MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=allimages (ai)

(main | query | allimages)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen kan brukes som en generator.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

Enumerate all images sequentially.

Parametre:
aisort

Egenskap det skal sorteres etter.

Én av følgende verdier: name, timestamp
Standard: name
aidir

Retningen det skal sorteres i.

Én av følgende verdier: ascending, descending, newer, older
Standard: ascending
aifrom

The image title to start enumerating from. Can only be used with aisort=name.

aito

The image title to stop enumerating at. Can only be used with aisort=name.

aicontinue

Når flere resultater er tilgjengelige, bruk denne for å fortsette.

aistart

The timestamp to start enumerating from. Can only be used with aisort=timestamp.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
aiend

The timestamp to end enumerating. Can only be used with aisort=timestamp.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
aiprop

Which file information to get:

timestamp
Adds timestamp for the uploaded version.
user
Adds the user who uploaded each file version.
userid
Add the ID of the user that uploaded each file version.
comment
Comment on the version.
parsedcomment
Parse the comment on the version.
canonicaltitle
Adds the canonical title of the file.
url
Gives URL to the file and the description page.
size
Adds the size of the file in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias for size.
sha1
Adds SHA-1 hash for the file.
mime
Adds MIME type of the file.
mediatype
Adds the media type of the file.
metadata
Lists Exif metadata for the version of the file.
commonmetadata
Lists file format generic metadata for the version of the file.
extmetadata
Lists formatted metadata combined from multiple sources. Results are HTML formatted.
bitdepth
Adds the bit depth of the version.
badfile
Adds whether the file is on the MediaWiki:Bad image list
Verdier (separer med | eller alternativ): timestamp, user, userid, comment, parsedcomment, canonicaltitle, url, size, dimensions, sha1, mime, mediatype, metadata, commonmetadata, extmetadata, bitdepth, badfile
Standard: timestamp|url
aiprefix

Search for all image titles that begin with this value. Can only be used with aisort=name.

aiminsize

Begrens til bilder med minst dette antallet byte.

Type: heltall
aimaxsize

Begrens til bilder med minst dette antallet byte.

Type: heltall
aisha1

SHA1-hash for bildet. Setter til side aisha1base36.

aisha1base36

SHA1-hash av bildet i base 36 (brukes i MediaWiki).

aiuser

Returner bare filer lastet opp av denne brukeren. Kan kun brukes med aisort=timestamp. Kan ikke brukes med aifilterbots.

Type: brukernavn
aifilterbots

Hvordan opplastinger av roboter skal filtreres. Kan kun brukes med aisort=timestamp. Kan ikke brukes sammen med aiuser.

Én av følgende verdier: all, bots, nobots
Standard: all
aimime

Hvilke MIME-typer det skal søkes etter, f.eks. image/jpeg.

Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
ailimit

Hvor mange bilder som skal returneres totalt.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
Eksempler:
Viser en liste over filer som begynner med bokstaven B.
api.php?action=query&list=allimages&aifrom=B [åpne i sandkasse]
Viser en liste over nylig opplastede filer på samme måte som Special:NewFiles.
api.php?action=query&list=allimages&aiprop=user|timestamp|url&aisort=timestamp&aidir=older [åpne i sandkasse]
Viser en liste over filer med MIME-typen image/png eller image/gif
api.php?action=query&list=allimages&aimime=image/png|image/gif [åpne i sandkasse]
Viser informasjon om 4 filer fra og med bokstaven T.
api.php?action=query&generator=allimages&gailimit=4&gaifrom=T&prop=imageinfo [åpne i sandkasse]