MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=exturlusage (eu)

(main | query | exturlusage)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen kan brukes som en generator.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

Enumerate pages that contain a given URL.

Parametre:
euprop

Hvilken informasjon som skal inkluderes:

ids
Adds the ID of page.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
url
Adds the URL used in the page.
Verdier (separer med | eller alternativ): ids, title, url
Standard: ids|title|url
euoffset

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

Type: heltall
euprotocol

Protocol of the URL. If empty and euquery is set, the protocol is http. Leave both this and euquery empty to list all external links.

Én av følgende verdier: Kan være tom, eller bitcoin, ftp, ftps, geo, git, gopher, http, https, irc, ircs, magnet, mailto, mms, news, nntp, redis, sftp, sip, sips, sms, ssh, svn, tel, telnet, urn, worldwind, xmpp, file, apt, apt
Standard: (tom)
euquery

Search string without protocol. See Special:LinkSearch. Leave empty to list all external links.

eunamespace

The page namespaces to enumerate.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
For å angi alle verdier, bruk *.
eulimit

How many pages to return.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
euexpandurl

Expand protocol-relative URLs with the canonical protocol.

Type: boolsk verdi (detaljer)