MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=allrevisions (arv)

(main | query | allrevisions)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen kan brukes som en generator.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

List opp alle revisjoner.

Parametre:
arvprop

Which properties to get for each revision:

ids
The ID of the revision.
flags
Revision flags (minor).
timestamp
The timestamp of the revision.
user
User that made the revision.
userid
User ID of the revision creator.
size
Length (bytes) of the revision.
sha1
SHA-1 (base 16) of the revision.
contentmodel
Content model ID of the revision.
comment
Comment by the user for the revision.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision.
content
Text of the revision.
tags
Tags for the revision.
parsetree
Deprecated. Use action=expandtemplates or action=parse instead. The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Verdier (separer med | eller alternativ): ids, flags, timestamp, user, userid, size, sha1, contentmodel, comment, parsedcomment, content, tags, parsetree
Standard: ids|timestamp|flags|comment|user
arvlimit

Limit how many revisions will be returned.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
arvexpandtemplates
Utgått.

Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires arvprop=content).

Type: boolsk verdi (detaljer)
arvgeneratexml
Utgått.

Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires arvprop=content).

Type: boolsk verdi (detaljer)
arvparse
Utgått.

Use action=parse instead. Parse revision content (requires arvprop=content). For performance reasons, if this option is used, arvlimit is enforced to 1.

Type: boolsk verdi (detaljer)
arvsection

Only retrieve the content of this section number.

arvdiffto
Utgått.

Use action=compare instead. Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

arvdifftotext
Utgått.

Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides arvdiffto. If arvsection is set, only that section will be diffed against this text.

arvdifftotextpst
Utgått.

Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with arvdifftotext.

Type: boolsk verdi (detaljer)
arvcontentformat

Serialization format used for arvdifftotext and expected for output of content.

Én av følgende verdier: application/json, text/x-wiki, text/javascript, text/css, text/plain
arvuser

List bare opp revisjoner av denne brukeren.

Type: brukernavn
arvnamespace

List kun opp sider i dette navnerommet.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
For å angi alle verdier, bruk *.
arvstart

The timestamp to start enumerating from.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
arvend

The timestamp to stop enumerating at.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
arvdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: arvstart has to be before arvend.
older
List newest first (default). Note: arvstart has to be later than arvend.
Én av følgende verdier: newer, older
Standard: older
arvexcludeuser

Ikke list opp revisjoner av denne brukeren.

Type: brukernavn
arvcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

arvgeneratetitles

Når denne brukes som generator, generer titler i stedet for revisjons-ID-er.

Type: boolsk verdi (detaljer)
Eksempler:
List opp de siste 50 bidragene fra brukeren Example.
api.php?action=query&list=allrevisions&arvuser=Example&arvlimit=50 [åpne i sandkasse]
List opp de første 50 revisjonene i hovednavnerommet.
api.php?action=query&list=allrevisions&arvdir=newer&arvlimit=50 [åpne i sandkasse]