edit
Vanlige sideredigeringer.
new
Sideopprettelser
log
Loggoppføringer.
external
Eksterne endringer.
categorize
Endringer i kategorimedlemskap.
Verdier (separer med | eller alternativ): edit, new, log, external, categorize
Standard: edit|new|log|categorize
wlowner

Brukes sammen med wltoken for å få tilgang til en annen brukers overvåkningsliste.

Type: brukernavn
wltoken

En sikkerhetsnøkkel (tilgjengelig i brukerens innstillinger) for å tillate tilgang til en annen brukers overvåkningsliste.

wlcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

Eksempler:
List the top revision for recently changed pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlist [åpne i sandkasse]
Fetch additional information about the top revision for recently changed pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlist&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment [åpne i sandkasse]
Fetch information about all recent changes to pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlist&wlallrev=&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment [åpne i sandkasse]
Fetch page info for recently changed pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&generator=watchlist&prop=info [åpne i sandkasse]
Fetch revision info for recent changes to pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&generator=watchlist&gwlallrev=&prop=revisions&rvprop=timestamp|user [åpne i sandkasse]
List the top revision for recently changed pages on the watchlist of user Example.
api.php?action=query&list=watchlist&wlowner=Example&wltoken=123ABC [åpne i sandkasse]

list=watchlistraw (wr)

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen kan brukes som en generator.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Get all pages on the current user's watchlist.

Parametre:
wrcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

wrnamespace

List kun opp sider i de gitte navnerommene.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
For å angi alle verdier, bruk *.
wrlimit

Hvor mange resultater som skal returneres totalt per forespørsel.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
wrprop

Hvilke ekstra egenskaper som skal hentes:

changed
Legger til tidsstempel for når brukeren sist ble varslet om redigeringen.
Verdier (separer med | eller alternativ): changed
wrshow

List kun opp elementer som tilfredsstiller disse kriteriene.

Verdier (separer med | eller alternativ): changed, !changed
wrowner

Brukes sammen med wrtoken for å få tilgang til en annen brukers overvåkningsliste.

Type: brukernavn
wrtoken

En sikkerhetsnøkkel (tilgjengelig i brukerens innstillinger) for å tillate tilgang til en annen brukers overvåkningsliste.

wrdir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
wrfromtitle

Title (with namespace prefix) to begin enumerating from.

wrtotitle

Title (with namespace prefix) to stop enumerating at.

Eksempler:
List opp sider på den gjeldende brukerens overvåkningsliste.
api.php?action=query&list=watchlistraw [åpne i sandkasse]
Hent sideinfo for sider på den gjeldende brukerens overvåkningsliste.
api.php?action=query&generator=watchlistraw&gwrshow=changed&prop=info [åpne i sandkasse]

meta=allmessages (am)

Returnerer meldinger fra denne siden.

Parametre:
ammessages

Which messages to output. * (default) means all messages.

Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
Standard: *
amprop

Hvilke egenskaper som skal hentes.

Verdier (separer med | eller alternativ): default
amenableparser

Set to enable parser, will preprocess the wikitext of message (substitute magic words, handle templates, etc.).

Type: boolsk verdi (detaljer)
amnocontent

If set, do not include the content of the messages in the output.

Type: boolsk verdi (detaljer)
amincludelocal

Also include local messages, i.e. messages that don't exist in the software but do exist as in the MediaWiki namespace. This lists all MediaWiki-namespace pages, so it will also list those that aren't really messages such as Common.js.

Type: boolsk verdi (detaljer)
amargs

Arguments to be substituted into message.

Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
amfilter

Returner kun meldinger med navn som inneholder denne strengen.

amcustomised

Return only messages in this customisation state.

Én av følgende verdier: all, modified, unmodified
Standard: all
amlang

Returner meldinger på dette språket.

amfrom

Return messages starting at this message.

amto

Return messages ending at this message.

amtitle

Sidenavn å bruke som kontekst når meldingen tolkes (for alternativet amenableparser).

amprefix

Returner meldinger med dette prefikset.

meta=authmanagerinfo (ami)

Hent informasjon om den gjeldende autentiseringsstatusen.

Parametre:
amisecuritysensitiveoperation

Test whether the user's current authentication status is sufficient for the specified security-sensitive operation.

amirequestsfor

Fetch information about the authentication requests needed for the specified authentication action.

Én av følgende verdier: login, login-continue, create, create-continue, link, link-continue, change, remove, unlink
amimergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Type: boolsk verdi (detaljer)
amimessageformat

Format to use for returning messages.

Én av følgende verdier: html, wikitext, raw, none
Standard: wikitext
Eksempler:
Fetch the requests that may be used when beginning a login.
api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amirequestsfor=login [åpne i sandkasse]
Fetch the requests that may be used when beginning a login, with form fields merged.
api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amirequestsfor=login&amimergerequestfields=1 [åpne i sandkasse]
Test whether authentication is sufficient for action foo.
api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amisecuritysensitiveoperation=foo [åpne i sandkasse]

meta=filerepoinfo (fri)

Return meta information about image repositories configured on the wiki.

Parameter:
friprop

Which repository properties to get (there may be more available on some wikis):

apiurl
URL to the repository API - helpful for getting image info from the host.
name
The key of the repository - used in e.g. $wgForeignFileRepos and imageinfo return values.
displayname
The human-readable name of the repository wiki.
rooturl
Root URL for image paths.
local
Whether that repository is the local one or not.
Verdier (separer med | eller alternativ): name, displayname, rootUrl, local, url, thumbUrl, initialCapital, scriptDirUrl, favicon, canUpload
Standard: name|displayname|rootUrl|local|url|thumbUrl|initialCapital|scriptDirUrl|favicon|canUpload

meta=siteinfo (si)

Return general information about the site.

Parametre:
siprop

Which information to get:

general
Overall system information.
namespaces
List of registered namespaces and their canonical names.
namespacealiases
List of registered namespace aliases.
specialpagealiases
List of special page aliases.
magicwords
List of magic words and their aliases.
interwikimap
Returns interwiki map (optionally filtered, optionally localised by using siinlanguagecode).
dbrepllag
Returns database server with the highest replication lag.
statistics
Returns site statistics.
usergroups
Returns user groups and the associated permissions.
libraries
Returns libraries installed on the wiki.
extensions
Returns extensions installed on the wiki.
fileextensions
Returns list of file extensions (file types) allowed to be uploaded.
rightsinfo
Returns wiki rights (license) information if available.
restrictions
Returns information on available restriction (protection) types.
languages
Returns a list of languages MediaWiki supports (optionally localised by using siinlanguagecode).
languagevariants
Returns a list of language codes for which LanguageConverter is enabled, and the variants supported for each.
skins
Returns a list of all enabled skins (optionally localised by using siinlanguagecode, otherwise in the content language).
extensiontags
Returns a list of parser extension tags.
functionhooks
Returns a list of parser function hooks.
showhooks
Returns a list of all subscribed hooks (contents of $wgHooks).
variables
Returns a list of variable IDs.
protocols
Returns a list of protocols that are allowed in external links.
defaultoptions
Returns the default values for user preferences.
uploaddialog
Returns the upload dialog configuration.
Verdier (separer med | eller alternativ): general, namespaces, namespacealiases, specialpagealiases, magicwords, interwikimap, dbrepllag, statistics, usergroups, libraries, extensions, fileextensions, rightsinfo, restrictions, languages, languagevariants, skins, extensiontags, functionhooks, showhooks, variables, protocols, defaultoptions, uploaddialog
Standard: general
sifilteriw

Return only local or only nonlocal entries of the interwiki map.

Én av følgende verdier: local, !local
sishowalldb

List all database servers, not just the one lagging the most.

Type: boolsk verdi (detaljer)
sinumberingroup

Lists the number of users in user groups.

Type: boolsk verdi (detaljer)
siinlanguagecode

Language code for localised language names (best effort) and skin names.

meta=tokens

Gets tokens for data-modifying actions.

Parameter:
type

Types of token to request.

Verdier (separer med | eller alternativ): createaccount, csrf, login, patrol, rollback, userrights, watch
Standard: csrf
Eksempler:
Retrieve a csrf token (the default).
api.php?action=query&meta=tokens [åpne i sandkasse]
Retrieve a watch token and a patrol token.
api.php?action=query&meta=tokens&type=watch|patrol [åpne i sandkasse]

meta=userinfo (ui)

Get information about the current user.

Parametre:
uiprop

Hvilken informasjon som skal inkluderes:

blockinfo
Tags if the current user is blocked, by whom, and for what reason.
hasmsg
Adds a tag messages if the current user has pending messages.
groups
Lists all the groups the current user belongs to.
groupmemberships
Lists groups that the current user has been explicitly assigned to, including the expiry date of each group membership.
implicitgroups
Lists all the groups the current user is automatically a member of.
rights
Lists all the rights the current user has.
changeablegroups
Lists the groups the current user can add to and remove from.
options
Lists all preferences the current user has set.
editcount
Adds the current user's edit count.
ratelimits
Lists all rate limits applying to the current user.
email
Adds the user's email address and email authentication date.
realname
Adds the user's real name.
acceptlang
Echoes the Accept-Language header sent by the client in a structured format.
registrationdate
Adds the user's registration date.
unreadcount
Adds the count of unread pages on the user's watchlist (maximum 999; returns 1000+ if more).
centralids
Adds the central IDs and attachment status for the user.
preferencestoken
Utgått. Get a token to change current user's preferences.
Verdier (separer med | eller alternativ): blockinfo, hasmsg, groups, groupmemberships, implicitgroups, rights, changeablegroups, options, editcount, ratelimits, email, realname, acceptlang, registrationdate, unreadcount, centralids, preferencestoken
uiattachedwiki

With uiprop=centralids, indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.

Eksempler:
Get information about the current user.
api.php?action=query&meta=userinfo [åpne i sandkasse]
Get additional information about the current user.
api.php?action=query&meta=userinfo&uiprop=blockinfo|groups|rights|hasmsg [åpne i sandkasse]

action=removeauthenticationdata

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Fjern autentiseringsdata for den gjeldende brukeren.

Parametre:
request

Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=remove.

Denne parameteren er påkrevd.
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.
Eksempel:
Forsøk å fjerne den gjeldende brukerens data for FooAuthenticationRequest.
api.php?action=removeauthenticationdata&request=FooAuthenticationRequest&token=123ABC [åpne i sandkasse]

action=resetpassword

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Send en epost for nullstilling av passord til en bruker.

Parametre:
user

User being reset.

Type: brukernavn
email

Email address of the user being reset.

token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.
Eksempler:
Send a password reset email to user Example.
api.php?action=resetpassword&user=Example&token=123ABC [åpne i sandkasse]
Send a password reset email for all users with email address user@example.com.
api.php?action=resetpassword&user=user@example.com&token=123ABC [åpne i sandkasse]

action=revisiondelete

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Slett og gjenopprett revisjoner.

Parametre:
type

Type revisjonssletting som utføres.

Denne parameteren er påkrevd.
Én av følgende verdier: revision, archive, oldimage, filearchive, logging
target

Sidetittelen for revisjonssletting, om det kreves for typen.

ids

Identifikatorer for revisjonene som skal slettes.

Denne parameteren er påkrevd.
Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
hide

Hva som skal skjules for hver revisjon.

Verdier (separer med | eller alternativ): content, comment, user
show

Hva som skal vises for hver revisjon.

Verdier (separer med | eller alternativ): content, comment, user
suppress

Hvorvidt data skal skjules for administratorer i tillegg til andre.

Én av følgende verdier: yes, no, nochange
Standard: nochange
reason

Årsak for slettingen eller gjenopprettingen.

tags

Tagger som skal brukes på oppføringen i sletteloggen.

Verdier (separer med | eller alternativ):
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.

action=rollback

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Omgjør den siste redigeringen på siden.

Om den siste brukeren som redigerte siden gjorde flere redigeringer på rad, vil alle disse redigeringene fjernes.

Parametre:
title

Tittelen på siden som skal tilbakestilles. Kan ikke brukes sammen med pageid.

pageid

Side-ID for siden som skal tilbakestilles. Kan ikke brukes sammen med title.

Type: heltall
tags

Tagger som skal påføres tilbakestillingen.

Verdier (separer med | eller alternativ):
user

Navnet til brukeren hvis redigeringer skal tilbakestilles.

Denne parameteren er påkrevd.
Type: brukernavn
summary

Egendefinert redigeringssammendrag. Om denne er tom vil standardsammendraget brukes.

Standard: (tom)
markbot

Merk de tilbakestilte redigeringene og tilbakestillingen som botredigeringer.

Type: boolsk verdi (detaljer)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Én av følgende verdier: watch, unwatch, preferences, nochange
Standard: preferences
token

A "rollback" token retrieved from action=query&meta=tokens

For compatibility, the token used in the web UI is also accepted.

Denne parameteren er påkrevd.
Eksempler:
Tilbakestill de siste redigeringene på siden Main Page av brukeren Example.
api.php?action=rollback&title=Main%20Page&user=Example&token=123ABC [åpne i sandkasse]
Tilbakestill de siste redigeringene på siden Main Page av IP-adressen 192.0.2.5 med sammendraget Reverting vandalism, og merk disse redigeringene samt tilbakestillingen som botredigeringer.
api.php?action=rollback&title=Main%20Page&user=192.0.2.5&token=123ABC&summary=Reverting%20vandalism&markbot=1 [åpne i sandkasse]

action=rsd

(main | rsd)

Export an RSD (Really Simple Discovery) schema.

Eksempel:
Export the RSD schema.
api.php?action=rsd [åpne i sandkasse]

action=setnotificationtimestamp

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Oppdater varselstidsstempelet for overvåkede sider.

This affects the highlighting of changed pages in the watchlist and history, and the sending of email when the "Send meg en e-post når sider og filer på overvåkningslisten min blir endret" preference is enabled.

Parametre:
entirewatchlist

Work on all watched pages.

Type: boolsk verdi (detaljer)
timestamp

Timestamp to which to set the notification timestamp.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
torevid

Revision to set the notification timestamp to (one page only).

Type: heltall
newerthanrevid

Revision to set the notification timestamp newer than (one page only).

Type: heltall
continue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

titles

A list of titles to work on.

Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
pageids

A list of page IDs to work on.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
revids

A list of revision IDs to work on.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

allcategories
Enumerate all categories.
alldeletedrevisions
List all deleted revisions by a user or in a namespace.
allfileusages
List all file usages, including non-existing.
allimages
Enumerate all images sequentially.
alllinks
Enumerate all links that point to a given namespace.
allpages
Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
allredirects
Lister opp alle omdirigeringer til et navnerom.
allrevisions
List opp alle revisjoner.
alltransclusions
List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.
backlinks
Finn alle sider som lenker til den gitte siden.
categories
List all categories the pages belong to.
categorymembers
List all pages in a given category.
deletedrevisions
Get deleted revision information.
duplicatefiles
List all files that are duplicates of the given files based on hash values.
embeddedin
Find all pages that embed (transclude) the given title.
exturlusage
Enumerate pages that contain a given URL.
fileusage
Find all pages that use the given files.
images
Returns all files contained on the given pages.
imageusage
Find all pages that use the given image title.
iwbacklinks
Find all pages that link to the given interwiki link.
langbacklinks
Finn alle sider som lenker til den gitte språklenka.
links
Returnerer alle lenker fra de gitte sidene.
linkshere
Finn alle sider som lenker til de gitte sidene.
pageswithprop
Lister opp alle sider med en gitt sideegenskap.
prefixsearch
Utfør et prefikssøk for sidetitler.
protectedtitles
List opp alle titler som er beskyttet fra opprettelse.
querypage
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
random
Hent et sett av tilfeldige sider.
recentchanges
Enumerate recent changes.
redirects
Returns all redirects to the given pages.
revisions
Get revision information.
search
Perform a full text search.
templates
Returns all pages transcluded on the given pages.
transcludedin
Find all pages that transclude the given pages.
watchlist
Get recent changes to pages in the current user's watchlist.
watchlistraw
Get all pages on the current user's watchlist.
Én av følgende verdier: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.

Type: boolsk verdi (detaljer)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz og zh.

Type: boolsk verdi (detaljer)
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.
Eksempler:
Reset the notification status for the entire watchlist.
api.php?action=setnotificationtimestamp&entirewatchlist=&token=123ABC [åpne i sandkasse]
Reset the notification status for Main page.
api.php?action=setnotificationtimestamp&titles=Main_page&token=123ABC [åpne i sandkasse]
Set the notification timestamp for Main page so all edits since 1 January 2012 are unviewed.
api.php?action=setnotificationtimestamp&titles=Main_page&timestamp=2012-01-01T00:00:00Z&token=123ABC [åpne i sandkasse]
Reset the notification status for pages in the Bruker namespace.
api.php?action=setnotificationtimestamp&generator=allpages&gapnamespace=2&token=123ABC [åpne i sandkasse]

action=setpagelanguage

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Endre språket til en side.

Endring av språket til en side tillates ikke på denne wikien.

Slå på $wgPageLanguageUseDB for å bruke denne handlingen.

Parametre:
title

Tittelen på siden som skal endre språk. Kan ikke brukes sammen med pageid.

pageid

Side-ID til siden du ønsker å endre språk på. Kan ikke brukes sammen med title.

Type: heltall
lang

Språkkoden for språket du ønsker å endre siden til. Bruk default for å tilbakestille siden til wikiens standardspråk.

Denne parameteren er påkrevd.
Én av følgende verdier: default, ab, ace, ady, ady-cyrl, aeb, aeb-arab, aeb-latn, af, ak, aln, am, an, ang, anp, ar, arc, arn, arq, ary, arz, as, ase, ast, atj, av, avk, awa, ay, az, azb, ba, ban, bar, bbc, bbc-latn, bcc, bcl, be, be-tarask, bg, bgn, bh, bho, bi, bjn, bm, bn, bo, bpy, bqi, br, brh, bs, bto, bug, bxr, ca, cbk-zam, cdo, ce, ceb, ch, chr, chy, ckb, co, cps, cr, crh, crh-cyrl, crh-latn, cs, csb, cu, cv, cy, da, de, de-at, de-ch, de-formal, din, diq, dsb, dtp, dty, dv, dz, ee, egl, el, eml, en, en-ca, en-gb, eo, es, es-formal, et, eu, ext, fa, ff, fi, fit, fj, fo, fr, frc, frp, frr, fur, fy, ga, gag, gan, gan-hans, gan-hant, gcr, gd, gl, glk, gn, gom, gom-deva, gom-latn, gor, got, grc, gsw, gu, gv, ha, hak, haw, he, hi, hif, hif-latn, hil, hr, hrx, hsb, ht, hu, hu-formal, hy, ia, id, ie, ig, ii, ik, ike-cans, ike-latn, ilo, inh, io, is, it, iu, ja, jam, jbo, jut, jv, ka, kaa, kab, kbd, kbd-cyrl, kbp, kg, khw, ki, kiu, kk, kk-arab, kk-cn, kk-cyrl, kk-kz, kk-latn, kk-tr, kl, km, kn, ko, ko-kp, koi, krc, kri, krj, krl, ks, ks-arab, ks-deva, ksh, ku, ku-arab, ku-latn, kum, kv, kw, ky, la, lad, lb, lbe, lez, lfn, lg, li, lij, liv, lki, lmo, ln, lo, loz, lrc, lt, ltg, lus, luz, lv, lzh, lzz, mai, map-bms, mdf, mg, mhr, mi, min, mk, ml, mn, mo, mr, mrj, ms, mt, mwl, my, myv, mzn, na, nah, nan, nap, nb, nds, nds-nl, ne, new, niu, nl, nl-informal, nn, nov, nrm, nso, nv, ny, nys, oc, olo, om, or, os, pa, pag, pam, pap, pcd, pdc, pdt, pfl, pi, pih, pl, pms, pnb, pnt, prg, ps, pt, pt-br, qu, qug, rgn, rif, rm, rmy, ro, roa-tara, ru, rue, rup, ruq, ruq-cyrl, ruq-latn, rw, sa, sah, sat, sc, scn, sco, sd, sdc, sdh, se, sei, ses, sg, sgs, sh, shi, shn, si, sk, skr, skr-arab, sl, sli, sm, sma, sn, so, sq, sr, sr-ec, sr-el, srn, ss, st, stq, sty, su, sv, sw, szl, ta, tay, tcy, te, tet, tg, tg-cyrl, tg-latn, th, ti, tk, tl, tly, tn, to, tpi, tr, tru, ts, tt, tt-cyrl, tt-latn, tw, ty, tyv, tzm, udm, ug, ug-arab, ug-latn, uk, ur, uz, ve, vec, vep, vi, vls, vmf, vo, vot, vro, wa, war, wo, wuu, xal, xh, xmf, yi, yo, yue, za, zea, zh, zh-cn, zh-hans, zh-hant, zh-hk, zh-mo, zh-my, zh-sg, zh-tw, zu
reason

Årsak for endringen.

tags

Endringstagger som skal påføres loggoppføringen som oppstår på grunn av denne handlingen.

Verdier (separer med | eller alternativ):
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.
Eksempler:
Endre språket til Main Page til baskisk.
api.php?action=setpagelanguage&title=Main%20Page&lang=eu&token=123ABC [åpne i sandkasse]
Endre språket til siden med ID 123 til wikiens standardspråk.
api.php?action=setpagelanguage&pageid=123&lang=default&token=123ABC [åpne i sandkasse]

action=stashedit

 • Denne modulen er intern eller ustabel. Hvordan den fungerer kan forandre seg uten forvarsel.
 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Prepare an edit in shared cache.

This is intended to be used via AJAX from the edit form to improve the performance of the page save.

Parametre:
title

Tittelen på siden som redigeres.

Denne parameteren er påkrevd.
section

Seksjonsnummer. 0 for toppseksjonen, new for en ny seksjon.

sectiontitle

Tittelen til en ny seksjon.

text

Sideinnhold.

stashedtexthash

Page content hash from a prior stash to use instead.

summary

Endringssammendrag.

contentmodel

Innholdsmodellen til det nye innholdet.

Denne parameteren er påkrevd.
Én av følgende verdier: GadgetDefinition, wikitext, javascript, json, css, text
contentformat

Content serialization format used for the input text.

Denne parameteren er påkrevd.
Én av følgende verdier: application/json, text/x-wiki, text/javascript, text/css, text/plain
baserevid

Revisjons-ID-en til grunnrevisjonen.

Denne parameteren er påkrevd.
Type: heltall
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.

action=tag

(main | tag)
 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Legg til eller fjern endringstagger fra individuelle revisjoner eller loggoppføringer.

Parametre:
rcid

One or more recent changes IDs from which to add or remove the tag.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
revid

Én eller flere revisjons-ID-er taggen skal legges til på eller fjernes fra.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
logid

Én eller flere loggoppførings-ID-er taggen skal legges til på eller fjernes fra.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
add

Tagger som skal legges til. Kun manuelt definerte tagger kan legges til.

Verdier (separer med | eller alternativ):
remove

Tagger som skal fjernes. Kun tagger som er enten manuelt definert eller helt udefinerte kan fjernes.

Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
reason

Årsak for endringen.

Standard: (tom)
tags

Tagger som skal påføres loggoppføringen som vil oppstå på grunn av denne handlingen.

Verdier (separer med | eller alternativ):
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.
Eksempler:
Legg til taggen vandalism til revisjons-ID-en 123 uten å oppgi årsak
api.php?action=tag&revid=123&add=vandalism&token=123ABC [åpne i sandkasse]
Fjern taggen spam fra loggoppførings-ID-en 123 med årsaken Wrongly applied
api.php?action=tag&logid=123&remove=spam&reason=Wrongly+applied&token=123ABC [åpne i sandkasse]

action=tokens

 • Modulen er foreldet.
 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Get tokens for data-modifying actions.

Denne modulen er foreldet til fordel for action=query&meta=tokens.

Parameter:
type

Types of token to request.

Verdier (separer med | eller alternativ): block, createaccount, csrf, delete, edit, email, import, login, move, options, patrol, protect, rollback, unblock, userrights, watch
Standard: edit
Eksempler:
Hent en redigeringsnøkkel (standard).
api.php?action=tokens [åpne i sandkasse]
Hent en epostnøkkel og en flyttingsnøkkel.
api.php?action=tokens&type=email|move [åpne i sandkasse]

action=unblock

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Avblokker en bruker.

Parametre:
id

ID of the block to unblock (obtained through list=blocks). Cannot be used together with user or userid.

Type: heltall
user

Username, IP address or IP address range to unblock. Cannot be used together with id or userid.

userid

User ID to unblock. Cannot be used together with id or user.

Type: heltall
reason

Reason for unblock.

Standard: (tom)
tags

Change tags to apply to the entry in the block log.

Verdier (separer med | eller alternativ):
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.

action=undelete

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Restore revisions of a deleted page.

A list of deleted revisions (including timestamps) can be retrieved through prop=deletedrevisions, and a list of deleted file IDs can be retrieved through list=filearchive.

Parametre:
title

Title of the page to restore.

Denne parameteren er påkrevd.
reason

Reason for restoring.

Standard: (tom)
tags

Change tags to apply to the entry in the deletion log.

Verdier (separer med | eller alternativ):
timestamps

Timestamps of the revisions to restore. If both timestamps and fileids are empty, all will be restored.

Type: liste over tidsstempler (tillatte formater)
Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
fileids

IDs of the file revisions to restore. If both timestamps and fileids are empty, all will be restored.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Én av følgende verdier: watch, unwatch, preferences, nochange
Standard: preferences
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.

action=unlinkaccount

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Remove a linked third-party account from the current user.

Parametre:
request

Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=unlink.

Denne parameteren er påkrevd.
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.
Eksempel:
Attempt to remove the current user's link for the provider associated with FooAuthenticationRequest.
api.php?action=unlinkaccount&request=FooAuthenticationRequest&token=123ABC [åpne i sandkasse]

action=upload

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Upload a file, or get the status of pending uploads.

Several methods are available:

 • Upload file contents directly, using the file parameter.
 • Upload the file in pieces, using the filesize, chunk, and offset parameters.
 • Have the MediaWiki server fetch a file from a URL, using the url parameter.
 • Complete an earlier upload that failed due to warnings, using the filekey parameter.

Note that the HTTP POST must be done as a file upload (i.e. using multipart/form-data) when sending the file.

Parametre:
filename

Target filename.

comment

Upload comment. Also used as the initial page text for new files if text is not specified.

Standard: (tom)
tags

Change tags to apply to the upload log entry and file page revision.

Verdier (separer med | eller alternativ):
text

Initial page text for new files.

watch
Utgått.

Watch the page.

Type: boolsk verdi (detaljer)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Én av følgende verdier: watch, preferences, nochange
Standard: preferences
ignorewarnings

Ignore any warnings.

Type: boolsk verdi (detaljer)
file

File contents.

Must be posted as a file upload using multipart/form-data.
url

URL to fetch the file from.

filekey

Key that identifies a previous upload that was stashed temporarily.

sessionkey
Utgått.

Same as filekey, maintained for backward compatibility.

stash

If set, the server will stash the file temporarily instead of adding it to the repository.

Type: boolsk verdi (detaljer)
filesize

Filesize of entire upload.

Verdien må være mellom 0 og 104 857 600.
Type: heltall
offset

Offset of chunk in bytes.

Verdien må ikke være mindre enn 0.
Type: heltall
chunk

Chunk contents.

Must be posted as a file upload using multipart/form-data.
async

Make potentially large file operations asynchronous when possible.

Type: boolsk verdi (detaljer)
checkstatus

Only fetch the upload status for the given file key.

Type: boolsk verdi (detaljer)
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.

action=userrights

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Change a user's group membership.

Parametre:
user

Brukernavn.

Type: brukernavn
userid

Bruker-ID.

Type: heltall
add

Add the user to these groups, or if they are already a member, update the expiry of their membership in that group.

Verdier (separer med | eller alternativ): bot, sysop, bureaucrat, widgeteditor
expiry

Expiry timestamps. May be relative (e.g. 5 months or 2 weeks) or absolute (e.g. 2014-09-18T12:34:56Z). If only one timestamp is set, it will be used for all groups passed to the add parameter. Use infinite, indefinite, infinity, or never for a never-expiring user group.

Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
Standard: infinite
remove

Fjern brukeren fra disse gruppene.

Verdier (separer med | eller alternativ): bot, sysop, bureaucrat, widgeteditor
reason

Årsak for endringen.

Standard: (tom)
token

A "userrights" token retrieved from action=query&meta=tokens

For compatibility, the token used in the web UI is also accepted.

Denne parameteren er påkrevd.
tags

Endringstagger som skal påføres oppføringen i brukerettighetsloggen.

Verdier (separer med | eller alternativ):
Eksempler:
Legg til brukeren FooBot i gruppa bot, og fjern den fra gruppene sysop og bureaucrat.
api.php?action=userrights&user=FooBot&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [åpne i sandkasse]
Legg til brukeren med ID 123 til gruppa bot, og fjern den fra gruppene sysop og bureaucrat.
api.php?action=userrights&userid=123&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [åpne i sandkasse]
Legg til brukeren SometimeSysop til gruppa sysop midlertidig i én måned.
api.php?action=userrights&user=SometimeSysop&add=sysop&expiry=1%20month&token=123ABC [åpne i sandkasse]

action=validatepassword

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Valider et passord mot wikiens passordkrav.

Validity is reported as Good if the password is acceptable, Change if the password may be used for login but must be changed, or Invalid if the password is not usable.

Parametre:
password

Passord som skal valideres.

Denne parameteren er påkrevd.
user

User name, for use when testing account creation. The named user must not exist.

Type: brukernavn
email

Email address, for use when testing account creation.

realname

Real name, for use when testing account creation.

Eksempler:
Validate the password foobar for the current user.
api.php?action=validatepassword&password=foobar [åpne i sandkasse]
Validate the password qwerty for creating user Example.
api.php?action=validatepassword&password=querty&user=Example [åpne i sandkasse]

action=watch

 • Denne modulen krever lesetilgang.
 • Denne modulen krever skrivetilgang.
 • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
 • Kilde: MediaWiki
 • Lisens: GPL-2.0-or-later

Add or remove pages from the current user's watchlist.

Parametre:
title
Utgått.

The page to (un)watch. Use titles instead.

unwatch

If set the page will be unwatched rather than watched.

Type: boolsk verdi (detaljer)
continue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

titles

A list of titles to work on.

Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
pageids

A list of page IDs to work on.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
revids

A list of revision IDs to work on.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

allcategories
Enumerate all categories.
alldeletedrevisions
List all deleted revisions by a user or in a namespace.
allfileusages
List all file usages, including non-existing.
allimages
Enumerate all images sequentially.
alllinks
Enumerate all links that point to a given namespace.
allpages
Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
allredirects
Lister opp alle omdirigeringer til et navnerom.
allrevisions
List opp alle revisjoner.
alltransclusions
List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.
backlinks
Finn alle sider som lenker til den gitte siden.
categories
List all categories the pages belong to.
categorymembers
List all pages in a given category.
deletedrevisions
Get deleted revision information.
duplicatefiles
List all files that are duplicates of the given files based on hash values.
embeddedin
Find all pages that embed (transclude) the given title.
exturlusage
Enumerate pages that contain a given URL.
fileusage
Find all pages that use the given files.
images
Returns all files contained on the given pages.
imageusage
Find all pages that use the given image title.
iwbacklinks
Find all pages that link to the given interwiki link.
langbacklinks
Finn alle sider som lenker til den gitte språklenka.
links
Returnerer alle lenker fra de gitte sidene.
linkshere
Finn alle sider som lenker til de gitte sidene.
pageswithprop
Lister opp alle sider med en gitt sideegenskap.
prefixsearch
Utfør et prefikssøk for sidetitler.
protectedtitles
List opp alle titler som er beskyttet fra opprettelse.
querypage
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
random
Hent et sett av tilfeldige sider.
recentchanges
Enumerate recent changes.
redirects
Returns all redirects to the given pages.
revisions
Get revision information.
search
Perform a full text search.
templates
Returns all pages transcluded on the given pages.
transcludedin
Find all pages that transclude the given pages.
watchlist
Get recent changes to pages in the current user's watchlist.
watchlistraw
Get all pages on the current user's watchlist.
Én av følgende verdier: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.

Type: boolsk verdi (detaljer)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz og zh.

Type: boolsk verdi (detaljer)
token

A "watch" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.

format=json

Resultatdata i JSON-format.

Parametre:
callback

If specified, wraps the output into a given function call. For safety, all user-specific data will be restricted.

utf8

If specified, encodes most (but not all) non-ASCII characters as UTF-8 instead of replacing them with hexadecimal escape sequences. Default when formatversion is not 1.

Type: boolsk verdi (detaljer)
ascii

If specified, encodes all non-ASCII using hexadecimal escape sequences. Default when formatversion is 1.

Type: boolsk verdi (detaljer)
formatversion

Output formatting:

1
Backwards-compatible format (XML-style booleans, * keys for content nodes, etc.).
2
Experimental modern format. Details may change!
latest
Use the latest format (currently 2), may change without warning.
Én av følgende verdier: 1, 2, latest
Standard: 1
Eksempel:
Returner spørringsresultatet i formatet JSON.
api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=json [åpne i sandkasse]

format=jsonfm

Output data in JSON format (pretty-print in HTML).

Parametre:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Type: boolsk verdi (detaljer)
callback

If specified, wraps the output into a given function call. For safety, all user-specific data will be restricted.

utf8

If specified, encodes most (but not all) non-ASCII characters as UTF-8 instead of replacing them with hexadecimal escape sequences. Default when formatversion is not 1.

Type: boolsk verdi (detaljer)
ascii

If specified, encodes all non-ASCII using hexadecimal escape sequences. Default when formatversion is 1.

Type: boolsk verdi (detaljer)
formatversion

Output formatting:

1
Backwards-compatible format (XML-style booleans, * keys for content nodes, etc.).
2
Experimental modern format. Details may change!
latest
Use the latest format (currently 2), may change without warning.
Én av følgende verdier: 1, 2, latest
Standard: 1

format=none

Ingen resultat.

Eksempel:
Returner spørringsresultatet i formatet NONE.
api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=none [åpne i sandkasse]

format=php

(main | php)

Output data in serialized PHP format.

Parameter:
formatversion

Output formatting:

1
Backwards-compatible format (XML-style booleans, * keys for content nodes, etc.).
2
Experimental modern format. Details may change!
latest
Use the latest format (currently 2), may change without warning.
Én av følgende verdier: 1, 2, latest
Standard: 1
Eksempel:
Returner spørringsresultatet i formatet PHP.
api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=php [åpne i sandkasse]

format=phpfm

Output data in serialized PHP format (pretty-print in HTML).

Parametre:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Type: boolsk verdi (detaljer)
formatversion

Output formatting:

1
Backwards-compatible format (XML-style booleans, * keys for content nodes, etc.).
2
Experimental modern format. Details may change!
latest
Use the latest format (currently 2), may change without warning.
Én av følgende verdier: 1, 2, latest
Standard: 1

format=rawfm

Output data, including debugging elements, in JSON format (pretty-print in HTML).

Parameter:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Type: boolsk verdi (detaljer)

format=xml

(main | xml)

Output data in XML format.

Parametre:
xslt

If specified, adds the named page as an XSL stylesheet. The value must be a title in the MediaWiki namespace ending in .xsl.

includexmlnamespace

If specified, adds an XML namespace.

Type: boolsk verdi (detaljer)
Eksempel:
Returner spørringsresultatet i formatet XML.
api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=xml [åpne i sandkasse]

format=xmlfm

Output data in XML format (pretty-print in HTML).

Parametre:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Type: boolsk verdi (detaljer)
xslt

If specified, adds the named page as an XSL stylesheet. The value must be a title in the MediaWiki namespace ending in .xsl.

includexmlnamespace

If specified, adds an XML namespace.

Type: boolsk verdi (detaljer)

Datatyper

Input to MediaWiki should be NFC-normalized UTF-8. MediaWiki may attempt to convert other input, but this may cause some operations (such as edits with MD5 checks) to fail.

Some parameter types in API requests need further explanation:

boolean
Boolean parameters work like HTML checkboxes: if the parameter is specified, regardless of value, it is considered true. For a false value, omit the parameter entirely.
timestamp
Timestamps may be specified in several formats. ISO 8601 date and time is recommended. All times are in UTC, any included timezone is ignored.
 • ISO 8601 date and time, 2001-01-15T14:56:00Z (punctuation and Z are optional)
 • ISO 8601 date and time with (ignored) fractional seconds, 2001-01-15T14:56:00.00001Z (dashes, colons, and Z are optional)
 • MediaWiki format, 20010115145600
 • Generic numeric format, 2001-01-15 14:56:00 (optional timezone of GMT, +##, or -## is ignored)
 • EXIF format, 2001:01:15 14:56:00
 • RFC 2822 format (timezone may be omitted), Mon, 15 Jan 2001 14:56:00
 • RFC 850 format (timezone may be omitted), Monday, 15-Jan-2001 14:56:00
 • C ctime format, Mon Jan 15 14:56:00 2001
 • Seconds since 1970-01-01T00:00:00Z as a 1 to 13 digit integer (excluding 0)
 • The string now
alternative multiple-value separator
Parameters that take multiple values are normally submitted with the values separated using the pipe character, e.g. param=value1|value2 or param=value1%7Cvalue2. If a value must contain the pipe character, use U+001F (Unit Separator) as the separator and prefix the value with U+001F, e.g. param=%1Fvalue1%1Fvalue2.

Credits

API developers:

 • Yuri Astrakhan (creator, lead developer Sep 2006–Sep 2007)
 • Roan Kattouw (lead developer Sep 2007–2009)
 • Victor Vasiliev
 • Bryan Tong Minh
 • Sam Reed
 • Brad Jorsch (lead developer 2013–present)

Please send your comments, suggestions and questions to mediawiki-api@lists.wikimedia.org or file a bug report at https://phabricator.wikimedia.org/.