MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

(main | query | iwbacklinks)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen kan brukes som en generator.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

Find all pages that link to the given interwiki link.

Can be used to find all links with a prefix, or all links to a title (with a given prefix). Using neither parameter is effectively "all interwiki links".

Parametre:
iwblprefix

Prefix for the interwiki.

iwbltitle

Interwiki link to search for. Must be used with iwblblprefix.

iwblcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

iwbllimit

Hvor mange sider som skal returneres totalt.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
iwblprop

Hvilke egenskaper som skal hentes:

iwprefix
Legger til prefikset til interwikien.
iwtitle
Legger til tittelen til interwikien.
Verdier (separer med | eller alternativ): iwprefix, iwtitle
Standard: (tom)
iwbldir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending