MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

(main | query | backlinks)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen kan brukes som en generator.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

Finn alle sider som lenker til den gitte siden.

Parametre:
bltitle

Tittel det skal søkes etter. Kan ikke brukes sammen med blpageid.

blpageid

Side-ID det skal søkes etter. Kan ikke brukes sammen med bltitle.

Type: heltall
blcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

blnamespace

The namespace to enumerate.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
For å angi alle verdier, bruk *.
bldir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
blfilterredir

How to filter for redirects. If set to nonredirects when blredirect is enabled, this is only applied to the second level.

Én av følgende verdier: all, redirects, nonredirects
Standard: all
bllimit

How many total pages to return. If blredirect is enabled, the limit applies to each level separately (which means up to 2 * bllimit results may be returned).

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
blredirect

If linking page is a redirect, find all pages that link to that redirect as well. Maximum limit is halved.

Type: boolsk verdi (detaljer)