MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=help

(main | help)

Vis hjelp for de gitte modulene.

Parametre:
modules

Moduler det skal vises hjelp for (verdiene til action- og format-parameterne, eller main). Kan angi undermoduler med en +.

Separer verdier med | eller alternativ. Maksimalt antall verdier er 50 (500 for botter)
Standard: main
submodules

Inkluder hjelp for undermoduler av den navngitte modulen.

Type: boolsk verdi (detaljer)
recursivesubmodules

Inkluder hjelp for undermoduler rekursivt.

Type: boolsk verdi (detaljer)
wrap

Omgi resultatet i en standard API-responsstruktur.

Type: boolsk verdi (detaljer)
toc

Inkluder en innholdsfortegnelse i HTML-utdataen.

Type: boolsk verdi (detaljer)