MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=rollback

(main | rollback)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen krever skrivetilgang.
  • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

Omgjør den siste redigeringen på siden.

Om den siste brukeren som redigerte siden gjorde flere redigeringer på rad, vil alle disse redigeringene fjernes.

Parametre:
title

Tittelen på siden som skal tilbakestilles. Kan ikke brukes sammen med pageid.

pageid

Side-ID for siden som skal tilbakestilles. Kan ikke brukes sammen med title.

Type: heltall
tags

Tagger som skal påføres tilbakestillingen.

Verdier (separer med | eller alternativ):
user

Navnet til brukeren hvis redigeringer skal tilbakestilles.

Denne parameteren er påkrevd.
Type: brukernavn
summary

Egendefinert redigeringssammendrag. Om denne er tom vil standardsammendraget brukes.

Standard: (tom)
markbot

Merk de tilbakestilte redigeringene og tilbakestillingen som botredigeringer.

Type: boolsk verdi (detaljer)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Én av følgende verdier: watch, unwatch, preferences, nochange
Standard: preferences
token

A "rollback" token retrieved from action=query&meta=tokens

For compatibility, the token used in the web UI is also accepted.

Denne parameteren er påkrevd.
Eksempler:
Tilbakestill de siste redigeringene på siden Main Page av brukeren Example.
api.php?action=rollback&title=Main%20Page&user=Example&token=123ABC [åpne i sandkasse]
Tilbakestill de siste redigeringene på siden Main Page av IP-adressen 192.0.2.5 med sammendraget Reverting vandalism, og merk disse redigeringene samt tilbakestillingen som botredigeringer.
api.php?action=rollback&title=Main%20Page&user=192.0.2.5&token=123ABC&summary=Reverting%20vandalism&markbot=1 [åpne i sandkasse]