MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

prop=redirects (rd)

(main | query | redirects)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen kan brukes som en generator.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

Returns all redirects to the given pages.

Parametre:
rdprop

Which properties to get:

pageid
Page ID of each redirect.
title
Title of each redirect.
fragment
Fragment of each redirect, if any.
Verdier (separer med | eller alternativ): pageid, title, fragment
Standard: pageid|title
rdnamespace

Only include pages in these namespaces.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
For å angi alle verdier, bruk *.
rdshow

Show only items that meet these criteria:

fragment
Only show redirects with a fragment.
!fragment
Only show redirects without a fragment.
Verdier (separer med | eller alternativ): fragment, !fragment
rdlimit

How many redirects to return.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
rdcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.