MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=expandtemplates

(main | expandtemplates)

Ekspanderer alle maler i wikitekst.

Parametre:
title

Sidetittel.

text

Wikitekst som skal konverteres.

Denne parameteren er påkrevd.
revid

Revisjons-ID, for {{REVISIONID}} og lignende variabler.

Type: heltall
prop

Hvilken informasjon som skal hentes.

Merk at om ingen verdier velges vil resultatet inneholde wikiteksten, men utdataene vil komme i et utdatert format.

wikitext
Den utvidede wikiteksten.
categories
Kategorier som er tilstede i innputt som ikke representeres i utputt.
properties
Sideegenskaper definert av utvidede magiske ord i wikiteksten.
volatile
Hvorvidt utdataene er ustabile og ikke burde gjenbrukes andre steder på siden.
ttl
Maksimal tid som skal ha gått før mellomlagrede resultater skal ugyldiggjøres.
modules
Any ResourceLoader modules that parser functions have requested be added to the output. Either jsconfigvars or encodedjsconfigvars must be requested jointly with modules.
jsconfigvars
Gir JavaScript-konfigurasjonsvariabler som er spesifikke for siden.
encodedjsconfigvars
Gir JavaScript-konfigurasjonsvariabler som er spesifikke for siden som en JSON-streng.
parsetree
The XML parse tree of the input.
Verdier (separer med | eller alternativ): wikitext, categories, properties, volatile, ttl, modules, jsconfigvars, encodedjsconfigvars, parsetree
includecomments

Hvorvidt HTML-kommentarer skal inkluderes i utdataene.

Type: boolsk verdi (detaljer)
generatexml
Utgått.

Generate XML parse tree (replaced by prop=parsetree).

Type: boolsk verdi (detaljer)