MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

prop=linkshere (lh)

(main | query | linkshere)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen kan brukes som en generator.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

Finn alle sider som lenker til de gitte sidene.

Parametre:
lhprop

Hvilke egenskaper som skal hentes:

pageid
Side-ID for hver side.
title
Tittelen til hver side.
redirect
Marker om siden er omdirigering.
Verdier (separer med | eller alternativ): pageid, title, redirect
Standard: pageid|title|redirect
lhnamespace

Inkluder bare sider i disse navnerommene.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
For å angi alle verdier, bruk *.
lhshow

Vis bare elementer som møter disse kriteriene:

redirect
Vis bare omdirigeringer.
!redirect
Vis bare ikke-omdirigeringer.
Verdier (separer med | eller alternativ): redirect, !redirect
lhlimit

Hvor mange som skal returneres.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
lhcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.