MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=feedwatchlist

(main | feedwatchlist)

Returnerer en overvåkningslistemating.

Parametre:
feedformat

Matingens format.

Én av følgende verdier: rss, atom
Standard: rss
hours

List pages modified within this many hours from now.

Verdien må være mellom 1 og 72.
Type: heltall
Standard: 24
linktosections

Lenk direkte til endrede seksjoner om mulig.

Type: boolsk verdi (detaljer)
allrev

Include multiple revisions of the same page within given timeframe.

Type: boolsk verdi (detaljer)
wlowner

Brukes sammen med token for å få tilgang til en annen brukers overvåkningsliste.

Type: brukernavn
wltoken

En sikkerhetsnøkkel (tilgjengelig i brukerens innstillinger) for å tillate tilgang til en annen brukers overvåkningsliste.

wlshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set show=minor|!anon.

Verdier (separer med | eller alternativ): minor, !minor, bot, !bot, anon, !anon, patrolled, !patrolled, autopatrolled, !autopatrolled, unread, !unread
wltype

Hvilke typer endringer som skal vises:

edit
Vanlige sideredigeringer.
new
Sideopprettelser
log
Loggoppføringer.
external
Eksterne endringer.
categorize
Endringer i kategorimedlemskap.
Verdier (separer med | eller alternativ): edit, new, log, external, categorize
Standard: edit|new|log|categorize
wlexcludeuser

Don't list changes by this user.

Type: brukernavn
Eksempler:
Vis matingen til overvåkningslisten.
api.php?action=feedwatchlist [åpne i sandkasse]
Vis alle endringer på overvåkede sider de siste 6 timene.
api.php?action=feedwatchlist&allrev=&hours=6 [åpne i sandkasse]