MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=watchlist (wl)

(main | query | watchlist)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen kan brukes som en generator.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

Get recent changes to pages in the current user's watchlist.

Parametre:
wlallrev

Include multiple revisions of the same page within given timeframe.

Type: boolsk verdi (detaljer)
wlstart

The timestamp to start enumerating from.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
wlend

The timestamp to end enumerating.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
wlnamespace

Filter changes to only the given namespaces.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
For å angi alle verdier, bruk *.
wluser

Only list changes by this user.

Type: brukernavn
wlexcludeuser

Don't list changes by this user.

Type: brukernavn
wldir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: wlstart has to be before wlend.
older
List newest first (default). Note: wlstart has to be later than wlend.
Én av følgende verdier: newer, older
Standard: older
wllimit

How many total results to return per request.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
wlprop

Which additional properties to get:

ids
Adds revision IDs and page IDs.
title
Adds title of the page.
flags
Adds flags for the edit.
user
Adds the user who made the edit.
userid
Adds user ID of whoever made the edit.
comment
Adds comment of the edit.
parsedcomment
Adds parsed comment of the edit.
timestamp
Adds timestamp of the edit.
patrol
Tags edits that are patrolled.
sizes
Adds the old and new lengths of the page.
notificationtimestamp
Adds timestamp of when the user was last notified about the edit.
loginfo
Adds log information where appropriate.
tags
Lists tags for the entry.
Verdier (separer med | eller alternativ): ids, title, flags, user, userid, comment, parsedcomment, timestamp, patrol, sizes, notificationtimestamp, loginfo, tags
Standard: ids|title|flags
wlshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set wlshow=minor|!anon.

Verdier (separer med | eller alternativ): minor, !minor, bot, !bot, anon, !anon, patrolled, !patrolled, autopatrolled, !autopatrolled, unread, !unread
wltype

Hvilke typer endringer som skal vises:

edit
Vanlige sideredigeringer.
new
Sideopprettelser
log
Loggoppføringer.
external
Eksterne endringer.
categorize
Endringer i kategorimedlemskap.
Verdier (separer med | eller alternativ): edit, new, log, external, categorize
Standard: edit|new|log|categorize
wlowner

Brukes sammen med wltoken for å få tilgang til en annen brukers overvåkningsliste.

Type: brukernavn
wltoken

En sikkerhetsnøkkel (tilgjengelig i brukerens innstillinger) for å tillate tilgang til en annen brukers overvåkningsliste.

wlcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

Eksempler:
List the top revision for recently changed pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlist [åpne i sandkasse]
Fetch additional information about the top revision for recently changed pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlist&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment [åpne i sandkasse]
Fetch information about all recent changes to pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlist&wlallrev=&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment [åpne i sandkasse]
Fetch page info for recently changed pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&generator=watchlist&prop=info [åpne i sandkasse]
Fetch revision info for recent changes to pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&generator=watchlist&gwlallrev=&prop=revisions&rvprop=timestamp|user [åpne i sandkasse]
List the top revision for recently changed pages on the watchlist of user Example.
api.php?action=query&list=watchlist&wlowner=Example&wltoken=123ABC [åpne i sandkasse]