MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

(main | query | alllinks)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen kan brukes som en generator.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

Enumerate all links that point to a given namespace.

Parametre:
alcontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

alfrom

The title of the link to start enumerating from.

alto

The title of the link to stop enumerating at.

alprefix

Søk etter alle lenkede titler som begynner med denne verdien.

alunique

Only show distinct linked titles. Cannot be used with alprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Type: boolsk verdi (detaljer)
alprop

Hvilken informasjon som skal inkluderes:

ids
Adds the page ID of the linking page (cannot be used with alunique).
title
Legger til tittelen til lenka.
Verdier (separer med | eller alternativ): ids, title
Standard: title
alnamespace

The namespace to enumerate.

Én av følgende verdier: -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
Standard: 0
allimit

Hvor mange elementer som skal returneres totalt.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
aldir

Retningen det skal listes i.

Én av følgende verdier: ascending, descending
Standard: ascending
Eksempler:
List linked titles, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
api.php?action=query&list=alllinks&alfrom=B&alprop=ids|title [åpne i sandkasse]
List opp unike lenkede titler.
api.php?action=query&list=alllinks&alunique=&alfrom=B [åpne i sandkasse]
Henter alle lenkede titler og markerer de som mangler.
api.php?action=query&generator=alllinks&galunique=&galfrom=B [åpne i sandkasse]
Hent sider som inneholder lenkene.
api.php?action=query&generator=alllinks&galfrom=B [åpne i sandkasse]