MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=mergehistory

(main | mergehistory)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen krever skrivetilgang.
  • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

Flett sidehistorikker.

Parametre:
from

Tittelen på siden historikken skal flettes fra. Kan ikke brukes sammen med fromid.

fromid

Side-ID-en til siden historikken skal flettes fra. Kan ikke brukes sammen med from.

Type: heltall
to

Tittelen på siden historikken skal flettes til. Kan ikke brukes sammen med toid.

toid

Side-ID-en til siden historikken skal flettes til. Kan ikke brukes sammen med to.

Type: heltall
timestamp

Timestamp up to which revisions will be moved from the source page's history to the destination page's history. If omitted, the entire page history of the source page will be merged into the destination page.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
reason

Årsak for fletting av historikk.

Standard: (tom)
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denne parameteren er påkrevd.