MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=allpages (ap)

(main | query | allpages)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen kan brukes som en generator.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

Enumerate all pages sequentially in a given namespace.

Parametre:
apfrom

The page title to start enumerating from.

apcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

apto

The page title to stop enumerating at.

apprefix

Search for all page titles that begin with this value.

apnamespace

The namespace to enumerate.

Én av følgende verdier: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
Standard: 0
apfilterredir

Hvilke sider som skal listes opp.

Én av følgende verdier: all, redirects, nonredirects
Standard: all
apminsize

Begrens til sider med dette antallet byte.

Type: heltall
apmaxsize

Begrens til sider med maksimalt dette antallet byte.

Type: heltall
apprtype

Begrens til beskyttede sider.

Verdier (separer med | eller alternativ): edit, move, upload
apprlevel

Filter protections based on protection level (must be used with apprtype= parameter).

Verdier (separer med | eller alternativ): Kan være tom, eller autoconfirmed, sysop
apprfiltercascade

Filter protections based on cascadingness (ignored when apprtype isn't set).

Én av følgende verdier: cascading, noncascading, all
Standard: all
aplimit

Hvor mange sider som skal returneres totalt.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
apdir

Retningen det skal listes opp i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
apfilterlanglinks

Filter based on whether a page has langlinks. Note that this may not consider langlinks added by extensions.

Én av følgende verdier: withlanglinks, withoutlanglinks, all
Standard: all
apprexpiry

Which protection expiry to filter the page on:

indefinite
Get only pages with indefinite protection expiry.
definite
Get only pages with a definite (specific) protection expiry.
all
Get pages with any protections expiry.
Én av følgende verdier: indefinite, definite, all
Standard: all