MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=userrights

(main | userrights)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen krever skrivetilgang.
  • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

Change a user's group membership.

Parametre:
user

Brukernavn.

Type: brukernavn
userid

Bruker-ID.

Type: heltall
add

Add the user to these groups, or if they are already a member, update the expiry of their membership in that group.

Verdier (separer med | eller alternativ): bot, sysop, bureaucrat, widgeteditor
expiry

Expiry timestamps. May be relative (e.g. 5 months or 2 weeks) or absolute (e.g. 2014-09-18T12:34:56Z). If only one timestamp is set, it will be used for all groups passed to the add parameter. Use infinite, indefinite, infinity, or never for a never-expiring user group.

Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
Standard: infinite
remove

Fjern brukeren fra disse gruppene.

Verdier (separer med | eller alternativ): bot, sysop, bureaucrat, widgeteditor
reason

Årsak for endringen.

Standard: (tom)
token

A "userrights" token retrieved from action=query&meta=tokens

For compatibility, the token used in the web UI is also accepted.

Denne parameteren er påkrevd.
tags

Endringstagger som skal påføres oppføringen i brukerettighetsloggen.

Verdier (separer med | eller alternativ):
Eksempler:
Legg til brukeren FooBot i gruppa bot, og fjern den fra gruppene sysop og bureaucrat.
api.php?action=userrights&user=FooBot&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [åpne i sandkasse]
Legg til brukeren med ID 123 til gruppa bot, og fjern den fra gruppene sysop og bureaucrat.
api.php?action=userrights&userid=123&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [åpne i sandkasse]
Legg til brukeren SometimeSysop til gruppa sysop midlertidig i én måned.
api.php?action=userrights&user=SometimeSysop&add=sysop&expiry=1%20month&token=123ABC [åpne i sandkasse]