MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=removeauthenticationdata

(main | removeauthenticationdata)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen krever skrivetilgang.
  • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

Fjern autentiseringsdata for den gjeldende brukeren.

Parametre:
request

Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=remove.

Denne parameteren er påkrevd.
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.
Eksempel:
Forsøk å fjerne den gjeldende brukerens data for FooAuthenticationRequest.
api.php?action=removeauthenticationdata&request=FooAuthenticationRequest&token=123ABC [åpne i sandkasse]