MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=opensearch

(main | opensearch)

Search the wiki using the OpenSearch protocol.

Parametre:
search

Søkestreng.

Denne parameteren er påkrevd.
namespace

Navnerom det skal søkes i.

Verdier (separer med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 106, 107, 274, 275, 2300, 2301, 2302, 2303
For å angi alle verdier, bruk *.
Standard: 0
limit

Maksimalt antall resultater som skal returneres.

Ikke mer enn 500 (5 000 for botter) er tillatt.
Type: heltall eller max
Standard: 10
suggest

Gjør ingenting om $wgEnableOpenSearchSuggest er falsk.

Type: boolsk verdi (detaljer)
redirects

How to handle redirects:

return
Return the redirect itself.
resolve
Return the target page. May return fewer than limit results.

For historical reasons, the default is "return" for format=json and "resolve" for other formats.

Én av følgende verdier: return, resolve
format

Resultatets format.

Én av følgende verdier: json, jsonfm, xml, xmlfm
Standard: json
warningsaserror

If warnings are raised with format=json, return an API error instead of ignoring them.

Type: boolsk verdi (detaljer)
Eksempel:
Finn sider som begynner på Te.
api.php?action=opensearch&search=Te [åpne i sandkasse]