MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=tag

(main | tag)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen krever skrivetilgang.
  • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

Legg til eller fjern endringstagger fra individuelle revisjoner eller loggoppføringer.

Parametre:
rcid

One or more recent changes IDs from which to add or remove the tag.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
revid

Én eller flere revisjons-ID-er taggen skal legges til på eller fjernes fra.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
logid

Én eller flere loggoppførings-ID-er taggen skal legges til på eller fjernes fra.

Type: liste over heltall
Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
add

Tagger som skal legges til. Kun manuelt definerte tagger kan legges til.

Verdier (separer med | eller alternativ):
remove

Tagger som skal fjernes. Kun tagger som er enten manuelt definert eller helt udefinerte kan fjernes.

Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
reason

Årsak for endringen.

Standard: (tom)
tags

Tagger som skal påføres loggoppføringen som vil oppstå på grunn av denne handlingen.

Verdier (separer med | eller alternativ):
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.
Eksempler:
Legg til taggen vandalism til revisjons-ID-en 123 uten å oppgi årsak
api.php?action=tag&revid=123&add=vandalism&token=123ABC [åpne i sandkasse]
Fjern taggen spam fra loggoppførings-ID-en 123 med årsaken Wrongly applied
api.php?action=tag&logid=123&remove=spam&reason=Wrongly+applied&token=123ABC [åpne i sandkasse]