MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=patrol

(main | patrol)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen krever skrivetilgang.
  • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

Patruljer en side eller revisjon.

Parametre:
rcid

Recentchanges ID to patrol.

Type: heltall
revid

Revision ID to patrol.

Type: heltall
tags

Change tags to apply to the entry in the patrol log.

Verdier (separer med | eller alternativ):
token

A "patrol" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.