MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=move

(main | move)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen krever skrivetilgang.
  • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

Flytt en side.

Parametre:
from

Tittelen på siden det skal endres navn på. Kan ikke brukes sammen med fromid.

fromid

Side-ID til siden det skal endres navn på. Kan ikke brukes sammen med from.

Type: heltall
to

Tittelen siden skal endre navn til.

Denne parameteren er påkrevd.
reason

Årsak for navneendring.

Standard: (tom)
movetalk

Bytt navn på diskusjonssiden om den finnes.

Type: boolsk verdi (detaljer)
movesubpages

Bytt navn på undersider, om mulig.

Type: boolsk verdi (detaljer)
noredirect

Ikke opprett en omdirigering.

Type: boolsk verdi (detaljer)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Én av følgende verdier: watch, unwatch, preferences, nochange
Standard: preferences
ignorewarnings

Ignore any warnings.

Type: boolsk verdi (detaljer)
tags

Change tags to apply to the entry in the move log and to the null revision on the destination page.

Verdier (separer med | eller alternativ):
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.