MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=alltransclusions (at)

(main | query | alltransclusions)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen kan brukes som en generator.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.

Parametre:
atcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

atfrom

The title of the transclusion to start enumerating from.

atto

The title of the transclusion to stop enumerating at.

atprefix

Search for all transcluded titles that begin with this value.

atunique

Only show distinct transcluded titles. Cannot be used with atprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Type: boolsk verdi (detaljer)
atprop

Hvilken informasjon som skal inkluderes:

ids
Adds the page ID of the transcluding page (cannot be used with atunique).
title
Legger til tittelen på transklusjonen.
Verdier (separer med | eller alternativ): ids, title
Standard: title
atnamespace

The namespace to enumerate.

Én av følgende verdier: -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
Standard: 10
atlimit

How many total items to return.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
atdir

The direction in which to list.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
Eksempler:
List transcluded titles, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
api.php?action=query&list=alltransclusions&atfrom=B&atprop=ids|title [åpne i sandkasse]
List unique transcluded titles.
api.php?action=query&list=alltransclusions&atunique=&atfrom=B [åpne i sandkasse]
Gets all transcluded titles, marking the missing ones.
api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatunique=&gatfrom=B [åpne i sandkasse]
Gets pages containing the transclusions.
api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatfrom=B [åpne i sandkasse]